Koolitajad

Elin Ots

Ei saa ju kuulata ja märgata teisi, kui puudub oskus kuulata ennast. Õppides iseennnast tundma ja kuulama, tajuma seejuures ümbritsevat ja ennast selles – see on oskus, mida vajab nii väike kui suur. Loome nii enestele kui lastele koos keskkonna, mis võimaldab meil õppida suhtlema viisil, et elus hakkama saada ja õnnelik olla.

Egle Säre

Vaikuseminutite harjutused kuuluvad eneseregulatsiooni oskuste ja samuti õpioskuste hulka. Iga laps võiks omada oskust jälgida oma keha, meeleolu ja mõtteid, et valida pinge- ja ärevusseisundis sobiv viisi enda rahustamiseks või mõtete koondamiseks.

Kaire Kleesment

Vaikuseminutite kui haridussüsteemi võimestavasse jõusse usuvad ka „minu lapsed“ – minu enda seesmine laps, minu bioloogilised lapsed, minu vahvad kaasteelised koolist ja teraapiakabinetist – kes on saanud kogeda meelerahu ja keskendumisharjutuste imelist mõju häälestumisel ja stressiga toimetulekul.

Sigrid Melts

Igapäevaselt näen oma laste pealt, kuidas nad vajavad ergastavaid vaikusehetki. Seal sünnib alati midagi uut ja värskendavat. Vaikuseminutid aitavad hoida tähelepanu ja keskendatust, nähtusi, millest koolis olles aeg-ajalt puudust tundsin. Koolis sain aru, et Vaikuse ajatut tarkust tuleb õpetada ka meie lastele.

Nelli Jung

Kui oleme pinges, hajevil või stressis, siis meie tegelik võimekus ei avaldu. Keskendumisraskused ja meeleoluhäired puudutavad nüüdsel ajal pea kõiki. Nii lapsi kui suuri. Sestap on vaja kasvatada oskusi, et hoolitseda enda heaolu ja tasakaalukuse eest.

Matti Orav

Seilates oma elumerelainetel olen jõudnud olla nii õpetaja, koolijuht, koolitaja kui muusik. Ent suurimad kogemused olen saanud elus inimestelt, kellega mind elu on kokku viinud. Olen elus nii õpilane kui õpetaja, sest iga päev toob mulle uusi ja huvitavaid kogemusi, inimesi ja väljakutseid.

Malle Rajangu

Minu kutsumus on toetada inimesi tasakaalus ja tähendusrikka elu loomisel. Teadveloleku oskused on selleks tõhus ja praktiline tööriist. Panustan koolitaja ja Vaikuseminutite kogukonna eestvedajana, et teadveloleku oskustest oleks tuge võimalikult paljudele.

Lii Kaudne

Vaikuseminutite kui haridussüsteemi võimestavasse jõusse usuvad ka „minu lapsed“ – minu enda seesmine laps, minu bioloogilised lapsed, minu vahvad kaasteelised koolist ja teraapiakabinetist – kes on saanud kogeda meelerahu ja keskendumisharjutuste imelist mõju häälestumisel ja stressiga toimetulekul.

Kristiina Kraft

Praegusel väljakutseterohkel ajal vajame haridust, mis õpetab tegelema “vaimse hügieeniga”, annab oskused, kuidas jääda tasakaalukaks ärevust tekitavate allikatega kokkupuutudes. Vajame neid oskusi, et oma muremõtted allutada, mitte olla ise negatiivsete mõjude allutatud.

Kaia Lainola (Köster)

Mulle läheb korda Eesti haridus ja soovin, et kool oleks parem ning rõõmsam koht nii õpilase, õpetaja kui juhi jaoks. Usun siiralt, et Vaikuseminutitest on kasu õppimisele, suhete paranemisele, heaolu suurenemisele, enesekohaste oskuste omandamisele.

Jaanika Peeba

Õppimise ja õpetamise seisukohast on eriti oluline kuidas meie, täiskasvanud, toime tuleme. Kes meist ei tahaks hästi toime tulla? Vaikuseminutite harjutused annavad suurepärase võimaluse võtta „aeg maha“, et tulla välja välisest mürast ja olla laste jaoks päriselt olemas.

Helena Väljaste

Olla hoolivalt kohal – enda jaoks, teiste jaoks, elu jaoks. See on minu silmis suurim väärtus. See on võime, mis meil kõigil on olemas. Samas on see ka treenitav oskus, mis avab ukse piiritute võimaluste ja enesejuhtimise meisterlikkuse maailma.

Airene Vaike Kumari

Tahan uskuda, et endast teadlik olemine annab meile julguse olla mina ise ja avada oma tõeline potentsiaal. Luua selline elu, mis toob ja loob rõõmu ja armastust.

Ave Eero

Olen valinud oma elust ja koolitaja tegevusest teha seikluse, juhinduda oma väärtustest, väljuda mugavustsoonist, seilata tundmatutes vetes, õppida jätkuvalt, kuniks seiklus kestab.

Vaikuseminutite koolitajate meeskond on väga mitmekülgne, nii et tellijal on võimalik valida erineva taustaga koolitajate vahel. Vaikuseminutite baaskoolituse koolitajad on läbinud 5-kuuse väljaõppe. Kõik koolitajad jätkavad enda arendamist supervisiooni ja mentorluse kaudu.

Arengule suunatud koolitajatena on meie jaoks oluline:
♦   aidata kaasa igas inimeses peituva potentsiaali avanemisele;
♦   pakkuda tähendusrikkaid kogemusi, mis toetaks uusi tegutsemismustreid;
♦   luua mõnus ja avatud õhkkond, kus on turvaline õpitut katsetada ja analüüsida;
♦   anda kaasa praktilised töövahendid, mida on lihtne igapäevatöös kasutada.