VAIKUSEMINUTID – tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile

Teadveloleku harjutuste tõhus ja teaduspõhine rakendamine kõigile lapse haridusega seotud osapooltele. Terviklikud arenguprogrammid noortele, õpetajatele, lapsevanematele.

Kursus koolijuhile: Teadlikult muutusi toetav juht

“Kuidas teadveloleku oskused toetavad meeskonna heaolu.”

Kolm koolituspäeva: 29.10, 29.11.2019 ja 9.01.2020; 10.00 kuni 15.30 (lõunapaus)
Kursust toetab Haridus- ja Teadusministeerium, Kiusamisvaba haridustee koalitsiooni raames

MTÜ Vaikuseminutite kursusel osalenud enam kui 3000 õpetaja tagasiside põhjal oleme mõistnud, et õpetaja suutlikkus laste arengut toetada sõltub paljus tema heaolust. Juhil on võtmeroll organisatsioonikultuuri loomisel, mis toetab õpetaja võimekuse kasvu astuda välja emotsionaalsetest reageerimisviisidest ja stressi võimendamisest ning hoolitseda kõikide heaolu eest.

Teadliku juhi kursuse eesmärk on teaduspõhise teadveloleku metoodika (i.k mindfulness) praktiline rakendus Eesti koolides, et:

♦     toetada juhi eneseteadlikkuse kasvu
♦     anda oskused koostöise meeskonna loomiseks ja kogukonna kaasamiseks
♦     aidata luua organisatsioonikultuuri, kus kõigi heaolu ja potentsiaali avaldumine on toetatud

Mida kursus juhile pakub?

♦     Parem toimetulek muutustest tuleneva stressi ja pingega
♦     Oskused ja meetodid, kuidas teha koostööd õpetajatega viisil, mis toetab nende motiveeritust viia ellu õpilaste õppimise jaoks vajalikud muutused
♦     Suutlikkus teha otsuseid teadlikumalt, teadvustades selgelt osapoolte vajadusi ja enda valikute mõju
♦     Avastused ja võimalused, kuidas toetata vastavate oskuste arendamist õpetajatel
♦     Enesekohased oskused, et kasutada efektiivselt enda sisemisi ressursse ja hoida fookust olulisel

 

Kogemuspõhisel koolitusel käsitletavad teemad on:

  1. koolituspäev: Juhi väärtused ja rollid. Teadveloleku mõiste. Teadlik juhtimine ja mõju organisatsiooni kultuurile. Juht kui organisatsiooni tervise hoidja. Heaolu ja stressi juhtimine. Väärtustav lähenemine
  2. koolituspäev: Juhi emotsionaalne ja sotsiaalne kompetents. Ratsionaalne otsustamine versus emotsionaalne reageerimine. Konflikt kui arenguvõimalus. Teadlikkus keerulistes suhetes
  3. koolituspäev: Juhi mõttemaailma mõju. Edenemismõtteviisi toetamine organisatsioonis. Juht kui coach. Motivatsioon ja psühholoogilised baasvajadused. Organisatsioon kui süsteem.

Koolituse viivad läbi MTÜ Vaikuseminutid koolitajad MA Kaia Lainola, MA Sigrid Melts
Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi toel on kursus osalejale tasuta.

Palun registreeru kursusele siin. Kohtade arv on piiratud.


Information

This entry was posted on 1. august 2019 by .
E-mail: info@vaikuseminutid.ee Otsi Facebookist: Vaikuseminutid
MTÜ Vaikuseminutid Registrikood 80379284 Maj.tegevusteade 143877 EE587700771001488361
MAA
Heateo-SA_logo