Vaikuseminutite mõju eel-küsimustik

Täname Sind, et vastad allolevale küsimustikule.

Saad selle abil huvitava sissevaate, milline on Sinu pilgu läbi praegune seis Sinu elu mitmes valdkonnas: eneseusk eri tööülesannete puhul, suhtumine iseendasse, tähelepanelikkus ja kohalolu ning emotsioonide regulatsioon.

Küsimustele vastates panustad eneseteadlikusse, ent meiepoolseks sihiks ei ole hinnata mitte Sind, vaid Vaikuseminutite kursuste mõju osalejatele. Selleks kasutatakse Tartu Ülikooli uuringugrupi (Kristel Põder, Kenn Konstabel jt) poolt koondatud tunnustatud küsimustikke. Palume küsimustele vastata selle aasta maikuus ja uuesti järgmise aasta maikuus.

Kutsume vastama ka õpetajaid, kes Vaikuseminutite kursustel seekord ei osale – nemad moodustavad mõju hindamise jaoks väga olulise kontrollgrupi.

NB! Vastused on konfidentsiaalsed. Palun vasta küsimustele ehedalt, just nii nagu praegu Sinu jaoks kehtib.

Selleks, et oleks võimalik võrrelda osaleja poolt esimesel ja teisel mõõtmiskorral antud vastuseid, vajab iga osaleja unikaalset koodi, mille palume ise koostada lähtuvalt allpool olevatest juhistest.

Iga inimese vastused on meile väga väärtuslikud (väike vastajate arv teeks kursuste mõju adekvaatse hindamise võimatuks).

Suur aitäh Sulle!
Vaikuseminutite meeskond