Võta ühendust

Ave Eero

Olen valinud oma elust ja koolitaja tegevusest teha seikluse, juhinduda oma väärtustest, väljuda mugavustsoonist, seilata tundmatutes vetes, õppida jätkuvalt, kuniks seiklus kestab.

Kogemus ja tegevused

Teadveloleku väljaõpe:

ACT Inner Circle – a six month supportive mentoring experience, Russ Harris jt (2016 –
2017)
ACT Advanced Course, Russ Harris (2016)
Teadvelolekupõhine Omaksvõtmise ja Pühendumise Teraapia, ACT for Beginners, Russ
Harris (2016)
8-nädalane teadveloleku kogemuslik kursus: Vaikuseminutite süvakursuse juhendajate
koolitus (2016)

Koolitamise kogemus:

Sisemist kutset koolitajaks kasvada kuulsin 26 aastat tagasi, 1994. a. sügisel, värskelt Gordoni Perekooli efektiivsustreeningute instruktoriks tunnistatuna lastevanemate ees seistes. Sealtmaalt on mu vaimustus enese arendamise ja teiste arengu toetamise üle üha kasvanud. Viin läbi koolitusi erinevatel inimeseks olemist puudutavatel teemadel: eneseareng ja praktiline psühholoogia, suhtlemis- ja mõjutamisoskused, liidrikäitumine ja koostööoskused, teadvelolekupõhine omaksvõtmise ja pühendumise treening (ACT), neuro-lingvistilise programmeerimise (NLP) praktiku, meisterpraktiku ja koolitaja taseme väljaõppeprogrammid.
Hariduslikult taustalt olen psühholoog, täiskasvanute koolitaja (tase 7), õppinud NLP treeneriks (NLP University, California), teadvelolekupõhise omaksvõtmise ja pühendumise treeningu läbiviijaks, meelerahu ja teadveloleku koolitajaks, suhtlemistreeneriks (olen Suhtlemistreenerite Ühingu asutajaliige), Gordoni Efektiivsustreeningute instruktoriks. Täiendanud end süsteemse pereteraapia, lahenduskeskse lühiteraapia, kunstiteraapia, psühhodraama ja sotsiomeetria valdkonnas.

Motivatsioon:

Koolitan armastuse, südame ja mõtestatusega. Koolitajategevuses juhindun kompassist, mille moodustavad 7 põhiväärtust: austus, ehedus, eesmärgipärasus, heasoovlikkus, huumor, lahenduskesksus, süsteemsus. Usun, et inimese väärtus ilmneb tõeliselt siis, kui teda mõistetakse ja koolitajana kannab mind tugev veendumus, et igas inimeses on olemas kõik sisemised ressursid, mida inimene õnnestumiseks vajab. Alati pole inimesel nendele ressurssidele lihtne ligi pääseda. Oma rolli näen teejuhi, teetasandaja ja inspireerijana: aidata leida inimestel rada sisemise tarkuseni ja oma potentsiaal avada.

Koolitustel kasutan erinevaid meetodeid, mis toetavad kiiret õppimist ja ideede jagamist loovas ning avatud õhkkonnas. Mõistmisvälja avardumine ja oskuste omandamine toimub kogemusliku ja eneseavastusliku protsessina. Saadud kogemused mõtestatakse arutelude käigus. Kuna elus tundub olevat piisavalt süngust, siis nii inimese kui koolitajana on minu taotluseks elada – tegutseda omalt poolt tumedaid toone juurde lisamata. Minu koolitustel on ruumi kergusele, mängulisusele ja naerule.

Helen Keller on öelnud: „Elu on julge seiklus või mitte midagi.“ Olen valinud oma elust ja koolitaja tegevusest teha seikluse, juhinduda oma väärtustest, väljuda mugavustsoonist, seilata tundmatutes vetes, õppida jätkuvalt, kuniks seiklus kestab. Kulgen pidevas arenemise protsessis, mul on julgust usaldada Elu ja üha rohkem oskusi sellest enda jaoks olulisi õppetunde välja noppida. Usun, et Elu elamine on eelkõige protsess, mitte saavutuste kollektsioon.

Nõustun Arvo Valtoniga: „Raamatutest saad teadmisi, õpetajalt oskuse neid läbi seedida,
kuid üksnes omaenese mõtlemine võib sind viia tarkuseni.“ Ma näen elu arenguna ja pean
ennast elukestvaks õppijaks. Ei kujuta ettegi, kuidas muidu saaksin teiste arenemist toetada.
Arendan end järjepidevalt, loen erialast kirjandust, jälgin regulaarselt NLP University, ACT mindfully, Praxis Continuing Education postitusi, kolleegide kirjutisi, osalen erialastel konverentsidel, koolitustel, professionaalsete rahvusvaheliste võrgustike töös, nt Global NLP Training and Consulting Community. Olelen tegev Pärnumaa Täiskasvanute Koolitajate võrgustiku töös. Kindlaks arengutoeks on igakuised kovisiooni grupid.