VAIKUSEMINUTID – tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile

Teadveloleku harjutuste tõhus ja teaduspõhine rakendamine kõigile lapse haridusega seotud osapooltele. Terviklikud arenguprogrammid noortele, õpetajatele, lapsevanematele.

Vaikuseminutite noorteprogramm

Vaata, mida Vaikuseminutite noorteprogrammi läbinud noored selle põneva avastustee kohta kõnelevad:

Vaikuseminutite noorteprogrammi eesmärk on toetada kogemuslike tegevuste kaudu positiivse muutuse tekkimist noorte tähelepanu ja enesejuhtimise oskustes:

♦     treenida õpilaste võimet oma tähelepanu tahtlikult juhtida ja keskenduda;
♦     õpetada toime tulema võimalike pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega, et hoolitseda enda vaimse tervise ja heaolu eest;
♦     kasvatada võimet oma emotsionaalset seisundit teadvustada ja reguleerida ning mitte jääda negatiivsete mõttemustrite ohvriks;
♦     kujundada heatahtlikku ja tähelepanelikku hoiakut, mis aitab leida loovaid ja kõigi suhtes hoolivaid lahendusi.

Noorteprogramm põhineb teadvelolekul (ingl k mindfulness) – see on tähelepanelik hinnanguvaba ja heasoovlik kohalolu, mida kasutades saame aina paremini märgata parasjagu enda sees ja ümber toimuvat.

Õppides viibima kogu tähelepanuga käsiloleva tegevuse juures ja end vajadusel tasakaalustama, suureneb võimekus teha teadlikke ja heasoovlikke valikuid ka keerulistes olukordades. Nii on näidanud paljud uuringud, mille kohaselt väheneb teadvelolekut rakendades stress, konfliktid, läbipõlemise risk, depressiivsus ja ärevus, suureneb heaolu ja õnne tase ning keskendumisvõime.

 

Noortekursuse OMA juhendaja väljaõpe

Juhendaja väljaõpe on kogemuslik st saame ühiselt kogeda programmis olevaid harjutusi ja eksperimente ning arutleda üheskoos võimalike ettetulevate keerukate kohtade üle, samuti saab väljaõppe läbiviija jagada juba olemasolevaid kogemusi.  See 2-päevane juhendajate väljaõpe toimub jaanuaris 2020 ja väljaõppes osalemise eelduseks on järgmiste kursuste läbimine:

♦    Vaikuseminutite baaskursus (kahepäevane)
♦    Teadliku õpetaja kursus “Õpetaja vaimne tervis ja turvaline õpikeskkond” (neljapäevane). Sellel sügisel piiratud kohtadega võimalus osaleda tasuta Tartust, Tallinnas, Pärnus, Rakveres. Vaata täpsemalt siit.
♦    Teadveloleku kursus: sinu meelerahuks (8 kohtumist, sagedusega üks kord nädalas); 8 temaatilist kohtumist teemadel: teadlikkus, lõdvestumine, kohalolu, mõttemustrid, emotsioonid, suhted, tasakaalus elu, teadlikuna edasi. Lisaks igapäevased harjutused nutiäpi toel.

Kui soovid õppida Noortekursuse OMA juhendajaks on sul võimalus taotleda lisaks ka stipendiumit Teadveloleku kursusel osalemiseks SIIN.

 

Kui tead lapsevanemaid, keda see info huvitaks, siis ole lahke seda infopostrit alla laadima ja edastama:  OMA_poster_lapsevanematele.pdf

Noortele mõeldud infopostrit saab vaadata ja alla laadida siit: OMA_poster_noorele.pdf

Noorteprogrammis osalenute endi kommentaare ja kogemusi saad näha siin.

Noorteprogrammi sihtrühm ja sisu

Vaikuseminutite noorteprogramm on suunatud eelkõige teismelistele põhikooli lõpuosas  ja keskkoolis. Selles vanuses on paljud noored arvestatava surve all nii koolis kui eluliste valikute mõttes. Ealistest iseärasustest tulenevalt võivad nad kogeda varasemast enam protesti ja seista silmitsi erinevate stressiallikatega (sh suhete teemad, mis võivad nõuda palju tähelepanu).

Selles eas oodatakse noortelt juba üsna palju iseseisvust ning endaga hakkama saamist, oskused elus ettetulevate raskuste ja pingetega toimetulekuks on neil aga sageli veel kesised. Soov olla iseteadlik ja iseseisev on enamasti olemas ning omades häid tehnikaid ja toimetulekustrateegiaid saab iga noor enda õpivõime ja vaimse heaolu jaoks palju ära teha.

