Vaikuseminutite küsimustik õpetajate toetamiseks

Siit edasi esitame Teile väited, mida palume hinnata vastavalt iga ploki juures olevale skaalale. Iga järnev lehekülg avab uue vastamisploki.

Palun esitage oma arvamus iga alloleva küsimuse kohta, märkides ära ühe üheksast vastusevariandist skaalal alates (1) “Üldse mitte” kuni (9) “Väga palju/hästi”. Palun vastake igale küsimusele, võttes arvesse oma *praeguseid* võimeid, ressursse ja võimalusi.

* Kohustuslik

Juhul, kui süsteem tõrgub “Edasi” nupu vajutamisel, siis eemaldage viidatud kohast vastus ja täitke see uuesti.