Ettevõttele

Meeskonna arengu toetamiseks sobivad järgmised Vaikuseminutite kursused:

♦   Keskendumise ja enesejuhtimisoskuste baaskursus
Millest sõltub tähelepanuvõime ja kuidas seda treenida? Tähelepanu teadlik suunamine enesejuhtimise eesmärgil. Praktilised teadveloleku harjutused ja oskused harjutusi rakendada nii enda kui ka lapse tähelepanu hoidmise ehk keskendumise, emotsioonide ja mõttemustritega toimetuleku treenimiseks.

♦   Teadveloleku kursus – 8-nädalane kursus isikliku meelerahu praktika väljaarendamiseks. Kohtumiste teemad: teadlikkus, lõdvestumine, kohalolu, mõttemustrid, emotsioonid, suhted, kurnavad ja kosutavad asjad/tegevused, kuidas edasi. Lisaks igapäevased harjutused nutiäpi toel.

Koolituste fookuses on praktilised teadmised ja oskused, mille omandamine aitab teha harjutusi mugavamalt ja paremate tulemustega. Samuti kuuluvad programmi koolitused, mille käigus omandate oskused nende praktikate teistega jagamiseks. Pöörame palju tähelepanu erinevate harjutuste läbi tegemisele ja praktikult-praktikule soovituste jagamisele.

Kel ajagraafik tihe ja pikem iganädalane pühendumine pole hetkel sobilik saab samad teadmised ja oskused omandada ka lühemal 3 päevasel Teadveloleku intensiivkursusel.

Teaduspõhisele praktikale tugineva koolituse läbimine võimaldab alustada või edasi arendada enda oskuseid tähelepanu ja meelerahu harjutuste kasutamisel (teadveloleku toetamine). Kursuste käigus saadavad teadmised ja praktilised oskused aitavad paremini mõista enesekohaste oskuste arendamise vajalikkust ja praktiliste harjutuste mõju meie elukvaliteedile.

1

Pakume rätsepatööna valmistatud koolitusi vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Korraldame koolitusi ka asutuse siseselt, et meeskonnas olev jagatud teadmine, kogemus ja innustus saaks tulemusi võimendada!

Viime koolitusi läbi ka inglise ja vene keeles. Kutsu meid väljasõidule, konverentsile või muule enda ettevõtte üritusele.

Uuri ja telli siin

Kutsu meid Vaikuseminuteid tutvustama!