Aita päästa laste ja õpetajate vaimne tervis!

Laste ja noorte vaimne tervis on teel kriisi poole, nt 2022. a HBSC uuringu kohaselt on 15 a tüdrukutest 61% kogenud depressiivseid episoode. See on tõsine probleem, sest noorena kogetud vaimse tervise probleemid jäävad kõrge tõenäosusega korduma ka hilisemas elus. Probleeme on vaja ennetada praegu, sest muidu oleme tulevikus silmitsi veelgi suuremate väljakutsetega. See valukoht on tihedalt seotud õpetajate suure vaimse surve, koormuse ja stressiga. Uuringud näitavad, et õpetajate vaimne heaolu mõjutab tugevalt lapsi. Selleks, et õpetaja saaks toetada lapsi vajab ta ise oskuseid stressi, ärevuse ja kurnatusega paremaks toimetulekuks. Just sellele valukohale pakub MTÜ Vaikuseminutid tõenduspõhist lahendust.

Tahad toetada? 

Selleks, et õpetada kõigile jõukohaseid, praktilisi ja tõenduspõhiseid oskusi oma emotsioonide, stressi ja keskendumisega hästi toime tulemiseks vajab MTÜ Vaikuseminutid oma teekonnal rahastust projektidelt ja annetajatelt ning palju häid toetajaid. 

MTÜ Vaikuseminutid on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Kui soovid eraisikuna annetades tulumaksu tagasi saada, siis märgi ülekande selgitusse oma isikukood.

MTÜ Vaikuseminutid siht ja meeskond

MTÜ Vaikuseminutid koondab eri valdkondade eksperte, kes on 10 aastaga loonud tõendatud tulemustega programmi laste ja õpetajate vaimse tervise toetamiseks. Ühingu missioon on õpetada praktilisi ja tõenduspõhiseid oskusi oma emotsioonide, stressi ja keskendumisega hästi toime tulemiseks. Tegutseme selle nimel, et praktilised oskused oma psühholoogilise heaolu toetamiseks oleks laialdaselt ühiskonnas kasutuses. Panustame vaimse tervise probleemide ennetusse, sest tagajärgedega tegelemine on palju kulukam ja kannatusterohkem. 

Eestis loodud tõenduspõhine programm

Programm “Heaolu loov lasteaed ja kool” mõjutab praktiliste oskuste kaudu positiivselt organisatsiooni kultuuri, aidates vähendada kõigi osapoolte stressi ning ennetada kurnatust, konflikte ja pingelist õhkkonda. Õpetajad ja lapsed õpivad kasutama praktilisi tööriistu, millega luua vaimset heaolu ja tulla toime pingetega. Tegeleme süsteemselt pikaajalise mõju loomisega, kaasates juhtkonda, pakkudes õpetajatele jätkutuge ja luues asutuste vahele võrgustikku. Loe sisu ja tegevuste kohta täpsemalt siit. Programmiga on liitunud nii suuremad pealinna koolid nagu Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Prantsuse Lütseum kui ka väiksemad koolid Eesti eri piirkondadest: Vastse-Kuuste Kool, Rakke Kool, Konguta Kool. Programmis osalevad ka mitmed lasteaiad: näiteks Tartu lasteaiad Piilupesa, Kivike ja Rukkilill, lasteaiad Põlvast ja Elvast.

Teaduslikult tõendatud mõju

Riiklik ennetuse teadusnõukogu hindas 2023 aastal, et Vaikuseminutite programmi mõju tõendatuse aste on väga hea (ennetustegevuse mõju 4/5) ning programmi soovitatakse rakendada (vt kokkuvõtet).  Hinnang põhines nii rahvusvahelistel uuringutel kui Tartu Ülikooli uuringul Vaikuseminutite programmi mõju kohta. See juhuvalikuline uuring tõendas, et aktiivse kontrollgrupiga võrreldes oli Vaikuseminutite meetodit kasutanud laste:
 • füsioloogiline stressitase väiksem (vereanalüüsi põhjal, koostöös Uppsala ülikooliga)
 • kurnatus väiksem (oluline tulemus vaimse tervise probleemide ennetamises, sest kurnatusele järgneb sageli läbipõlemine, depressioon vm tõsisem häire).
 • ärevuse ja paanikahoogude sümptomeid oli vähem koolides, kus harjutusi tehti kavakindlalt.
Õpetajate puhul ilmnes Vaikuseminutite kursuste järel:
 • enesetõhususe kasv – suurem eneseusk erinevate tööülesannetega hakkama saamisse;
 • suurem võimekus enda emotsioone reguleerida;
 • parem tähelepanelikkus, vähem hajevilolekut ja hooletust;
 • enesesõbralikkus, konstruktiivsem hoiak oma vigade ja puuduste suhtes.
Rohkem infot siin: vaikuseminutid.ee/teadusuuringud/

Kasutajad jagavad kogemusi

Programmiga Heaolu loov lasteaed ja kool mõjutame organisatsioonis kõigi osapoolte vaimset heaolu, kasvatades nende praktilisi oskusi enda vaimse tervise eest hoolitseda. 

