Kogemus näitab, et tõenduspõhisest teadveloleku õppest on arstidel-õdedel enda stressi ja läbipõlemise riski vähendamisel palju kasu. MTÜ Vaikuseminutid viis 2020. aasta kevadel läbi kaks 8-nädalast teadveloleku kursust, kus osalesid erinevad arstid, meditsiinivaldkonna asutuste juhid ning õed. Väljavõtteid tagasisidest:

♦  Aitas tuua rahu ja selget mõtlemist kiiresse ja muutusi täis eluperioodi. Kui see juba niivõrd intensiivses perioodis aitab, siis seda enam usun, et harjutuste ja mitmete oluliste mõtteviiside lisamine igapäevaelusse on toetav praktika igas päevas.

♦  Toimis nagu antidepressandi tablett  – nüüd usun, et psühhoteraapia ja antidepressant on sarnase toimega!

♦  Meeleolu paranes, reaktiivsus inimestega suheldes vähenes.

♦  Tööl märkasin rohkem hetki, kus hakkasin andma hinnanguid või kaasa minema teiste emotsioonidega ning suutsin ennast sellest kõrvale juhtida ja vaadata olukorda kõrvalseisjana.

♦  Tänu kursusele märkan enesekriitilisi mõtteid ning suudan neid paremini filtreerida. Saan sabast kinni mõtetel, mis jäävad seestpoolt närima, aktsepteerin selle mõtte kohalolu ja siis lasen sellel minna.

♦  Olin takerdunud igapäevasesse rööprähklemisse, tundsin, et ööpäevas on liiga vähe tunde ja Duracelli jänes kahvatus mu kõrval. Hakkasin vaatama nii mõnelegi eluvaldkonnale teise nurga alt ja õppisin, kuidas endale “aega juurde teha”.

♦  See oli minu jaoks enese ülesleidmine lõputu töökuhja alt.

♦  See oli väga helge ja ellu positiivsust, lootust, rahu lisav kursus, mis aitas igapäeva virvarrist kõrvale astuda ja rahulikult keskenduda. Muutis mind õnnelikumaks ja rahulikumaks.

♦  Mu käitumine on tasakaalukam. Suhetes olen tolerantsem ja toetavam. Töös vast analüüsivam, põhjalikum.

Uued kursused 2021. aastal

ONLINE KURSUS (grupiõpe veebis + järelvaatamise võimalus)
♦ Aeg: alates 19. jaanuar kuni 9. märts, teisipäeviti, kell 16:30-18:30
♦ Koht: Zoomi keskkond, osalejale järelvaadatav online kursus
♦ Läbiviija: Vaikuseminutite koolitaja Nelli Jung
♦ Registreerimine: pane end kursusele kirja SIIN

TALLINN (kontaktõppe grupp) 
♦ Aeg: alates 2. märts kuni 20. aprill, teisipäeviti, kell 16:30-18:30
♦ Koht: Suur-Karja 23, Tallinn, Vaikuseminutite koolitusruum
♦ Läbiviija: Vaikuseminutite koolitaja Sigrid Melts
♦ Registreerimine: pane end kursusele kirja SIIN

Kui Sa ei ole tervishoiu töötaja, siis kõigile avatud ONLINE gruppide info leiad siit.

Kursuse fookus on osaleja enese stressitaseme vähendamisel ja heaolu kasvatamisel (loe sisu kohta täpsemalt siit) ning kevadel osalenute kogemuse põhjal väljendub see väga otseselt ka suuremas tasakaalukuses ja keskendumisvõimes tööalaselt. 8-nädalasele õppele järgneb lisakohtumine, mil uuritakse võimalusi õpitud metoodika rakendamiseks oma töös patsientidega.

Teiste riikide kogemusele tuginedes näeme, et Vaikuseminutite panus tervishoiu valdkonda saab olema suureks toeks patsientidele, nt Suurbritannias suunavad perearstid patsiente teadveloleku programmidesse (72% neist peab seda mõttekaks, allikas siin). Teadveloleku-põhine metoodika on näidanud väga häid tulemusi nt depressiooni kordumise vähendamises (6 randomiseeritud kontrollgrupiga uuringu metaanalüüs näitas kordumise riski vähenemist 43% võrra) ning teiste ärevuse ja stressiga seotud häirete puhul. 

Kui riskigrupp suunata piisavalt varases probleemi faasis õppima ja rakendama teadveloleku metoodikat, siis saavad tõsise tervisehäire väljakujunemised väheneda. Vaikuseminutite MTÜ koostöös Eesti Perearstide Seltsiga seadis küll esmaseks fookuseks arstide-õdede toetamise, kuid lisaks pakub MTÜ Vaikuseminutid heategevuslikus korras – oma missioonist lähtudes – kursustel osalenutele praktilisi töötubasid, et aidata neil ka patsientide vaimset tervist teadveloleku abil toetada.

MTÜ Vaikuseminutid koondab Eesti teadveloleku eksperte, kes on üle 5 aasta ühiselt panustanud laialdasse muutusse meie ühiskonnas.

Kui algusaastatel viis MTÜ Vaikuseminutid teadveloleku praktikatel põhinevaid kursuseid läbi peamiselt haridusvaldkonnas (koolitused on läbinud üle 3000 õpetaja), siis nüüd oleme valmis enda kogemusi ja hästi toimivaid õppeformaate pakkuma vaimse tervise ennetustööks ka tervishoiu valdkonnas. Tartu Ülikooli uuringu tulemused Vaikuseminutite programmi mõju kohta näitasid, et ajal, mil kontrollgrupis tõusid stressi näitajad ja kurnatus (asteenia), jäid need näitajad Vaikuseminutite õppeprogrammis osalenutel algtasemele või langesid.
(Tulemuste kirjaliku kokkuvõtte leiab siit, 15-minutilise video-ettekande siit.)