Mida me pakume?

MTÜ Vaikuseminutid pakub kõigile huvilistele enesekohaseid oskuseid arendavaid koolitusprogramme.

Teaduspõhisele praktikale tugineva koolituse läbimine võimaldab alustada või edasi arendada enda oskuseid tähelepanu ja meelerahu harjutuste kasutamisel (teadveloleku toetamine). Kursuste käigus saadavad teadmised ja praktilised oskused aitavad paremini mõista enesekohaste oskuste arendamise vajalikkust ja praktiliste harjutuste mõju meie elukvaliteedile.

Vaikuseminutite arenguprogrammi kuuluvad järgmised kursused:

♦   Keskendumise ja enesejuhtimisoskuste baaskursused õpetajale ja lapsevanemale 
Millest sõltub tähelepanuvõime ja kuidas seda treenida? Tähelepanu teadlik suunamine enesejuhtimise eesmärgil. Praktilised teadveloleku harjutused ja oskused harjutusi rakendada nii enda kui ka lapse tähelepanu hoidmise ehk keskendumise, emotsioonide ja mõttemustritega toimetuleku treenimiseks.

♦ Teadliku õpetaja kursusmis koos baas- ja teadvelolekukursusega moodustab tervikliku arenguprogrammi õpetajale. Vaata lähemalt kursuse kohta siit.

♦   Teadliku õpetaja kursuse meistriklass – teatud kindlale teemale fokusseeritud kursuse jätkupäev õpetajatele

♦   Teadveloleku kursus – 8-nädalane kursus isikliku meelerahu praktika väljaarendamiseks. Kohtumiste teemad: teadlikkus, lõdvestumine, kohalolu, mõttemustrid, emotsioonid, suhted, kurnavad ja kosutavad asjad/tegevused, kuidas edasi. Lisaks igapäevased harjutused nutiäpi toel.

♦   Teadveloleku kursuse meistriklass – teatud kindlale teemale fokusseeritud teadveloleku kursuse jätkupäev teadveloleku praktikutele ja teistele huvilistele

Koolituste fookuses on praktilised teadmised ja oskused, mille omandamine aitab teha harjutusi mugavamalt ja paremate tulemustega. Samuti kuuluvad programmi koolitused, mille käigus omandate oskused nende praktikate teistega jagamiseks. Pöörame palju tähelepanu erinevate harjutuste läbi tegemisele ja praktikult-praktikule soovituste jagamisele.

Lisaks pakume teadveloleku kursust noortele:

♦   Noorteprogramm 8.-12. klassi noortele – teaduspõhistel praktikatel põhinev 10-nädalane teadveloleku kursus, mis pakub noorele tuge läbi mõjusate tähelepanu ja meelerahu harjutuste. 10 temaatilist arutelutundi teemadel: tähelepanu, ajus toimuv ja valikuvabadus, puhkus, emotsioonid ja nende juhtimine, mõtetega toimetulek, konfliktide lahendamine, heasoovlikkus. Lisaks veel igapäevased harjutused ainetundides ja personaalne noorteäpp igale õpilasele. Vaata täpsemalt siit.

♦   Noorteprogrammi juhendaja väljaõpe – kogemuslik kursus, mille käigus saab läbida noortekursusel tehtavaid harjutusi ja ekperimente, arutleda võimalike ettetulevate keerukuste üle ning luua OMA juhendajate toetav võrgustik. Kursusele tuleku eelduseks on tervikliku õpetaja arenguprogrammi läbimine. Vaata ka stipendiumi kohta täpsemalt siit.

"Kutsusin Vaikuseminutite inimesed haridustöötajate konverentsile töötubasid tegema ja loomulikult osalesin ühes ka ise. See oli väga…kuidas ma ütlengi…..TORE. Teoreetiline osa oli nii selge ja mõistetav ning harjutused väga kõnekad. Harjutused panid inimesi kaasa rääkima ja oma kogemusi jagama. Ma arvan, et kõik, kes osalesid, said sealt suure tüki tarkust ja nõuandeid tööks lastega ja muidugi ka iseendaga."

Lektorid olid soojad ja siirad. Mulle väga meeldis. Aitäh 🙂

Marie Maarend

Järvamaa Rajaleidja keskus

 

Ettevõtetele 

Ettevõtetele pakume vamiskujul ja rätsepatööna valmistatud koolitusi vastavalt organisatsiooni vajadustele. Viime koolitusi läbi ka inglise ja vene keeles.

Korraldame koolitusi:

♦   asutuse siseselt (tuleme ise kohale), et meeskonnas olev jagatud teadmine, kogemus ja innustus saaks tulemusi võimendada! Uuri ja telli siin

♦   avatud koolitustena, kuhu on teretulnud kõik huvilised (seda on väärtuslikuks pidanud ka paljud lapsevanemad!). Vaata võimalusi siin

Kutsu meid tutvustama praktilisi vahendeid stressi vähendamiseks töö- ja eraelus.  1.5h töötoas.

Infotunnid, töötoad ja lühikoolitused. Kutsu meid väljasõidule, konverentsile või muule üritusele!  Meie esitlused ja töötoad on nagu maitseproovid – need pakuvad sinu tiimile kogemuslikku ettekujutust ja innustust, et mõningaid harjutusi juba igapäevatöö osana proovima hakata. Seejuures saavad nad toetuda ka soovitusi ja kogemusi koondavale käsiraamatule.

Tutvustava töötoa jätkuna tellitavale kursusele teeme soodsa eripakkumise – küsi infot siin!