Vaikuseminutid alustas Teliaga  koostööd 2018. aastal, mil toimusid esimesed teadveloleku teemat tutvustavad koolitused. Sisulisem koostöö algas 2023. aasta kevadel, mil Telia arengunädala raames viisid Vaikuseminutite koolitajad Helena Väljaste Ja Lii Kaudne läbi kaks lühikoolitust: “Sissejuhatus mindfulnessi. Kuidas toetada enesejuhtimisoskuste arendamist?” ning “Kuidas toetada last keskendumisel ja emotsioonidega toimetulekul. Tähelepanu- harjutused enesejuhtimisoskuste toetamiseks.” 

See lõi soodsa pinnase alustamaks pilootprojekti 8-nädalase teadveloleku kursuse näol, kuhu tulid kohale mitmed juhid ja töötajate heaolust hoolivad tiimiliikmed. Kuna esimene 8-nädalane koolitus läks hästi ja tagasiside oli üdini positiivne, siis Vaikuseminutite ja Telia koostöö jätkub ka 2024. aastal.

2024. aasta suveks on Telias toimunud 4 teadveloleku kursust, seal hulgas üks õpigrupp vaid meestele. Kokku on teadveloleku kursuse läbinud umbes 80 Telia töötajat.

8-nädalasel kursusel läbitakse teadveloleku harjutamise erinevad tahud: 

1. Automaatpiloodist ärkamine
2. Kehasse ankurdumine
3. Igapäevane teadvelolek
4. Mõtetega suhestumine
5. Raskustele lähenemine
6. Suhestumine enda ja teistega
7. Tasakaalu saavutamine elus
8. Teadvelolek ja sinu hindamatu elu

Süvendatud huviga osalejatele toimuvad jätkukohtumised (3 x 2h), kus õpitakse, kuidas teadveloleku harjutusi juhendada, kuidas lähtuda seejuures traumateadlikkusest ja kasvatada enesekindlust teadveloleku metoodika rakendamisel töökultuuri. See on olnud võimalus ka omavahelisi kogemusi jagada ning sihte seada.

Vaikuseminutite teadveloleku koolituste ja Telia koostöö ellutoomisel olid võtmeisikuiks personalijuht Triin Saar ja Ulla Piscopiello, valdkonda on praegu eest vedamas Juhtimise valdkonna arendusjuht Sinne Naruskberg ning Telia Eesti personalidirektor Ingrid Viinapuu.

Oma kogemusi jagasid videopildis osalejad Cätlin Loo, SME müügi ja teeninduse tiimijuht;  Minni Nool, Võtmeklientide haldur ning Jaan Punder, Scrum master. 

Vaata allolevatest videotest, kuidas osalejad teadveloleku teemadel enim levinud küsimuste osas muljeid jagavad!

Mis on teadvelolek koolituse läbinud inimeste sõnul?

Üks osaleja ütles, et teadvelolek tähendab vähem tegutsemist autopiloodil ja rohkem hetkes olemist ning märkamist, mis ümberringi toimub. Teine osaleja kirjeldas teadvelolekut kui tunnet, et ollakse täielikult kohal – keha ja meel on ühtsed, mis aitab vältida tormamist ja olla tõeliselt kohal.

Üks definitsioon, mis kõlama jäi, kirjeldas teadvelolekut kui inimese võimet olla täielikult kohal, teadlik ja teadvel sellest, kus ta on, kes ta on ja mida ta teeb, ilma üle reageerimata või lastes end üle ujutada ümbritsevatest sündmustest. See oskus aitab paremini toime tulla igapäevaelu väljakutsetega ja olla rohkem ühenduses iseenda ja tegevustega.

Mis ajendas Telia inimesi töö kontekstis teadvelolekut õppima?

Mõned osalejad said ajendi hübriidtööst. Osalejate sõnul ei näinud nad kaugtöö ajal oma kolleege nii sageli – inimesed töötasid kodudest, kaamerad vahel kinni, vahel lahti. See tekitas tunde, et nad ei tööta koos nii tõhusalt kui varem. Mõeldi, et kõigil on oma teemad ja väljakutsed, mis pole alati nähtavad.

