I moodul (märts 2015)

“Vaikuseminutid kui võimalus arendada oma võimet olla teadlik: märgata ja teadvustada”

Põhikoolitaja: psühhiaater ja enesejuhtimise konsultant Helena Lass

Esimesel kohtumisel õpitakse kogemuste kaudu, mis asi on teadlikkus kui märkamise ja teadvustamise võime. Uuritakse, kuidas saab teadlikkuse praktikate abil:
♦   olla paremas kontaktis reaalajaga ehk praegusel hetkel toimuvaga;
♦   hoida fookust ja arendada keskendumisvõimet;
♦   ohjeldada sihitult ringiuitavaid mõtteid;
♦   paremini märgata emotsioone ja seonduvaid automatisme;
♦   kujundada enesekohaseid oskusi, mis võimaldavad minna alateadlikult reageerimiselt  üle teadlikele valikutele;
♦   asuda igapäevaselt praktiseerima teadlikku kohaolu, mis aitab kõigil toimetustel paremini laabuda.

II moodul (aprill 2015)

“Vaikuseminutid hariduse sihtide teostamiseks: tööriist õpilastele ja õpetajatele”

Koolitajad: psühholoog Helena Väljaste, TÜ õppejõud Nelli Jung, TÜ professor Halliki Harro-Loit

Teisel kohtumisel on fookuses laste tervikliku arengu toetamine ning oskused ja hoiakud, mis aitavad tänapäevases maailmas paremini toime tulla. Uuritakse ja kogetakse, kuidas aitavad vaikuseminutite harjutused:
♦   tulla toime inforohkuse ja kiireneva sotsiaalse ajaga;
♦   rahuneda ja paremini hakkama saada stressi ja pingeliste olukordadega ;
♦   kujundada väärtushoiakuid nagu hoolivus, lahkus, sallivus jm;
♦   toetada eneseusku ja iseseisvust, endaga hakkama saamise kogemust;
♦   lastel häälestuda ja täie tähelepanuga hetkel toimuva juurde kohale tulla.

III moodul (mai 2015)

“Vaikuseminutite koolitamiseks vajalikud ja kasulikud uskumused, oskused ja hoiakud”

Koolitajad: väärtuskoolitaja ja suhtlemistreener Merike Mitt, Avatud Meele Instituudi koolitaja ja superviisor Koidu Tani-Jürisoo

Kolmandal kohtumisel kujundatakse ühiselt vaikuseminutite koolituste formaati ehk leitakse viis, kuidas eelmiste kokkusaamiste teemasid mõjusas vormis lasteaedade ja koolide töötajateni viia. Selleks uuritakse, millised vahendid on sobilikud, et
♦   koolitustel osalejaid motiveerida, “üles soojendada” ja toimuvat eesmärgistada;
♦   rakendada teadmisi grupi arengufaasidest koolituse sihtide heaks;
♦   tulla parimal moel toime kriitiliste grupiprotsessidega (nt passiivsus);
♦   jagada instruktsioone ja infot selgel viisil;
♦   soodustada kogemuspõhisuse kaudu osalejate isiklikku praktiseerimist.

 

IV moodul (juuni 2015)

“Vaikuseminutite harjutuste läbiviimise praktiline pool”

Koolitajad: psühholoog Helena Väljaste ja superviisor Sigrid Melts

Neljandal kohtumisel keskendutakse vaikuseminutite harjutuste läbi viimise nüanssidele, mis tagavad hea tulemuse. Selleks avastatakse läbi praktika ja kogemusvahetuse, kuidas
♦   luua õhkkonda, mis toetaks harjutuste tegemist ja ennetaks takistusi;
♦   harjutuse läbiviijana valida sobivat tempot ja tunnetada kaasategijate seisundit/vajadusi;
♦   juhtida harjutustele järgnevat arutelu ja suunata märkama mõjusid;
♦   reageerida laste poolt esiletoodavatele kogemustele ja küsimustele;
♦   vastata õpetajate korduma kippuvatele küsimustele;
♦   toetada teadlikku kohaolu koolitusgrupis

V moodul (juuli 2015)

“Vaikuseminutite koolitajate atesteerimine ja tulevikuvisioonid”

Koolitajad: kõik eelnevate moodulite põhikoolitajad

Lõpulaager võtab kokku eelnevad moodulid ja võimaldab end proovile panna Vaikuseminutite koolitaja eksamil. Lisaks vaatame tulevikku ja visandame koos, millistesse põhjalikematesse formaatidesse võiks vaikuseminutite harjutused kuuluda. Plaanis on:
♦   kogemustevahetus vahepeal tehtud praktika põhjal;
♦   lühikoolituste tegemine etteantavatel teemadel ja tagasiside ülejäänud grupi poolt;
♦   vaikuseminutite ühise koolitusformaadi koostöine arendamine/lihvimine, sh süvendatud või laiahaardelisemate koolituspäevade/-tsüklite visandamine;
♦   tutvumine mitmekülgsete lähenemistega, kus teadlikkuse praktikad on integreeritud muude vahenditega (nt Šoti rahuhariduse programm Junior Peacekeepers);
♦   teadlikkuse ja vaikuse sihipärane kasutamine igapäevaelus, isikliku praktika süvendamine;

 

Mida kursusel tehakse?

Praktiseeritakse tähelepanu ja meelerahu harjutusi, uuritakse ja jagatakse omavahel harjutuste mõju.

Juhendajad aitavad sõnastada, mida harjutusi tehes kogeti, et täpsemalt mõista, kuidas see töötab ja toimib.

Treenitakse keskendumisvõimet ning õpitakse märkama ja vähendama neid põhjusi, mis ei lase keskenduda.

Läbi isikliku kogemuse õpitakse tundma eneses toimuvat ja teadvustamisvõimet. Harjutatakse, kuidas märgata seda, mida me muidu ei märka ning juhtida enese sisemisi protsesse.

Otsitakse seoseid harjutuste ja erinevate vajaduste vahel, mis on lastel, õpetajatel ja ka koolielus ning laiemalt inimeste eludes.

Moodulite vahepeal tehakse iseseisvalt lastegrupiga harjutusi, sellele järgneb kursusesisene tagasiside ja üksteise kogemustest õppimine.

Kursusel osalejad käivad vaikuseminuteid tutvustamas õpetajate gruppidele koolides ja lasteaedades.

Osalejatele pakutakse järjepidevat tuge, et neid harjutusi integreerida oma igapäevaellu.