VAIKUSEMINUTID – tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile

Teadveloleku harjutuste tõhus ja teaduspõhine rakendamine kõigile lapse haridusega seotud osapooltele. Terviklikud arenguprogrammid noortele, õpetajatele, lapsevanematele.

Tutvu meeskonnaga

Meie meeskonna moodustavad õpetajad, lapsevanemad, psühholoogid ja teised eksperdid, kelle eesmärgiks on tuua vaikuseminutite tähelepanu ja meelerahu harjutused tulevikus kõigini, kes seda vajavad ja soovivad.

Aktiivsetes vastutavates ja panustavates rollides on: 

Jannus Jaska on põhiline eestvedaja, sh fookuses partnerlussuhted ja digiarendus (ka MTÜ juhatuse liikme ja tegevjuhi roll) – jannus@vaikuseminutid.ee

Rainer Melts hoolitseb koolituste toimumise eest ning tegeleb turundusteemadega koolitused@vaikuseminutid.ee

Nelli Jung on arendustööde üldekspert (koolitused, harjutused), vedades praktikute võrgustiku kujunemist (MTÜ juhatuse liige) – nelli@vaikuseminutid.ee

Matti Orav  toetab ärivaldkonna arenduste, finantsjuhtimise ja kogukonna tugevnemist (MTÜ juhatuse liige) – matti@vaikuseminutid.ee

Lii Kaudne arendab noorteprogrammi OMA ja lapsevanemate koolitusi ning veab haridusasutuste süsteemse toetamise suunda lii@vaikuseminutid.ee

Helena Väljaste hoolitseb Teadveloleku kursuse arengu eest ning panustab  harjutuste loomesse ja koolitajate arengusse helena@vaikuseminutid.ee

Vaikuseminutite kogukonda kuuluvad:
koolipsühholoog, õpetaja Airene Vaike Kumari
psühholoog; NLP treener; koolitaja; suhtlemistreener Ave Eero
õpetaja ja koolitaja Edvard Ljulko
TÜ õppejõud, lastega filosofeerimise ekspert Egle Säre
TÜ sotsiaalteaduste professor Halliki Harro-Loit
psühholoog, terapeut Helena Väljaste
eripedagoogika magistrant, õpetaja kutsekoolis Jaanika Peeba
teenusedisainer, haridustehnoloog Jannus Jaska
lepinguline õppejõud, kasvatusteaduste magister ja superviisor  Kaia Lainola
õpetaja, huvijuht, väärtuskasvatuse koolitaja ja nõustaja Kaja Kuuseok
retriidi uurija, religioonipsühholoogia doktorant Kristel Põder
psühholoogiamagister, koolitaja Kärolin Šults
sotsiaalpedagoog, inimeseõpetuse õpetaja, koolitaja Lii Kaudne
lapsevanem, sisekoolitaja Malle Rajangu
koolitaja ja terapeut, mitmekordne koolijuht Matti Orav
väärtuskasvatuse koolitaja, suhtlemistreener Merike Mitt
TÜ õppejõud, väärtuskasvatuse spetsialist Nelli Jung
Superviisor ja coach, sotsiaal-emotsionaalsete oskuste koolitaja Sigrid Melts
koolitaja; suhtlemistreener, NLP treener, psühholoog Viive Einfeldt
 

Oleme koos tegutsenud alates 2014. aasta juulist, mil me esimest korda Sännas kokku saime. Kokku kutsus meid Merike Mitt, kes on seda ise kirjeldanud nii:

“2014 aasta kevadel hakkasin märkama, et suhteliselt sarnaseid praktikaid teevad erinevad inimesed üle Eesti – nii lasteaedades kui koolides. Põhimõte oli sama, aga nimetused ja nüansid erinevad. Eestis on see väga levinud, et tehakse midagi südamega, aga igaüks pusib omas nurgas ja hoiab samas kinni ka oma eripärastest detailidest. Koostöökoolitajana otsustasin need inimesed kokku kutsuda, et sama eesmärki hinges kandvad inimesed saaksid jõud ühendada. Otsustasime, et kui paneme „seljad kokku“ ja ühtlustame erinevad terminid, siis jõuame ühtse sõnumiga laiemale pinnale. Koostöö ei ole alati lihtne – nõuab kompromisse ja aega, aga koos oleme tugevamad ja meie erinevused rikastavad :)”

2014. aasta detsembris lõime me oma eesmärkide saavutamiseks MTÜ Vaikuseminutid, kuhu kuulub suur enamus meie koolitajatest ja vabatahtlikest. Liikmeteks on Ave Eero, Viive Einfeldt, Marika Ivandi, Jannus Jaska, Liina Jaska, Nelli Jung, Erki Kaikkonen, Lii Kaudne, Airene Vaike Kumari, Kaja Kuuseok, Kaia Köster, Edvard Ljulko, Sigrid Melts, Merike Mitt, Matti Orav, Elin Ots, Malle Rajangu, Egle Säre, Kärolin Šults, Helena Väljaste.

Järgime oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid (vastav eetikakoodeks on leitav siit).

 

E-mail: info@vaikuseminutid.ee Otsi Facebookist: Vaikuseminutid
MTÜ Vaikuseminutid Registrikood 80379284 Maj.tegevusteade 143877 EE587700771001488361
MAA
Heateo-SA_logo