Toeta Vaikuseminutite tegevust teadveloleku oskuste viimisel ühiskonda!

Aita kaasa

Üheskoos vähendame stressi ja kurnatust ning toetame vaimse tervise edenemist ja sellega koos käivat õnnelikumat elu

Selleks, et õpetada kõigile jõukohaseid, praktilisi ja tõenduspõhiseid oskusi oma emotsioonide, stressi ja keskendumisega hästi toime tulemiseks vajab MTÜ Vaikuseminutid oma teekonnal rahastust projektidelt ja annetajatelt ning palju häid toetajaid. 

Tahad toetada? 

Vaikuseminutid MTÜ konto LHV pangas on:
EE587700771001488361

MTÜ Vaikuseminutid on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Kui soovid eraisikuna annetades tulumaksu tagasi saada, siis märgi ülekande selgitusse oma isikukood.

Kes me oleme? Missioon

MTÜ Vaikuseminutid missiooniks on õpetada praktilisi ja tõenduspõhiseid oskusi oma emotsioonide, stressi ja keskendumisega hästi toime tulemiseks läbi enda tähelepanu suunamise. Alates 2015. aastast levitame heaolu – nii iga individuaalse inimese elus kui ka organisatsioonides – läbi igapäevaste praktikate, mis harjutavad enda tähelepanu suunamist,et igaüks saaks olla hoolivam enda ja teiste suhtes. 2023. aasta seisuga koolitavad Vaikuseminutite programme ja kursuseid ligi 20 vastava põhjaliku väljaõppe saanud koolitajat.  Meil on pakkuda mitmekesiseid võimalusi teadveloleku praktikatega tegelemiseks – on nii mitmeaastaseid programme kui lühiharjutuste kursuseid, kohtumisi nii silmast-silma kui ka ekraani teel, nii eelsalvestatud ja äpis kättesaadavaid harjutusi kui ka spetsiaalselt „rätsepatööna“ koostatud programme, nii ettevõtetele kui ka eraisikutele – lapsevanematele, õpetajatele, meditsiinitöötajatele, noortele jt. 

Meie partnerid

2015. aastast kuulume kiusamisvaba haridustee koalitsiooni, kus meie partneriteks on Tartu Ülikooli eetikakeskus, MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Noorteühing TORE, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Tervise Arengu Instituut.  Liikumist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning  Õiguskantsleri Kantselei, koostöös soovime luua turvalise kasvu- ja õpikeskkonna kõigile lastele.

2016. aastast oleme asutajaliikmed Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioonis. Vaimse tervise alasesse ennetustöösse panustamine on meile aina olulisem.

Aastatel 2022-2024 oleme kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiliseks partneriks ning koostöö enesejuhtimise ja vaimse heaolu edendamise vallas jätkub kindlasti ka edaspidi.

Teeme tihedat koostööd ülikoolidega, nii Tallinna Ülikoolis kui Tartu Ülikoolis on Vaikuseminutite meetod integreeritud õpetajate väljaõppesse ning kaitstud hulk üliõpilaste uurimistöid Vaikuseminutite kasutamisest ja mõjust.

Meie toetajad ja sponsorid

Siiani on Vaikuseminutite missioonile õla alla pannud näiteks Swedbank, advokaadibüroo Sirel ja partnerid, Heateo SA ja MTÜ Aitan Eestit. Lisaks oleme palju tuge saanud projektitoetuste kaudu (Haridus- ja teadusministeerium, Riigi tugiteenuste keskus, Kodanikuühenduse Sihtkapital, Sotsiaalministeerium). Vaata meie toetajate nimekirja kodulehel vaikuseminutid.ee/taname-panustajaid

Mida tehakse Vaikuseminutite kursustel ja programmides?

Vaikuseminutid MTÜ pakub 2023. aastal nii lühemaid kursuseid kui ka põhjalikumaid programme mitmetele erinevatele sihtrühmadele. 

