Hea Eesti hariduse suunaja

Kindlasti olete kuulnud Vaikuseminutite haridusuuendusest, metoodikast, mis on viimase viie aasta jooksul jõudnud pea 5000 õpetajani.

Eelmisel aastal Tartu ülikooli poolt läbi viidud teadusuuringu raames, 12 koolis süsteemselt õpetajate oskusi arendades, jõudis MTÜ Vaikuseminutid esimest korda ammuoodatud tulemuseni.

Nimelt kogesime, et õpetajad leidsid süsteemse koolitusprogrammi (Baaskoolitus + Teadliku õpetaja kursus) läbimise tulemusel väljapääsu vandest käitumismustritest ja hoiakutest ning neil kujunes suutlikkus uutel heaolu loovatel viisidel toimetada nii enese, õpilaste kui õppemeetoditega.

Vaikuseminutite meeskonnas väljatöötatud terviklik koolitusprogramm on tõhus ja terviklik ning aluseks süsteemse muutuse loomisel organisatsioonis.

  • Baaskoolituse käigus omandab õpetaja oskused teha lühikesi harjutusi laste keskendumise parandamiseks ning avastab enesearengu võimalusi emotsionaalsuse juhtimisel

  • Teadliku õpetaja kursus annab õpetajatele oskused stressijuhtimiseks ja võimaluse muuta vananenud õpetamisviise

  • Noorteprogramm võimaldab põhikooli lõpuosas kujundada oskusi, mida teismelistel eksami- ja suhtepingete puhul väga vaja läheb

Kasutage väärtuslikku võimalust – kutsuge meid enda kooli õpetajatele Vaikuseminutite metoodikat ja väljaõpet tutvustama.

Pakkumisel vaid 12 tasuta tutvustustundi, mille käigus saavad õpetajad proovida ka praktilisi harjutusi!

Selleks, et saada rohkem infot tervikliku koolitusprogrammi kohta ning tellida tasuta praktiline tutvustustund õpetajatele täitke palun see küsimustik.

Palun  teilt mõne lausega infot, millist abi õpetajate toetamisel ja meeskonna motiveerimisel kõige enam vajate.

Kuna ühiskond ja kool on pidevas muutuses, arendab MTÜ Vaikuseminutid meeskond uusi tänastele probleemidele lahendusi pakkuvaid koolitusprogramme, mis põhinevad teaduspõhisel teadveloleku metoodikal. Uuringud näitavad, et õpetajate keskendumisvõime ja töömälu võimekus paranevad paralleelselt teadveloleku kasvuga, samuti suureneb õpetajate heaolu ning väheneb emotsionaalne reaktiivsus.

Olete teretulnud ühendust võtma, küsima ja arutama!

Sõbralike tervitustega
Rainer Melts