Selleks, et neid paremini mõista ja toetada, otsustati, et teadvelolek võiks olla tööriist, mis aitab. Kui inimesed suudavad ennast paremini mõista, saavad nad olla ka paremad kolleegid. Teadveloleku harjutused aitavad märgata oma varjukülgi ja paremini toime tulla kaugtöö väljakutsetega, olles samal ajal rohkem kohal ja teadlik nii enda kui ka teiste jaoks.

Vajad koolitust enda ettevõttesse?

Mida kogesid töötajad teadveloleku kursusel?

Osalejate sõnul pakkus teadveloleku kursus palju üllatusi ja ületas positiivselt ootusi. Kursus kestis kaheksa nädalat, mis oli piisavalt pikk, et teadvelolek saaks igapäevaelu osaks. Igal nädalal tutvustati erinevaid praktikaid, mida osalejad said järgmise nädala jooksul harjutada. See pikaajaline lähenemine võimaldas harjumuste kujunemist.

Üks osaleja märkis, et praktilisi harjutusi oli palju ja need toetasid teooriat väga hästi. Harjutused aitasid mõista, mida teadvelolek tegelikult tähendab, pakkudes erinevaid vaatenurki ja kogemusi. 

Alguses võib praktiseerimine tunduda keeruline, kuid kursuse pikkus aitas harjumusi järk-järgult kujundada. Nagu üks osaleja ütles, esimesed nädalad möödusid harjumustega kohanemisel, kuid poole kursuse pealt hakkasid harjutused iganädalaselt sisse juurduma. Koolitaja rääkis vähem teooriat ja suunas osalejaid praktilise töö juurde. See meetod aitas osalejatel mõista, kuidas samm-sammult muutusi juhtida.

Kui palju teadveloleku oskusi igapäevaelus kasutada saab?

Osalejate sõnul on teadveloleku kursus aidanud rohkem ennast ja oma emotsioone märgata ning juhtida. Kiire töögraafik ja paljud koosolekud võivad põhjustada stressi, kuid teadveloleku praktikad aitavad olla hetkes kohal ja teha õigeid otsuseid. Üks osaleja mainis, et tänu praktikatele suudab ta öelda ei, kui tunneb, et koormus on liiga suur.

Juhina kasutavad osalejad teadveloleku praktikaid, et märgata, kui asjad hakkavad üle pea kasvama ja enda eest hoolitseda. Oluline on enda märkamine ja enda vajaduste eest hoolitsemine. Samuti aitab teadvelolek märgata tiimiliikmete emotsionaalset seisundit ja pakkuda vajadusel toetust. Empaatia ja emotsioonide juhtimine on osalejate sõnul olulised oskused, mida teadvelolek arendab.

Üks osaleja tõi välja, et talle meeldib mõtete vaatlemise harjutus. See aitas tal mõista, et mõtted ei pea olema tema omad ja neid saab jälgida ilma hinnangut andmata. Mõtete vaatlemine aitab lasta neil minna ja mitte lasta end nende poolt üle koormata. Kuigi harjutusi ei tehta iga päev, on teadlikkus ja tehnikad alati olemas ning neid saab kasutada igal hetkel, kui vaja.

Osalejate kogemused näitavad, et teadveloleku praktikad aitavad toime tulla igapäevaelu keerukustega, suurendavad eneseteadlikkust ja emotsioonide juhtimise oskust ning pakuvad tuge nii enda kui ka tiimikaaslaste jaoks.

Kas teadveloleku harjutused mahuvad tihedasse graafikusse ja koosolekute vahele?

Kursusel osalenute sõnul on arutatud ideed alustada kõiki koosolekuid minutilise teadveloleku praktikaga. See võimaldaks tulla koosolekule 100% kohalolekuga, mis on eriti oluline, kuna tihti lõppeb üks koosolek ja algab kohe teine. Osalejate sõnul aitaks teadveloleku harjutus enne koosolekut suurendada kohalolu ja efektiivsust.

Teadveloleku harjutused aitavad märgata ja juhtida oma emotsioone ning olla teadlikum igapäevaelu väljakutsetest, sealhulgas koosolekute vahelisest ajast. Seetõttu on mõte teadveloleku harjutuste lisamisest koosolekute algusesse väärt kaalumist ja personaliosakonnale tutvustamist.