Vaata lühivideost, millistes olukordades OMA programmi läbinud noored õpitud eluoskusi kasutavad:

Olulist konteksti annab ka riiklik statistika, mille kohaselt on 15.-19.aastaste esmahaigestumused psüühikahäiretesse viimastel aastatel oluliselt kasvanud (vt ERR-i artikkel). Näiteks meeleoluhäirete esmajuhtumite esinemissagedus on kasvanud lausa kolmandiku, levinud on ka stressi ja ärevusega seotud häired, paraku ka depressioon. Noorteprogrammiga soovime panustada selliste probleemide ennetusse ja leevendamisse, aidates noortel kasvatada oskusi, kuidas emotsioonide, stressi ja ärevusega paremini toime tulla.

See on õppeprogramm noortele endile, et neid toetada ja jõustada oma väljakutsetega toimetulekul ja sihtide saavutamisel – sellest ka noorteprogrammi nimi OMA.

Vaikuseminutite noorteprogrammi ülesehitus

Noorteprogramm OMA on üles ehitatud 8-10 iganädalasele kohtumisele (kordade arv oleneb kestvusest, minimaalselt üks koolitund ehk 45 minutit nädalas). Nende kohtumiste raames käsitletakse koos õpilastega erinevaid teemasid ning õpetatakse neile enesejuhtimise viise. Kohtumiste oluliseks osaks on kogemuslikud ühistegevused ja põnevad eksperimendid, mille põhjal arutatakse noortega nende edukogemusi, raskusi ja võimalikke lahendusi.

OMA materjalid on illustreeritud kõnekate piltidega, mille autor on Mette Mari Kaljas.

Ühtlasi kuuluvad programmi juurde igapäevased Vaikuseminutite harjutused, mida noored teevad audioharjutusi kasutades või juhendatakse aineõpetajate poolt ainetundides (TÜ uuringu raames tehti harjutusi 5 päeval nädalas 3 harjutust päevas: ühel korral viieminutiline põhiharjutus ja kahel korral kolmeminutiline miniharjutus). Kokku kuulub komplekti 24 erinevat harjutust, mis jäävad noorele kasutada alatiseks.

 

Lisaks julgustatakse õpilasi õpitut vabatahtlikult endale sobival viisil iseseisvalt päeva jooksul rakendama, sh kasutama võimalust teha harjutusi iseseisvalt. Seda võimaldab mugavalt teha nutiäpp noortele, kust leiab lisaks audioharjutustele ka inspireerivat teemakohast materjali (nt videointervjuud Eesti näitlejate ja muusikutega). Noorteäpp toetab õpilaste järjepidevat praktiseerimist, mis on oluline harjutuste mõju avaldumiseks.

Kogemuste jagamiseks on osalejate soovil võimalik luua ühine Facebooki grupp, mida haldab grupi juhendaja. Kvaliteetset läbiviimist toetab metoodiline materjal juhendajale (harjutused, tunnikavad ja multimeedia-esitlus).

Olulist tuge noortele pakub töövihik (102 lk), mis aitab põhisõnumeid meelde jätta (sh visuaalsete kujundite abil), eesmärke seada ja õpitut enda eluga lõimida.

2018 a sügisel viidi seda õppeprogrammi läbi TÜ mõju-uuringuga seotud 12 koolis üle Eesti (vt uuringu kohta siit).

Vaikuseminutite noorteprogrammi OMA on nüüdsest võimalik kooli tellida – kas kooli õppeprogrammi osana, huviringina või mitmepäevase laagrina. 

2019 a alguses toimub Tallinnas esimene OMA avatud grupp, aasta jooksul planeerime võimalusel veel paar sellist gruppi nii Tallinnasse kui ka Tartusse.

Täpsema info saamiseks kirjuta lii@vaikuseminutid.ee

 

Keeruliste emotsioonidega toimetulek on teismelistele üks raskemaid teemasid. Programmis õpivad nad tõhusaid võtteid, kuidas emotsiooni meelevalla alt pääseda, vaadata olukorda kainema pilguga ja teha teadlikke valikuid.

E-mail: info@vaikuseminutid.ee Otsi Facebookist: Vaikuseminutid
MTÜ Vaikuseminutid Registrikood 80379284 Maj.tegevusteade 143877 EE587700771001488361
MAA
Heateo-SA_logo