VAIKUSEMINUTID – tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile

Teadveloleku harjutuste tõhus ja teaduspõhine rakendamine kõigile lapse haridusega seotud osapooltele. Terviklikud arenguprogrammid noortele, õpetajatele, lapsevanematele.

Terviklahendus koolidele: tõendatud tulemused – stressivabam kool!

Stressivabama kooli poole.

Oled tabanud end unistamas, et Sinu õppeasutuse igapäevases elus võiks olla vähem tormamist ja rabelemist, koormavat stressi, pingeid enda sees ja inimeste vahel? Sellega kaasneks suurem õppimise ja õpetamise rõõm, vaimne heaolu, avatud ja heasoovlik suhtlus erinevate koolikogukonna sihtgruppide vahel.

Vaikuseminutite MTÜ meeskond pakub uuest õppeaastast süsteemset ja tulemuslikku toetust koolidele, kus südamest soovitakse eelkirjeldatud muutust läbi viia ning tervitatakse avatud huviga meie professionaalset tuge.

Meil on seljataga 12 uuringukooli mitmetasandilise toetamise kogemus, mis päädis tõendatud tulemustega stressi ja väsimuse vähendamisel ning olulise panusega vaimse tervise probleemide ennetamisesse. Oleme valmis seda tulemust uuesti kordama, kuid nüüd juba veelgi paremini!

Tartu Ülikooli poolt läbiviidud kontrollgrupiga mõjuuuring 12 Eesti koolis (u 740 õpilase ja 300 õpetajaga) tõendas, et

 • õpilaste füsioloogilise stressi näitajad langesid katsegrupis perioodil, mil kontrollgrupis toimus stressi oluline tõus (sept-nov)
 • väsimust ja üldkurnatust esines katsegrupis märkimisväärselt vähem (asteenia on paljude vaimse tervise probleemide eelstaadium);
 • vähenesid depressiivsuse ja ärevuse sümptomid (kavakindlal rakendamisel).

Õpetajate puhul leidis läbitud kursuste mõjuna tõendust:

 • enesetõhususe kasv ehk suurem eneseusk erinevate tööülesannetega hakkamasaamisel
 • suurem võimekus enda emotsioone reguleerida
 • väiksem tähelepanematus ja hooletus
 • konstruktiivsem hoiak oma vigade ja puuduste suhtes

 

Kas sooviksid sellist mõju näha ka enda kooli ja tahaksid õpetajatele vajaliku tõuke anda?

Augustis on uut kooliaastat hea alustada stressi ennetuse koolituspäevaga, kus õpetajad saavad osa TÜ uuringu raames kogunenud teadmistest, lisandunud harjutustest ja praktilistest kogemustest, kuidas kindlat mõju saavutada. Koos saame kavandada süsteemse viisi, et ka teie koolis ilmneks uuringus tõendatud mõju stressi ja väsimuse vähenemisele. 

Vaikuseminutite stressi ennetuse koolituspäev “Tõendatud tulemused lihtsate vahenditega” võimaldab Sul oma meeskonnas:

 • lõkkele puhuda õpetajate motivatsiooni teha uuel kooliaastal tulemuslikku koostööd enesejuhtimise oskuste kasvatamisel,
 • täiendada õpetajate töövahendite varamut tõhusate lühiharjutustega, mis kasvatavad õpivõimet, heaolu ja tasakaalukust,
 • luua koos õpetajatega neile sobiv süsteemne lähenemine, kuidas saada osa TÜ uuringuga tõendatud mõjudest – väiksem stress, kurnatuse vältimine ning ärevuse ja depressiooni sümptomite vähenemine!

Lisaks saate valida ühise fookuse, mida õpitud enesejuhtimise oskuste ja vahendite abil lahendame, näiteks:

  • stressi ja väsimuse kogunemine pimedas sügises,
  • suhtepinged, mis takistavad koostööd ja head klassi-/koolikliimat,
  • õpetajate emotsionaalne tasakaalukus ja heaolu,
  • konkreetse klassi toetamine järjepideva ja tulemusliku enesejuhtimise oskuste õppega.

Tahame rõhku panna sellele, et leida koostöös asutusega just teile toimiv viis, kuidas muutus saaks toimuda ning jääda ka püsima, arenema, õpetajaid-õpilasi toetama. Koolide puhul tähendab see näiteks noortekursuse juhendamise pädevust asutuse sees. Lisaks pakume kooli vajadustele vastavat tuge (supervisioon, coaching, tunnivaatlus vm), et kursustel omandatu saaks koolielu loomulikuks osaks.

Hea rahastusvõimalusena näeme Innove arendusprojekti uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks. Oleme motiveeritud ja huvitatud projekti kirjutamisesse panustama ja aitame teie koolil paindlikke võimalusi leida.

Huvi korral täida motivatsiooniankeet siin.

Ole lahke helistama ja kirjutama:
Rainer Melts
515 5850
rainer@vaikuseminutid.ee

 


Information

This entry was posted on 21. aprill 2020 by .
E-mail: info@vaikuseminutid.ee Otsi Facebookist: Vaikuseminutid
MTÜ Vaikuseminutid Registrikood 80379284 Maj.tegevusteade 143877 EE587700771001488361
MAA
Heateo-SA_logo