Lühiharjutuste kursused baseeruvad teadusmaailmas hästi tuntud ja uuritud Mindfulness-Based Stress Reduction ning Mindfulness-Based Cognitive Therapy õppeformaatidel. Iga osaleja isiklik kogemus saab oskuslikult kokku seotud uusima positiivse psühholoogia alase teooriaga.

 

Programm “Heaolu loov kool ja lasteaed” vähendab koolipere stressi ja mõjutab atmosfääri kogu koolis. Lihtsate harjutuste abil õpetame oma tähelepanu suunamist ja teadveloleku oskusi, mille kasutamine aitab luua vaimset heaolu ja tulla toime pingetega. Seniste uuringute andmetel paranevad selle toel inimestevahelised suhted ja koostöö, kujuneb turvalisem ja tervem õpikeskkond, kasvab eneseusk, paranevad tähelepanelikkus, emotsioonidega toimetulek jt heaolu toetavad tegurid.

Teeme tööd selleks, et õpitud oskused integreeruksid igapäevaellu. Selleks toimuvad mh ka suvekool, talvekool ja teised võrgustikukohtumised.

Uuringutega on tunnistatud mõjusaks ka kursused

 • Vaikuseminutite noortekursus OMA
 • Teadliku Õpetaja kursus
 • Lühiharjutuste kursus
 • 8-nädalane teadveloleku kursus

Kõik need on ka programmi “Heaolu loov kool ja lasteaed” osaks.

Kursustel osalemine ja iseseisev kodune harjutamine on toetatud äpi, helifailide ja kirjalike materjalidega.

Üle Eesti kasutusel mitmetes ettevõtetes (nt Telia, Seesam jt) spetsiaalselt antud ettevõtte tarbeks kohandatud heaolu toetavad tervikprogrammid.

Senised kasutajad jagavad kogemusi.

Tänaseks on enam kui 200 läbiviidud meeskonnakoolitusel osalenud palju haridusasutusi ning viimastel aastatel aina enam muid organisatsioone (nt Sotsiaalkindlustusamet, Tartu Ülikool, Telia, Pärnu Haigla, Seesam Kindlustus, Kõu Mobility Group, Wise, Sotsiaalministeerium, Omniva jt). Tähelepanu ja meelerahu lühiharjutuste koolitusel on osalenud üle 6000 inimese, põhjalikumal harjumusi kinnistaval 8-nädalasel teadveloleku kursusel on osalenud üle 1200 inimese.

Mõned jagamistest: 

Õppealajuhataja Kadri Tomson: Skeptikust praktikuks: www.facebook.com/vaikuseminutid/videos/223009199241876 

Klassiõpetaja Riina Vainu: Mis juhtub lastega klassis Vaikuseminutite mõjul: https://www.facebook.com/vaikuseminutid/videos/1047249766099314

Õpilased jagavad oma kogemusi:  www.facebook.com/vaikuseminutid/videos/683532230021976

Lasteaia juhataja Elin Ots: Lapsed ise soovivad neid harjutusi: www.facebook.com/vaikuseminutid/videos/1936748496582656

7. klassi poisid ja tüdrukud: Pärast Vaikuseminutite harjutust ei ole enam nii närvis või stressis: www.facebook.com/vaikuseminutid/videos/1920256668231839

Keeleõpetaja Külli Pullerits: Need harjutused sobivad nii väiksematele kui suurematele õpilastele. MHG õpetaja: www.facebook.com/vaikuseminutid/videos/2028927330698105

Teadusuuringud kinnitavad, et positiivne mõju on olemas

Kvaliteetsete teadusuuringute arv kasvab aasta-aastalt nii Eestis kui laias maailmas. 

Esindusliku valimiga Tartu Ülikooli uuring Vaikuseminutite programmi kohta tõendas, et kontrollgrupiga võrreldes oli Vaikuseminutite meetodit kasutanud laste:

 • füsioloogiline stressitase väiksem (vereanalüüsi põhjal, koostöös Uppsala ülikooliga)
 • kurnatus väiksem (see on oluline tulemus vaimse tervise probleemide ennetamises, sest kurnatusele järgneb sageli läbipõlemine, depressioon vm tõsisem häire).
 • ärevuse ja paanikahoogude sümptomeid oli vähem koolides, kus harjutusi tehti kavakindlalt.

