Teadliku õpetaja kursus

Vaikuseminutite opetajakursus

Õpetaja töö pakub vaieldamatult väljakutseid, millega kaasneb rõõm ja eduelamused, kuid ka oht väsida ja läbipõleda. Väsimust võib põhjustada kestev stress seoses keeruliste suhete ja situatsioonidega, lähenevad tähtajad, vastuolulised ootused ja nõudmised, meie enda sisemine kriitika ja rahulolematus. Teadliku õpetaja kursusel uurime, kuidas võtta vastutust enda heaolu eest ning parandada toimetulekut igapäevaste väljakutsetega.

2018 aastal 12 koolis süsteemselt teadusuuringu raames õpetajate oskusi arendades (6 koolituspäeva ehk baaskoolitus + Teadliku õpetaja kursus) jõudsime esimest korda ammuoodatud tulemuseni. Nimelt kogesime, et õpetajad leidsid koolitusprotsessi tulemusel väljapääsu kivistunud käitumismustritest ja hoiakutest ning kujunes suutlikkus uuel viisil toimetada nii enese, õpilaste kui õppemeetoditega (nii et uus õpikäsitus ei jää teooriaks). Oluline alus selleks on võimekus enda stressi ja emotsioonidega toime tulla, samas ka oskused ja hoiakud õpilaste vajadusi märgata ning luua nii motiveeritust kui ka arendavat õpikeskkonda.

Paranes õpetajate enesetõhusus ja emotsioonide regulatsioon

Uuring hindas ka õpetajate väljaõppe (Baaskursus ja Teadliku õpetaja kursus) mõju õpetajatele ning siingi ilmnes olulisi tulemusi. Suurenes õpetajate enesetõhusus ehk uskumus, et nad saavad erinevate tööülesannetega hakkama. Teiseks pidasid õpetajad end pärast kursuste läbimist tähelepanelikumaks ja vähem hooletuks, rohkem võimeliseks oma emotsioone reguleerima ning olid oma vigade ja puuduste suhtes konstruktiivsema hoiakuga.

Programmis osalenud õpetajad on suuliselt esile toonud ka positiivseid muutusi klassikliimas: “Suurenes teineteisemõistmine, tasakaalukas suhtlemine ja empaatia.” Õpilased rõhutasid fookusgruppides ka paremat emotsioonidega toimetulekut ning vähenenud tülisid. Uuringu raames kogutud kvalitatiivsete andmete põhjalikum analüüs on plaanis 2020-21. aastal.

Tartu Ülikooli uuringu kohta saab lugeda pikemalt siit.

Pingetega toimetulev ennastjuhtiv õpetaja – teadlik õpetaja

Teadliku õpetaja kursuse eesmärk on toetada õpetaja eneseteadlikkust ning anda oskused enda heaolu eest hoolitsemiseks, eneseregulatsiooniks, stressi juhtimiseks ja emotsionaalsete olukordadega toimetulekuks.
Kursuse formaat: 4  koolituspäeva + igapäevane iseseisev harjutamine

1. päev: Paindlik ja ennasthoidev õpetaja
Heaolu ja stressi juhtimine läbi teadveloleku: teadliku õpetaja rollid, hoiakud ja väärtused.

2 päev: Suhete ja õpetamise emotsionaalne kunst
Teadlikkus suhetes – kuidas tulla toime keerulistes suhteolukordades.
Õpetaja emotsionaalne ja sotsiaalne paindlikkus.

3. päev: Mõtteviiside mõju ja hinnanguvabadus
Õppimist ja õpimotivatsiooni toetav tagasiside. Oma hinnangute märkamine ja hinnanguvaba vaatlemise oskuse arendamine.

4. päev: Enesesõbralikkus ja meeskonna jõustamine
Takistavad ja toetavad mõttemustrid meeskonnas. Tugevuste esiletoomine ja arengu prioriteetide seadmine. Enesesõbralikkus, andestamise ja aktsepteerimise kunst

Mitmed koolid ja lasteaiad on kursuse tellinud oma asutusse. Kui on huvi võta palun ühendust: koolitused@vaikuseminutid.ee

Kursuse läbinud õpetaja:

♦   oskab ennast juhtida viisil, et hoida oma vaimset ja füüsilist tervist olemasolevas süsteemis
♦   oskab märgata enda ja õpilaste vajadusi ning nende eest hoolt kanda
♦   märkab endas ja klassis toimuvaid protsesse ning oskab neid asjakohaselt juhtida
♦   oskab hoida distantsi oma mõtetest ja emotsioonidestoskab luua ja hoida õppimist toetavaid suhteid klassiruumis

Kursusel kasutatavad meetodid on kogemuslikud: eneseanalüüs, rollimängud ja teised tegevuslikud meetodid  ning teadveloleku praktikad, mis võimaldavad reaalseid klassiruumis toimuvaid olukordi kõrvalt vaadata, et leida uusi lahendusi ning katsetada teistmoodi toimimisviise. Teadliku õpetaja kursus sisaldab ka tutvumist kirjandusega, teadusuuringutega, mis aitavad uute perspektiivide kaudu suurenda teadvelolekut õpetajana.

Asenda oravarattas jooksmine teadlikkusega, emotsionaalsed äkkreaktsioonid tasakaalukusega, tööstress heaoluga!

Teadliku õpetaja kursuse õppekava leiad siit.

Haridusasutustel on võimalik taotleda rahastust kursuse toimumisele meeskonakoolitusena. Pakume projekti koostamiseks ka omalt poolt tuge!

Teadliku õpetaja kursus on kogemuslik. Kesksel kohal on õpetajate reaalsed töösituatsioonid. Igal koolituspäeval saavad õpetajad harjutuste näol praktilise tööriista oma vaimse tervise eest hoolitsemiseks ja stressi vähendamiseks. Iga koolituspäeva järel saavad osalejad veebipõhist isikliku meelerahu tuge (uue harjumuse rakendumiseks). Isiklikku praktikat toetab nutiäpp koos audioharjutuste ja õppematerjalidega. Osalejad saavad kogemusi vahetada ka veebipõhiselt.

KURSUSE TELLIMINE

Teadliku õpetaja kursust tasub korraldada sisekoolitusena, sest see tugevdab oluliselt kollektiivi suhteid, aitab kaasa koostöö arengule ning suurendab üksteisemõistmist.

Lisaks korraldame koostöös kohalike omavalitsustega ka avatud gruppe piirkonna õpetajatele ning nende kursuste puhul saame Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerina kaasata riiklikku rahalist tuge. 

Anna huvist märku rainer@vaikuseminutid.ee või täida ankeet SIIN.

Liitu uudiskirjaga

Läkitame sulle mõned korrad kuus teadveloleku teemalisi artikleid ja kursuste infot. Saad uudiskirjast igal ajal loobuda.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.