Võta ühendust

Lii Kaudne

Vaikuseminutite kui haridussüsteemi võimestavasse jõusse usuvad ka „minu lapsed“ – minu enda seesmine laps, minu bioloogilised lapsed, minu vahvad kaasteelised koolist ja teraapiakabinetist – kes on saanud kogeda meelerahu ja keskendumisharjutuste imelist mõju häälestumisel ja stressiga toimetulekul.

Kogemus ja tegevused

Teadveloleku väljaõpe:
2-aastane MBSR e. mindfulnessil põhineva stressivähendamise programmi  sertifitseeritud juhendaja väljaõpe, (L. Pennanen), 2020-2022
Mindfulness for kids 6-nädalane videokoolitus (R. Hadar), 2020
Mindfulness Daily 40-päevane programm (T. Brach, J. Kornfield), 2020
MBSR originaalkursuse tuum, 2 päevane koolitus (L. Pennanen), 2019
Vaikuseminutite teadveloleku kursuse koolitaja 2-päevane väljaõpe (H. Väljaste), 2018
Vaikuseminutite koolitajate 5-kuine väljaõpe (H. Väljaste, M. Mitt jt), 2015

Koolitamise kogemus: 

Tartu Ülikooli õpetajahariduse nooremlektor alates 2019
Tartu Ülikooli täienduskoolituse läbiviija enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste valdkonnas alates 2018
Vaikuseminutite lustliku ja praktilise peredele suunatud videokursuse looja ja juhendaja alates 2020
Vakuseminutite noortekursuse OMA koostaja, juhendaja ja juhendajate väljaõppe kursuse koolitaja alates 2018
Vaikuseminutite teadveloleku kursuse koolitaja alates 2018
Vaikuseminutite Teadliku õpetaja kursuse koolitaja alates 2018
Vaikuseminutite keskendumise ja enesejuhtimise kursuse koolitaja alates 2015
Loovmeetodite rakendamine noorte eneseteadalikkuse – ja juhtimise toetajana koolituste läbiviija aastast 2010

Motivatsioon: 

Vaikuseminutid on mulle südamelähedased mitmel põhjusel. Esiteks on mul kodus kasvamas kaks üliägedat last ja ma loodan, et nende haridustee saab olema vaimset tervist enam väärtustav kui tänane kool seda on. Usun, et Vaikuseminutite integreerimine õppe- ja kasvatusprotsessi Eesti haridusmaastikul on vähemalt üks samm lähemale lapsesõbralikumale lasteaiale ja koolile. Seda usuvad ka „minu lapsed“ – minu enda seesmine laps, minu bioloogilised lapsed, minu vahvad kaasteelised koolist ja teraapiakabinetist – kes on saanud kogeda meelerahu ja keskendumisharjutuste imelist mõju häälestumisel ja stressiga toimetulekul.


CURRICULUM VITAE

Nimi: Lii Kaudne
E-post: lii [ät] vaikuseminutid.ee

TÖÖKOGEMUS

2019- Tartu Ülikool, haridusteaduste instituut, nooremlektor
2015- MTÜ Vaikuseminutid liige ja koolitaja, programmide arendaja
2013-2018 Miina Härma Gümnaasium sotsiaalpedagoog, inimeseõpetuse õpetaja
2013- OÜ Lo juhatuse liige
2012- MTÜ Pusa asutaja- ja juhatuse liige
2005- 2010 Kaagvere Erikool projektijuht, sotsiaalpedagoog, sotsiaaltöö üksuse juht (lapsehoolduspuhkusel alates 2010 aprill)
2003-2005 Lasteaed Kannike õpetaja

HARIDUSKÄIK

2018-2021 Eesti Pereteraapia Koolituskeskus, pereteraapia pädevuskoolitus
2009-2012 Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, magister (Cum Laude) Kasvatusteadused
2000-2005 Tartu Ülikool, Haridusteaduskond, bakalaureus – kasvatusteadused 4+2 õppekava järgi, bakalaureus – suhtekorraldus 3+2 õppekava järgi
1987-2000 Valga Gümnaasium

OLULISEMAD ENESETÄIENDUSED

2020-2021 MBSR originaalprogrammi 6-kuine rahvusvaheliselt sertifitseeritud väljaõpe
2020 R. Hadar Mindfulness for kids 6-nädalane videokoolitus
2020 T. Brach, J. Kornfield Mindfulness Daily 40-päevane programm
2019 Center of Mindfulness Leena Pennanen Mindfulness Based. Stress Reduction – intensive
2018 H. Väljaste Vaikuseminutite teadveloleku kursuse koolitaja väljaõpe
2018 MTÜ Tartu Psühhodraama Instituut Tegevuslikud meetodid mittepsühhodramaatikutele
2017 Autismikool Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine ja Autistliku ning aktiivsus-ja tähelepanuhäirega lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine
2016-2017 OÜ Perekonsultatsioonid Pereteraapia algkursus
2016 MTÜ Eesti NLP Instituut Koolitaja/tugiisik kui protsessijuht
2015-2016 Avatud Meele Instituut Vaikuseminutite koolitajate baasõpe
2015 MTÜ Hea Algus ja MTÜ Pusa koostöös Trond Rekstad (Norra), Barry Groom (Inglismaa), Pat Patfoort (Belgia), Kaasamine haridussüsteemis
2014 Haridus Tugiteenuste Keskus (Tõnu Jürjen) – Motiveeriv intervjuu
2014 Mari-Mall Feldschmidt, Õhinapõhine õpe
2013 SA Omanäolise Kool, Arenduskeskus, Kiusamisvaba Kooli meeskondade koolitus
2013 Tartu Linnavalitsus (lektor A. Demir) Käitumisprobleemidega laps koolis. Efektiivsed ennetus- ja sekkumisstrateegiad
2010-2011 The University of Northampton, Creative Therapeutic Approaches with Young People with Emotional and Behavioural Difficulties
2009-2011 Tallinna Ülikool Kunstiteraapiate kõrvalaine õppekava – kunstid teraapias, psühhodraama ja draamateraapia, tantsu- ja liikumisteraapia, muusikateraapia, visuaalkunstiteraapia, praktika I 23 EAP
2007-2009 Õppereisid – töö kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolides Soomes, Inglismaal, Hollandis
2007-2008 Tallinna Ülikool Muusikateraapia täiendõppekava – muusikateraapia alused, terapeutilised oskused psühhoteraapia alused muusikateraapia rakendamine 10 AP
2007 – 2008 Tartu Ülikool Sotsiaalne kompetentsus
2007 2008 Lastekaitse Liit Sotsiaalteatri metoodika (foorumteater)