 

Teaduslikult valideeritud küsimustikega mõõdeti ka õpetajaid ning  Vaikuseminutite kursuste järel ilmnes:

 • enesetõhususe kasv – suurem eneseusk erinevate tööülesannetega hakkama saamisse
 • suurem võimekus enda emotsioone reguleerida
 • parem tähelepanelikkus, vähem hajevilolekut ja hooletust
 • enesesõbralikkus, konstruktiivsem hoiak oma vigade ja puuduste suhtes.

 Rohkem infot siin: vaikuseminutid.ee/teadusuuringud/

 Kuidas saate meid toetada?

Vaikuseminutite missiooni toeks kogume annetusi nii eraisikutelt kui ka ettevõtetelt.

ERAISIKUD 

Eraisikutele on toetamiseks üks mugavamaid võimalusi annetuskeskkonnas armastanaidata.ee/vaikuseminutid 

Veel on vaikuseminutid.ee/tootekategooria/trukised lehel igaühel võimalus soetada kinkekaarte Vaikuseminutite kursustele, samuti osta harjutuste käsiraamatut, tänulikkuse kalendrit jt trükiseid. 

Iga aasta novembris toimuvad taas annetamistalgud – vt annetamistalgud.ee. Sellel päeval tehtud annetustele paneb Swedbank omalt poolt ligikaudu sama summa täienduseks juurde. Kui eelistad teha lihtsalt ülekande pangas, saad seda teha Vaikuseminutid MTÜ kontole LHV pangas: EE587700771001488361

Kui soovid eraisikuna annetades tulumaksu tagasi taotleda, siis märgi ülekande selgitusse oma isikukood.

ETTEVÕTTED

Ettevõtetega sõlmime sponsorlus- ja koostöökokkuleppeid.

Mitmeaastane koostööleping

Kõige tõhusamalt aitab Vaikuseminutite programmi laienemisstrateegiat ellu viia stabiilne rahastus, mis võimaldab teha pikaajalisi plaane. 

Toetamise huvi korral võta palun ühendust: toetaja@vaikuseminutid.ee või MTÜ Vaikuseminutid juhatuse liige Rainer Melts +372 5010545

Ühekordne toetus (näiteks jõulu- vmt) annetusena

Paljudel ettevõtetel on tänuväärne traditsioon toetada just jõulude puhul mõnd head tegevat ühingut. Oleme südamest tänulikud, kui otsustate teha mistahes summas jõuluannetuse just Vaikuseminutite MTÜ-le!

Vaikuseminutid MTÜ konto LHV pangas on:
EE587700771001488361

MTÜ Vaikuseminutid on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Kui soovid eraisikuna annetuselt tulumaksu tagasi saada, siis märgi ülekande selgitusse oma isikukood.

Annetus toote või teenuse müügi kõrvalt

Üheks toetamise võimaluseks võib olla mingi konkreetse toote või teenuse pealt protsendi või kokkulepitud summa annetamine. Samuti oleme valmis koostöömudeliks, kus head tegeva ettevõtte kliendile pakutakse võimalust ümardada ostusumma täisarvuni ja ümardatud osa annetatakse heategevuseks. Või siis lisatakse tehingule annetamiseks mõni kokkulepitud kindel summa.

Huvi korral võta palun ühendust
toetaja@vaikuseminutid.ee või MTÜ Vaikuseminutid juhatuse liige Rainer Melts +372 5010545

Ühekordsed või traditsioonilised heategevuskampaaniad
Heategevusliku kampaania ajastamiseks sobivad näiteks:
14.veebruar – sõbrapäev,
01.juuni – lastekaitsepäev,
14. juuni – meditsiinitöötajate päev,
10. oktoober – vaimse tervise päev,
oktoober (vaimse tervise kuu),
28. november 2023 (annetamistalgud),
Jõulud.