Miks on mehed hakanud tundma huvi teadveloleku tehnikate vastu?

Viimasel ajal on mehed hakanud pöörama rohkem tähelepanu oma vaimsele tervisele. Üks osaleja mainis, et ajalooliselt on meestel olnud kombeks pidevalt tegutseda ja mitte võtta aega iseendale. Nüüd aga on olukord muutumas. Mehed on hakanud mõistma, kui oluline on vaimne heaolu, ja otsivad võimalusi selle parandamiseks. 

Uudishimu ja võimalus iseenda sisse vaadata on samuti ajendanud mehi teadvelolekuga tegelema. Osaleja ütles, et ta sattus kursusele uudishimu tõttu ja tänu pakutud võimalusele. Ilma selleta poleks ta võib-olla kunagi kursusele läinud.

 

Igaühel on oma tee ja põhjused, miks nad teadveloleku kursusele jõuavad. Tänapäeval on teadlikkus vaimsest tervisest suurem ja see paistab rohkem silma. Mehed võtavad aega iseenda jaoks ja vaatavad teistmoodi enda sisemaailma. 2024 kevadel startinud ainult meeste kursus on positiivseks näiteks,  et ka mehed on valmis teadveloleku praktikat proovima ja seeläbi oma vaimset heaolu parandama.

Kuidas on teadvelolekust kasu väljaspool tööaega?

Osalejate sõnul on teadveloleku harjutustest suur kasu ka väljaspool tööaega, eriti pere ja lastega koos olles. Teadvelolek on aidanud olla rohkem hetkes kohal ja märgata oma lapsi ning olla nendega tõeliselt  tegevustes koos. Varem võidi teha mitut asja korraga, mis vähendas kohalolu ja tähelepanu, kuid nüüd on osalejad teadlikumad ja pühenduvad täielikult hetkedele, mida veedavad oma lähedastega.

Teadvelolek tugevdab peresuhteid ja loob kvaliteetsemat aega koos. See on oluline muutus, mis on aidanud osalejatel luua parema tasakaalu töö ja isikliku elu vahel.

Kuidas tiimikaaslased suhtuvad teadveloleku praktiseerimisse?

Kui tiimikaaslased räägivad ja jagavad oma kogemusi teadveloleku praktiseerimisest, on reaktsioonid erinevad. Mõned võivad alguses veidi veidralt vaadata, eriti kui hakatakse harjutusi tegema, nagu näiteks hingamisharjutusi. Tihti on keeruline kohe suhestuda, kuid osalejate sõnul saab neidki selgitustöö abil kaasata. Esialgu võib see olla ebamugav, kuid osalejate kogemused on enamasti positiivsed, ka meestega. Oluline on, kuidas teemat käsitleda – kas rääkida mindfulness’ist või pigem enese juhtimisest ja igapäevaeluga toimetulekust. Õige sõnakasutus võib aidata paremini suhestuda ja mõista. Siiski tuleb vahel ette, et keegi ei ole valmis ideed teadveloleku harjutuste tegemisest töökohas vastu võtma. 

Miks on teadveloleku harjutusi hea õppida grupis?

Teadveoleku harjutusi on osalejate sõnul parem õppida grupis kui üksi. Harjutusi võib olla keeruline alustada, õppida ja järjepidevalt teha, kuid grupis on see lihtsam. Grupis toimub üksteise kogemuste jagamine, mis võimaldab õppida ka iseenda kohta rohkem. Usaldus ja küünarnukitunne, mis grupis tekivad, on ägedad. Koos toetatakse üksteist, nagu kontoris kolleegidega. Jagades tekib arusaam, milliseid praktikaid keegi kasutab ja millist kogemust on saadud, mis omakorda aitab leida uusi mõtteid. Kuigi mõnikord on hea harjutusi ka üksi teha, on õppimisprotsess grupis märksa kiirem. Nagu öeldakse, kui tahad kiiresti minna, mine üksi, aga kui tahad kaugele jõuda, mine koos grupiga.