MTÜ sihid ja dokumendid

Aitäh, et tunned lähemat huvi Vaikuseminutite vastu. Loodame, et leiad siit vastused Vaikuseminutitega seotud küsimustele meie tegevuse ja plaanide kohta. Oleme avatud ka küsimustele, ettepanekutele ja mõtetele: info@vaikuseminutid.ee

Meie missioon

Õpetada praktilisi ja tõenduspõhiseid oskusi oma emotsioonide, stressi ja keskendumisega hästi toime tulemiseks läbi enda tähelepanu suunamise.

Visioon tulevikku

Praktilised oskused oma psühholoogilise heaolu toetamiseks on laialdaselt ühiskonnas kasutuses, et igaüks saaks olla hoolivam enda ja teiste suhtes.

MTÜ Vaikuseminutid

Selle missiooni ja visiooni ümber on koondunud suur hulk teadveloleku eksperte, kes panustavalt ühiselt inimeste vaimse tervise ja heaolu kasvamisse läbi Vaikuseminutite metoodika. Soovime kõigile kasulikud enesekohased oskused viia võimalikult paljudeni, muutes praktilise oskuste õppe ja vajalikud töövahendid lihtsalt kättesaadavaks ja rakendatavaks kõigi jaoks.

Oleme oma missiooni edendamiseks loonud MTÜ Vaikuseminutid, mille põhikirja leiad SIIT

Majandusaasta aruannetega saab tutvuda siin:

2021. a majandusaasta aruanne
2020. a majandusaasta aruanne
2019. a  majandusaasta aruanne
2018. a majandusaasta aruanne
2017. a majandusaasta aruanne
2016. a majandusaasta aruanne
2015 a majandusaasta aruanne

MTÜ Vaikuseminutid liikmete nimekirja seisuga 31.12.2021 leiad siit.

Järgime oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid (vastav eetikakoodeks on leitav siit).

Mitmekülgne tugi oskuste õppele

Pakume kõigile huvilistele praktilist tuge, et teadveloleku õppe kaudu kasvatada keskendumisvõimet, tasakaalukust ja sisemist rahu. Kõige tõhusamalt toimub see läbi meie mitmeosaliste kursuste, mille fookuses on praktilise muutuse loomine.

Lisavõimalusena on olemas praktiline käsiraamat, mis sisaldab lisaks tutvustusele ja harjutustele ka vastuseid korduma kippuvatele küsimustele, nipinurka jpm. Oleme loonud mitmekülgse kogumiku kvaliteetseid audioharjutusi. Nende mugavaks kasutamiseks pakume avalikult kättesaadavat äppi, mille valmimist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Tõenduspõhisus

Et saada täpsemat ja sõltumatut infot Vaikuseminutite programmi mõjust, tellisime Haridus- ja teadusministeeriumi toel Tartu Ülikoolilt põhjaliku uuringu Vaikuseminutite programmi mõju kohta (vt täpsemalt siit). 12 koolis läbiviidud uuring tõendas, et Vaikuseminutite harjutusi teinud noortel oli oluliselt vähem stressi ja kurnatust kui kontrollgrupis. Õpetajatel tuvastati väljaõppe järel kasvanud enesetõhusus, parem toimetulek emotsioonidega, konstruktiivsem suhtumine oma vigadesse/puudustesse ning väiksem hooletus ja tähelepanematus.

Sedavõrd range disainiga (kontrollgrupiga, juhuvalikuline, korraliku valimiga) ja objektiivset mõõtevahendit (vereanalüüs) sisaldav uuring on suure tähtsusega ka seetõttu, et Vaikuseminutite programm on Eestis loodud. Muidugi oleme toetunud teiste riikide kogemusele ja uuringutele (ingl. k märksõna mindfulness), kuid peame oluliseks just siinsesse konteksti sobivate programmide ja tugisüsteemide loomist ning vabadust neid edasi arendada vastavalt siin ilmnevatele vajadustele.

Meie haare Eestis

Oleme asutustes läbi viinud üle 200 meeskonnakoolituse, millega kaasneb 2-kuune praktiline tugi rakendamisele. Nende hulgas on palju haridusasutusi (koole ja lasteaedu ligikaudu võrdselt) ning viimastel aastatel aina enam muid organisatsioone (nt Sotsiaalkindlustusamet, Tartu Ülikool, Pärnu Haigla, Liikva Päikesekodu, Sotsiaalministeerium, Omniva jt.)

Sellel tähelepanu ja meelerahu lühiharjutuste koolitusel on osalenud üle 6000 inimese, nende hulgas palju lapsevanemaid ja õpetajaid (ca 600 haridusasutusest). Põhjalikumal ja harjumusi kinnistaval 8-nädalasel teadveloleku kursusel on osalenud üle 1200 inimese.

Koostöö ja katusorganisatsioonid

Teeme tihedat koostööd ülikoolidega, nii Tallinna Ülikoolis kui Tartu Ülikoolis on Vaikuseminutite meetod integreeritud õpetajate väljaõppesse ning kaitstud hulk üliõpilaste uurimistöid Vaikuseminutite kasutamisest ja mõjust.

2015. aastast kuulume koalitsiooni Kiusamisvaba Haridustee Eest, kus meie partneriteks on Tartu Ülikooli eetikakeskus, MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Noorteühing TORE, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Tervise Arengu Instituut.  Liikumist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning  Õiguskantsleri Kantselei, koostöös soovime luua turvalise kasvu- ja õpikeskkonna kõigile lastele.

2017. aastast kuulume Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni ja oleme MTÜ VATEK asutajaliikmeks. Vaimse tervise alasesse ennetustöösse panustamine on meile aina olulisem.

Aastatel 2022-2024 oleme kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriuumi strateegiliseks partneriks ning koostöö enesejuhtimise ja vaimse heaolu edendamise vallas jätkub kindlasti ka edaspidi.

Meie heade koostööpartnerite hulka kuuluvad ka Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tartu Ülikooli liikumislabor, MTÜ Peaasjad, Heateo SA, Eesti Perearstide Selts jpt.

Lisainfoinfo@vaikuseminutid.ee