Toodete või teenustega toetamine

Rõõmustame, kui toetate meie tegevust oma ettevõtte teenuste või toodetega. Näiteks vajame me abi turunduse vallas, foto-, video- ja disainiteenustega. Samuti lähevad väga asja ette kingitused vabatahtlikele, programmi rakendavate koolide õpetajate või teiste Vaikuseminutite saadikute meelespidamiseks.

Koostööhuvi korral võta palun ühendust
toetaja@vaikuseminutid.ee või
MTÜ Vaikuseminutid juhatuse liige Rainer Melts +372 5010545

Vabatahtlik töö

Kui oled valmis toetama Vaikuseminutite missiooni, siis võta ühendust, abi kulub ikka ära! Saada meile info enda kohta siit lingilt.

Kuidas me saadud toetust kasutame?

2022. aastal saadud toetuste abil saime võimaldada programmis osaleda ühel lasteaial ning kolme kooli puhul võimaldada programmi tegevusi, mis kohaliku omavalitsusega kokkulepitud toetuse sisse ei mahtunud. Lisaks toetasime 2-aastase süsteemse programmi läbinud asutuste õpetajate osalemist suvisel võrgustikukohtumisel, mis andis inspiratsiooni ja praktilist sisendit tegevuste edendamiseks.

2023. aasta lõpul on plaanis tegevust tuntavalt laiendada ja pakkuda võimalust Heaolu Loova Kooli programmis osalemiseks ka koolidele ja lasteaedadele, kelle omaosaluse kõrvale teisi finantseerimisallikaid veel pole leitud.

Vaikuseminutid MTÜ missioon on õpetada praktilisi ja tõenduspõhiseid oskusi oma emotsioonide, stressi ja keskendumisega hästi toime tulemiseks läbi enda tähelepanu suunamise.

Pakume oma toetajatele võimalusi

– saada osa koolitusampsudest, ühistest praktikatest, mida korraldame nii kohtumistel kui ka veebi teel  – kord kuus. Täpsem info liigub toetajate kirjalistis;

– osaleda toetajatele korraldatavatel tänuüritustel;

– olla kaasatud järgmiste koolituste kavandamisse;

– olla ära nimetatud programmi toetajate loeteludes;

– saada uudiskirju Vaikuseminutite info ja arengutega;

– olla oluliseks mõjutajaks inimeste ja kogukondade vaimse tervise süsteemsel edendamisel;

– sisustada teie ettevõtte üritustel töötajate heaolu toetuseks töötubasid praktiliste minikoolituste ja Vaikuseminutite harjutustega.

– Käivitamisel on Vaikuseminutite metseenide klubi, kuhu kuuluvad kõige suuremad vaimse tervise heaks panustajad. Klubiliikmeid ootab ees eriprogramm.

– Oleme valmis laiapõhjaliseks koostööks. 

Lisage end palun meie toetajate kirjalisti, et olla kursis värskema infoga. 

Vaikuseminutite toetajate kirjalistiga liitumiseks sisestage oma aadress siia: 

Toetajate kirjalisti postitame infot igakuiste ühiste praktikate kohta, samuti ka kõik muu teemaga seonduv. 

Loomulikult saate listist soovi korral igal ajal ka lahkuda. 

Tahaksid veel midagi juurde lugeda?

Vaata ka lehele vaikuseminutid.ee/category/meediakajastused
Võid ka lehel vaikuseminutid.ee/nutiapp laadida omale alla Vaikuseminutite äpi, teha paar tasuta harjutust sealsest valikust ja siis jõuda tagasi teemani – kuidas aidata kaasa meie inimeste vaimse tervise edendamisele.

Vaikuseminutid MTÜ konto LHV pangas on:
EE587700771001488361

MTÜ Vaikuseminutid on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Kui soovid eraisikuna annetuselt tulumaksu tagasi saada, siis märgi ülekande selgitusse oma isikukood.

Liitu uudiskirjaga

Kui soovid teadveloleku uudiste ja kursustega kursis olla siis lisa enda kontakt:

This field is for validation purposes and should be left unchanged.