Õpetajad toovad kasudena välja: 

 • paranenud stressijuhtimise ja enesehoiu oskused
 • emotsionaalne tasakaalukus ja paremad suhted
 • praktilised tööriistad laste toetamiseks
 • õppetöös fookuse hoidmine, laste keskendumisvõime

 

Rakke kooli õpetaja Kati Kirsipuu: lastele on sellest kasu ja aitab endal ärevate olukordadega toime tulla

Laste puhul on olulised aspektid:

 • praktilised võtted ja harjutused, et stressi ja ärevust vähendada
 • oskus ja harjumus oma vaimse tervise eest hoolitseda
 • suutlikkus pingete ja emotsioonidega toime tulla
 • tähelepanu treenimine, keskendumisvõime


7. klassi poisid ja tüdrukud: “Pärast Vaikuseminutite harjutust ei ole enam nii närvis või stressis”

Koolijuhtide sõnul on programmis nende vaatenurgast olulised tegurid:

 • õpetajate heaolu ja töövõime paranemine
 • vähem konflikte, rohkem mõistmist ja koostööd
 • tugi organisatsiooni kultuuri muutmiseks
 • juhi enda vaimne heaolu

Meie partnerid

2016. aastast oleme asutajaliikmed Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioonis. Vaimse tervise alasesse ennetustöösse panustamine on meile aina olulisem.

Aastatel 2022-2024 oleme kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiliseks partneriks ning koostöö enesejuhtimise ja vaimse heaolu edendamise vallas jätkub kindlasti ka edaspidi. 

Koos Lastekaitse Liiduga ja Eesti Lasterikaste Perede Liiduga oleme Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projektides. 

Teeme tihedat koostööd ülikoolidega, nii Tallinna Ülikoolis kui Tartu Ülikoolis on Vaikuseminutite meetod integreeritud õpetajate väljaõppesse ning kaitstud hulk üliõpilaste uurimistöid Vaikuseminutite kasutamisest ja mõjust.

2015. aastast kuulume kiusamisvaba haridustee koalitsiooni, kus meie partneriteks on Tartu Ülikooli eetikakeskus, MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Noorteühing TORE, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Tervise Arengu Instituut.  Liikumist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning  Õiguskantsleri Kantselei, koostöös soovime luua turvalise kasvu- ja õpikeskkonna kõigile lastele.

Meie toetajad ja sponsorid

Täname südamest meie toetajaid ja panustajaid: Täname ka kõiki annetajaid, kes on Vaikuseminutite edenemisesse rahaliselt panustanud, nt Hooandjas või “Ma armastan aidata” annetuskeskkonnas.

Kuidas saate meid toetada?

Vaimse tervise oskuste süsteemset õpet toetab kõige tõhusamalt pikaajaline rahastuskokkulepe. Toetamise huvi korral võta palun ühendust: toetaja@vaikuseminutid.ee või MTÜ Vaikuseminutid juhatuse liige Rainer Melts +372 501 0545

Loomulikult võtame tänulikult vastu ka ühekordseid toetusi, näiteks ühe asutuse programmiga liitumise toetuseks, jõuluannetusena vms. 

Rõõmustame, kui toetate meie tegevust oma ettevõtte teenuste või toodetega. Näiteks vajame me abi turunduse vallas, foto-, video- ja disainiteenustega. Samuti lähevad väga asja ette kingitused vabatahtlikele, programmi rakendavate koolide õpetajate või teiste Vaikuseminutite saadikute meelespidamiseks.

Vaikuseminutid MTÜ konto LHV pangas on:
EE587700771001488361

MTÜ Vaikuseminutid on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Kui soovid eraisikuna annetuselt tulumaksu tagasi saada, siis märgi ülekande selgitusse oma isikukood.

Kuidas me saadud toetust kasutame?

2022. aastal saadud toetuste abil saime toetadada programmis osalemist ühel lasteaial. Kolme kooli puhul võimaldas lisatoetus programmi tegevusi, mis kohaliku omavalitsusega kokkulepitud toetuse sisse ei mahtunud. 2023. a toetasime 2-aastase programmi läbinud asutuste õpetajate osalemist suvisel võrgustikukohtumisel, mis andis inspiratsiooni ja praktilist sisendit tegevuste edendamiseks.

Kohalike omavalitsuste pingelised eelarved tingivad üha rohkem vajaduse leida toetust neile koolidele ja lasteaedadele, kel on huvi programmiga liituda, ent omaosaluse kõrvale teisi finantseerimisallikaid veel leitud pole.

Vaikuseminutid MTÜ missioon on õpetada praktilisi ja tõenduspõhiseid oskusi oma emotsioonide, stressi ja keskendumisega hästi toime tulemiseks.

Toetades Eesti õpetajat ja lapsi

 • Saad osa koolitustest, praktilistest töötubadest, mida korraldame nii lähiõppe kui ka veebi teel
 • Oled oluline mõjutaja inimeste ja kogukondade vaimse tervise süsteemsel edendamisel
 • Väärtustad ka enda ettevõtte töötajate heaolu 

Tasuta harjutused äpis kohe saadaval

Lae endale Vaikuseminutite äpp vaikuseminutid.ee/nutiapp ja alusta juba täna enda vaimse heaolu toetamist.

Vaata ka lehele vaikuseminutid.ee/category/meediakajastused

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Liitu uudiskirjaga

Kui soovid teadveloleku uudiste ja kursustega kursis olla siis lisa enda kontakt: