Võta ühendust

Elin Ots

Ei saa ju kuulata ja märgata teisi, kui puudub oskus kuulata ennast. Õppides iseennnast tundma ja kuulama, tajuma seejuures ümbritsevat ja ennast selles – see on oskus, mida vajab nii väike kui suur. Loome nii enestele kui lastele koos keskkonna, mis võimaldab meil õppida suhtlema viisil, et elus hakkama saada ja õnnelik olla.

Kogemus ja tegevused

Teadveloleku väljaõpe:

2-aastane MBSR e. mindfulnessil põhineva stressivähendamise programmi  sertifitseeritud juhendaja väljaõpe, (L. Pennanen), 2020-2022
MBSR originaalkursuse tuum, 2 päeva (L. Pennanen), 2020
Teadlik õpetaja, MTÜ Vaikuseminutid 20 h (K. Lainola), 2018
Teadvelolek ehk mindfulness: Kuidas luua toetavaid suhteid perekonna sees? (E. Gold, UK), 2017
Laste ärksameelsuse (mindfulness) arendamine, (dr N. Sheinman, Iisrael), 2016
Vaikuseminutite keskendumise ja enesejuhtimise kursuse koolitaja väljaõpe, 2016
Vaikuseminutite teadveloleku kursus, 8 nädalat (H. Väljaste), 2016
8-nädalane teadveloleku kogemuslik kursus: Vaikuseminutite süvakursuse juhendajate
koolitus (2016)
Vaikuseminutite keskendumise ja enesejuhtimise baaskursuskursus (H. Väljaste, M. Mitt), 2016

Koolitamise kogemus:

Vaikuseminutite keskendumise ja enesejuhtimise kursused alates 2017
Õpetajate, lastevanemate koolitamine heaolu, stressijuhtimise ja laste arenguga seotud koolitused
alates 2017 (k.a töötoad Vaikuseminutid MTÜ konverentsidel, Vaimse tervise messidel)
Õppejõud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusikainstituudis (õppeaine „Kuulamiskasvatus muusikatunnis“), 2006-2010

Motivatsioon: 

Vaikuseminutite juurde jõudmine ja nendes kindla ja omase meetodi äratundmine on välja kasvanud
pikast pedagoogilisest praktikast nii koolis, lasteaias kui ka kõrgkoolis õpetades.

Minu õpetajategevuse üks telgjooni on olnud kuulamiskasvatus. Kuulamiskasvatuse sotsiaalne tähendus minu jaoks: õppides kuulama teisi, õpitakse kuulama ka ennast teiste seas. Selle protsessi käigus luuakse lõpptulemusena kuuldule tähendus. See kõik kõlas mulle vastu ka Vaikusminutite lihtsates harjutustes, kui neid õpilastega aastal 2015 praktiseerima hakkasin. Oma teadusmagistritöös uurisin õpilaste kuulamiskogemust lähemalt. Siin artiklis kõnelen kuulamisprotsessist, lähtudes hariduse terviklikkusest (alusharidus ja üldharidus) ja inimese arengu terviklikkusest.

Luues lastele ja enestele koos keskkonna, mis võimaldab meil õppida suhtlema viisil, et elus hakkama saada ja õnnelik olla. Kuidas aga osata kuulata ja märgata teisi, kui puudub oskus seda teha iseenese puhul? Siin ongi Vaikuseminutid kui suurepärane meetod ja abimees olemas. Nii mulle tundus enne praktiseerima asumist ning peale seda olen veendunud selle tõhususes nii õpilaste kui ka enese jaoks. Seetõttu pean vajalikuks seda tutvustada ka oma kolleegidele.

 


 

HARIDUSTEE

2009 Tallinna Ülikooli avatud ülikooli eelpedagoogika kvalifikatsioonikursus “Õppimine ja kasvamine
mängu kaudu täies mahus” (lõputöö: “Kuulamiskasvatuse võimalustest lasteaias”)
2004 Tallinna Ülikool, kasvatusteadus (teadusmagister). Magistritöö: “Muusika kuulamise osatähtsusest murde- ja noorukiealise õpilase sotsialiseerimisel”
2001 Tallinna Ülikool, kasvatusteaduste magistriõpe
2000 EMA Täiendkoolituskeskus, üldhariduskooli muusikaõpetaja täismahus kutsealane
koolitusprogramm, põhikooli ja gümnaasiumi muusikaõpetus; pedagoogiline uurimus:
“Muusikakuulamine kui last arendav protsess”
1997 Tallinna Pedagoogiline Instituut, kultuurharidusteaduskond, koorijuhi lisaerialaga
1963 Tallinna 2. Keskkool (Tallinna Reaalkool)

