VAIKUSEMINUTID – tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile

Teadveloleku harjutuste tõhus ja teaduspõhine rakendamine kõigile lapse haridusega seotud osapooltele. Terviklikud arenguprogrammid noortele, õpetajatele, lapsevanematele.

Lii Kaudne

Amet: sotsiaalpedLiiagoog, inimeseõpetuse õpetaja, koolitaja.

Kogemus: Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Kasvatusteaduste magistri. Lisaks omandanud bakalaureuse ka Suhtekorralduse erialal ning täiendanud ennast Kunstiteraapiate valdkonnas nii Tallinna Ülikooli kui ka Northamptoni Ülikooli täiendkoolituste raames.

Oman laste ja noortega töötamise kogemust alates 2004. aastast, mil alustasin tööd alusharidusvaldkonnas. Alusharidusest tegin äärmusliku hüppe kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli, kus viie tööaasta vältel sain mitmekülgse kogemuse töös noortega ning mitmetasandilise võrgustiku liikmena. Täna töötan üldhariduskoolis sotsiaalpedagoogi ja inimeseõpetuse õpetajana. Põhitöö kõrvalt olen seotud mitmete projektidega mille fookuses on sotsiaal-emotsionaalne õppimine läbi eesmärgistatud loova rühmatöö.

Miks Vaikuseminutid? Vaikuseminutid on mulle südamelähedased mitmel põhjusel. Esiteks on mul kodus kasvamas kaks üliägedat last ja ma loodan, et nende haridustee saab olema vaimset tervist enam väärtustav kui tänane kool seda on. Teisalt on mul veel ligi 900 väga omanäolist last, kes siis suuremal või vähemal määral vajavad mitmekülgset arengulist toetust. Usun, et Vaikuseminutite integreerimine õppe- ja kasvatusprotsessi Eesti haridusmaastikul on vähemalt üks samm lähemale lapsesõbralikumale lasteaiale ja koolile. Seda usuvad ka minu õpilased, kes on saanud kogeda meelerahu ja keskendumisharjutuste imelist mõju.

E-mail: info@vaikuseminutid.ee Otsi Facebookist: Vaikuseminutid
MTÜ Vaikuseminutid Registrikood 80379284 Maj.tegevusteade 143877 EE587700771001488361
MAA
Heateo-SA_logo