Nõuandeid ja harjutusi meelerahu ja tasakaalu kasvatamiseks

Praeguse ajajärgu keerukuste keskel on eriti oluline hoida enda sisemist rahu ja vaimset tervist. Nii saame olla ka teistele rohkem toeks ning ei võimenda stressi ja ärevust. Soovitame alustada oma päeva – tööpäeva, koolipäeva jne – sisemise rahu tugevdamisega. Seda saate teha vaid paari minutiga, kasutades harjutust HETK:

      Hetk

Ja siit leiab sama harjutuse ka vene keeles

Päeva jooksul võiks võtta selliseid rahustavaid ja tasakaalustavaid hetki mitmeid kordi. Harjutuse juhendamisel ja meeldejätmisel iseseisvaks kasutamiseks pakuvad tuge sõnade esitähed:

Vaikuseminutid. HETK

 

Harjutus rahule häälestumiseks: sisemine toimetulek sõja jt keeruliste teemadega

Praegu on meie kõigi kogemuses palju sellist, millega on keeruline olla. Jagame järgnevas videos juhendit, millest võib suurt abi saada rasketel hetkedel, mil toetus ja meelerahu on eriti vajalikud!

Harjutus põhineb teadlase ja hariduspsühholoogi K. Neffi tööl, kes on uurimuste põhjal välja toonud 3 enesekaastunde sammu, mille kasutajatel on vähem ärevust, stressi ja depressiooni:

Vaikuseminutid. Enesekaastunne

Harjutus kerguse kogemiseks

Harjutuses on jagatud mitmeid juhiseid, millest on palju abi nendel aegadel, mil meil on elus rohkem stressi ja väljakutseid. Võidki kasutada seda harjutust siis, kui sul on raske. Samas saad seda kasutada igal ajal, et kinnistada oskust, kuidas end toetada siis, kui sul seda vaja peaks minema.

Harjutus sisaldab endas mitmeid traumateadliku teadveloleku elemente – ressursse, mis toetavad meid keset keerukusi. Need on kasulikud viiteid ka neile, kes soovivad ise Vaikuseminutite harjutusi juhendades teha seda väga turvalisel moel.

Artiklid praktiliste nõuannetega

Teadveloleku praktikute kogemusvideod

Praktiliste nippidega postrid


Koostööpartnerite nõuanded

Peaasi.ee

Kriisiga toimetuleku soovitused https://peaasi.ee/toimetulek-kriisiga
Vaimse tervise esmaabi: https://esmaabi.peaasi.ee/

Haridus ja Teadusministeerium, Haridus ja Noorteamet

Abimaterjal Ukraina teema käsitlemiseks koolis: harno.ee/ukraina-teemalised-abimaterjalid 

Info lapsevanematele:  tarkvanem.ee/kriis/ 
Tervisedendus töökohal: terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tookohal/tervisekalender-2022/martsi-eri

Triumf Health

Eestis arendatud laste tervisemäng nüüd tasuta saadaval ka ukraina keeles. Triumf Healthi mängude sisu on välja töötatud Triumfi tiimi psühholoogide poolt koostöös tervishoiu ekspertidega, et toetada 7-12 aastaste laste käitumuslikku arengut, aidates vähendada stressi ning pakkudes abi ärevuse ja emotsioonidega toimetulekul. Triumf Hero mängu leiad Google Play keskkonnast ja App Store keskkonnast.