Täname Aitan Eestit MTÜd toetuse eest, et tõenduspõhised oskused jõuaksid tervishoiutöötajateni. Toetus läheb tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas töötavate inimeste vaimse heaolu tõstmiseks. Need, kes päevast päeva teisi ennastsalgavalt toetavad, on...
Äsja lõppenud suvel lõpetas suur osa meie meeskonnast – 12 inimest! – rahvusvaheliselt tunnustatud üle seitsme kuu pikkuse MBSRi programmi sertifitseeritud väljaõppe. Nüüd saame Eestis tõenduspõhiste teadveloleku programmide rakendamise...