VAIKUSEMINUTID – tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile

Teadveloleku harjutuste tõhus ja teaduspõhine rakendamine kõigile lapse haridusega seotud osapooltele. Terviklikud arenguprogrammid noortele, õpetajatele, lapsevanematele.

Airene Vaike Kumari

 

minu pilt11Amet: Psühholoog ja inimeseõpetuse õpetaja Räpina ÜG-s, TÜ eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitaja

Kogemus: Koolipsühholoogia MA, 26 aastat töökogemust haridussüsteemis psühholoogi ja inimeseõpetuse õpetajana.

Miks Vaikuseminutid? Sest see on üks võimalus luua senisest paremat kooli nii õpilaste kui õpetajate jaoks ja väljendada oma hoolivust praktikas. Oma töös puutun palju kokku lastega, kellel on koolis raske õppida keskendumisprobleemide ja vähese impulsikontrolli tõttu. Vaikuseminutid on just need, mis aitavad lastel tähelepanu hoida õppetööl ja kontrollida oma käitumist. Lisaks on Vaikuseminutite harjutused ka väärtuskasvatuse osaks, suunates lapsi väärtustama ennast, teisi ja maailma tervikuna. Muutused ühiskonnas ja koolis toovad kaasa õpetajate stressitaseme tõusu. Ka siin saavad Vaikuseminutite harjutused abiks olla, suurendades õpetaja töörõõmu  ja vähendades stressi. Väited harjutuste mõju kohta ei ole võetud laest, vaid on leidnud kinnitust erinevates uuringutes ja minu enda reaalsetes kogemustes.

E-mail: info@vaikuseminutid.ee Otsi Facebookist: Vaikuseminutid
MTÜ Vaikuseminutid Registrikood 80379284 Maj.tegevusteade 143877 EE587700771001488361
Toeta meie missiooni: MAA