Võta ühendust

Kristiina Kraft

Praegusel väljakutseterohkel ajal vajame haridust, mis õpetab tegelema “vaimse hügieeniga”, annab oskused, kuidas jääda tasakaalukaks ärevust tekitavate allikatega kokkupuutudes. Vajame neid oskusi, et oma muremõtted allutada, mitte olla ise negatiivsete mõjude allutatud.

Kogemus ja tegevused

Koolitamise kogemus: Olen üle 10 aasta õpetanud hiina võitluskunsti sealhulgas taijid, qigongi ning õpetanud hiina kalligraafiat ja maali. Need kunstid toetuvad enese tundmisele, kontaktile sisemise maailmaga ja oskusele keskenduda. Soov süviti tundma õppida oma sisemaailma viis mind õpingutele inimpsüühika vallas. 6 aasta jooksul osalen järjepidevalt kolmekuulistel internatuuridel ennast täiendades.

Motivatsioon: Õpime tundma maailma, õppijat ennast tundmata. Kust saab enese tundmise haridust? Praegusel väljakutseterohkel ajal vajame haridust, mis õpetab tegelema “vaimse hügieeniga”, annab oskused, kuidas jääda tasakaalukaks ärevust tekitavate allikatega kokkupuutudes. Vajame neid oskusi, et oma muremõtted allutada, mitte olla ise negatiivsete mõjude allutatud. Vaikuseminutid õpetavad just neid oskusi, mis meil kõigil nii vajalikud on ja  mis ei luba meil pingeolukordades läbipõleda.