KVALIFIKATSIOON

Õpetaja – meisterõpetaja, tase 8
Koolitaja http://vaikuseminutid.ee/meeskond/elin-ots/
Lektor (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Koolimuusikainstituut)
Õpetajate kutsehindaja
Koorijuht (täiskasvanute ja koolikoorid)
Ringijuht (kannel)

KUULUVUS ERIALAORGANISATSIOONIDESSE

Eesti Õpetajate Liit, juhatuse liige
Eesti Muusikaõpetajate Liit, juhatuse esimees 2002-2008
Eesti Hariduse Kutsenõukogu liige
Vaikuseminutid MTÜ liige
Vaimse Tervise Koalitsiooni (VATEK) liige

TÖÖKÄIK

2009 Rannamõisa lasteaed, muusikaõpetaja
2002 Tabasalu Ühisgümnaasium, muusikaõpetaja, dirigent, kandleringi õpetaja
2006-2010 EMTA koolimuusikainstituut, lektor, magistritööde juhendaja, koolipraktika kaasjuhendaja
1996-2002 Harkujärve Kool, muusikaõpetaja, dirigent
1991-2002 Harkujärve lasteaed, muusikaõpetaja
1991-1994 Harkujärve Kool, muusikaringide juhendaja
1991-1996 Tallinna Lasteaed Nõmmekannike, muusikaalajuhataja
1990-2000 Tallinna Saarlaste Segakoori peadirigent
1985-1991 Salme Kultuuripalee segakoori Kungla dirigent
1985-1991 Tallinna 114. lastepäevakodu muusikaalajuhataja (sõime- ja aiarühmad)
1982-1985 Tallinna J. Kreuksi nim. Kultuuripalee, noortetöö metoodik
1981-1982 Tartu Rajooni Kultuurimaja, metoodik ja Laeva maakultuurimaja juhataja, lasteringide juhendaja
1979-1981 Tallinna Raudteelaste klubi segakoor Raudami veteranide dirigent

TÄIENDKOOLITUS

Terviseedenduse konverents „Vaimne tervis – nähtamatust nähtavaks“ (TAI), 2020
MBSR originaalprogrammi rahvusvaheliselt sertifitseeritud väljaõpe, 6 kuud (L.Pennanen), 2020-
2021
Psühholoogia alused, Tartu Ülikool, 52 h, 2020
„ MBSR originaalkursuse tuum” (L.Pennanen), 2 päeva, 2020
Loovuse toetamine tehnoloogia abil, INNOVE (HITSA) 32 t, 2018
Teadlik õpetaja, MTÜ Vaikuseminutid 20 h, 2018
Muusikateraapilised elemendid ja võtted töös lasteaia ja algklassi lastega, Rahvakultuuri Keskus 7
h 2018
Muusika teraapilise rakendamise võimalusi töös laste ja noortega, EMTA 14 t, 2018
Mindfulness: Kuidas luua toetavaid suhteid perekonna sees? (8t) E. Gold, 2017
Lapse ärksameelsuse arendamine, Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia Erakool
Teadlik Mina, 7 t 2017
Koolitaja/tugiisik kui protsessijuht, Eesti NLP instituut 16 t, 2016
Vaikuseminutite teadveloleku süvakursus, MTÜ Vaikuseminutid (8 n) 41 t, 2016
Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine, SA Innove 7 t , 2016
Noorte vaimne tervis: ennetamine ja sekkumine – kuhu oleme jõudnud ja kuidas edasi?, MTÜ
Peaasjad 7 t, 2016
Vaimne tervis koolikeskkonnas, MTÜ Peaasjad 7 t, 2016
Vaikuseminutite keskendumise ja enesejuhtimise baaskursuskursus, 2016 (H. Väljaste, M. Mitt)
Aktiivõppemeetodid e- õppes, Tartu Ülikool 104 t, 2015
Hariduskoostöö keskus /EDUKO, SA Archimedes prof. Maarten Vansteenkiste loeng “Mustivation
or wantivation: The Role of teachers as motivating coaches”
MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus – Õpetajate eri – 60 t – 2010
Tallinna Ülikool – kvalifikatsioonikursus “Õppimine ja kasvamine mängu kaudu” -160 t/6AP- 2010
REKK Programmi “Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008 – 2014” raames
2007/2008 Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudis muusikateraapia kursuse raames mooduli
Psühhoteraapia alused mahus 2 AP / 80 t
EMA täiendkoolituskeskus, muusikateraapiakoolitus (Dali Pung) 2003 – 24 t
AMI täiendkoolituskeskus, ( “Õppides loon ennast” täies mahus koolitus, õpetamise õigusega)
2003 – 62 t
EMA täiendkoolitus, muusikapsühholoogia (Jaan Ross) 2003 – 8 t
EMA täiendkoolitus, muusikateraapia ( Alice Pehk)1997 – 34 t