ARENDUSTEGEVUS

Õppematerjalide loomine
2021 Inspireeriv mänguline õppekomplekt endaga paremaks mõistmiseks „Mina-ise“. Komplekt on suunatud inspireeima õpetajaid, kes töötavad 5.-9.aastastele lastega.
2020 Vaikuseminutite veebikursus 5-10 a lastega peredele enesekohaste oskuste arendamiseks loomine
2020 Grupiarutelude ja eneseanalüüsikaardid „Tunnen ennast“
2018-2019 Metoodilise juhendmaterjali ja õppevahendite koostamine põhikooli III kooliastme õpilastele enesekohaste oskuste arendamiseks – Vaikuseminutite tõenduspõhine
noorteprogramm OMA

Projekti kirjutamise ja juhtimise, sisutegevustes osalemise kogemus
2014 Partnerlusprojekt MTÜga Hea Algus Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides
2013-2014 Kõrge riskiga noorte ennetusprojekt – eesmärgistatud loov rühmatöö
2013 ja 2014 Raamist välja – Loov õpilaskonverents Tartumaa noortele
2009-2012 Hariduslike erivajadustega õpilaste toimetulekuoskuste arendamine läbi mitmekesise õppekava
2007-2011 Kasvatuse eritingimusi vajavate tütarlaste ja maanoorte õpi- ja arengukeskkonna parandamine
2007-2008 Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste resotsialiseerimine ühiskonda

Publikatsioonide loetelu
Kaudne, L & Peitel, T. (2020). Üldpädevused gümnaasiumis. M. Pedaste (Toim), Sotsiaalne
pädebus. (lk 47-77). Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

Kõiv, K., Hannus, R. Kaudne, L. (2017). Effects Of Integrated Arts Therapy Intervention In
Youngsters At Risk For Delinquency. The European Proceedings of Social & Behavioural
Sciences EpSBS, XXXI, 17−28.

Kõiv, K., Kaudne, L. (2015). Impact of Integrated Arts Therapy Intervention for Female
Young Offenders in a Correctional Institution. Psychology, 6, 1−9, psych.2015.61001 .

Kaudne. L. (2016). Loovad meetodid aitavad suletud ringist välja. T. Schmidt (Toim), Head
haridust luues – ideid, mõtteid ja retsepte kaasava hariduse edendamiseks. Artiklite kogumik.
(lk 39-42). Tartu: Paar.

Kaudne, L. (2016). Kuidas muuta rasked kõnelused eesmärgipärasteks koostöövestlusteks? T.
Schmidt (Toim), Head haridust luues – ideid, mõtteid ja retsepte kaasava hariduse
edendamiseks. Artiklite kogumik. (lk 56-58). Tartu: Paar.

Kaudne, L. (2012). Kunstiteraapiate kasutamine töös õpilastega. K. Kõiv (Toim), Kasvatuse
eritingimusi vajavate õpilaste toimetulekuoskuste arendamine läbi mitmekesise õppekava.
Artiklite kogumik. (lk 48-51). Tartu: Vali Press trükikoda.

Kaudne, L., Kurvits R. (2012). Draamateraapial põhinevate meetodite kasutamine töös
kasvatuse eritingimusi vajavate õpilastega. K. Kõiv (Toim), Kasvatuse eritingimusi vajavate
õpilaste toimetulekuoskuste arendamine läbi mitmekesise õppekava. Artiklite kogumik. (lk
69-80). Tartu: Vali Press trükikoda.

Kaudne, L. (2012). Muusikateraapial põhinevate meetodite kasutamine töös kasvatuse
eritingimusi vajavate õpilastega. K. Kõiv (Toim), Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste
toimetulekuoskuste arendamine läbi mitmekesise õppekava. Artiklite kogumik. (lk 81-92).
Tartu: Vali Press trükikoda.

Kaudne, L. (2012). Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste hinnangud kunstiteraapiate
meetoditel põhinevale rühmatööle. K. Kõiv (Toim), Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste
toimetulekuoskuste arendamine läbi mitmekesise õppekava. Artiklite kogumik. (lk 101-112).
Tartu: Vali Press trükikoda.

ERIALASED TUNNUSTUSED

2016 Tartu linna nominent aasta tegu hariduses – Väärtusarenduslik vabatahtlik töö "Väike panus, suur mõju – Miina Härma Gümnaasiumi õpilased Triin Karis ja Merili Ginter, juhendaja
sotsiaalpedagoog Lii Kaudne
2015 Tartu linna aasta suunaja nominent
2012 Peeter Põllu nimeline stipendium
2010 Haridusministri tänukiri innovaatilise arendustegevuse, isikliku panuse ja pühendumise eest kasvatuse eritingimustega koolide kaasaegse kontseptsiooni ettevalmistamisel ja elluviimisel
aastatel 2006-2010