Võta ühendust

Airene Vaike Kumari

Tahan uskuda, et endast teadlik olemine annab meile julguse olla mina ise ja avada oma tõeline potentsiaal. Luua selline elu, mis toob ja loob rõõmu ja armastust.

Kogemus ja tegevused

Teadveloleku väljaõpe: 

Mindfulness Daily –  40-päevane programm (T. Brach, J. Kornfield), 2020
Vaikuseminutite koolitajate 5-kuine väljaõpe (H. Väljaste, M. Mitt jt), 2015

Koolitamise kogemus: 

Vaikuseminutite teadliku õpetaja kursus alates 2020. a
Vaikuseminutite keskendumise ja enesejuhtimise kursus alates 2015. a
TÜ eetikakeskuses alates 2011. a väärtusarenduse koolitused õpetajatele
Gordoni Õpetajate kooli koolitused alates 2006. a
Gordoni Perekooli koolitused alates 2005. a

Motivatsioon:

Töötades koolipsühholoogina, saan aina rohkem aru, et nii õpilased kui õpetajad vajavad enesejuhtimise oskusi, et tulla toime muutuste ja väljakutsetega. Õpetajad on koolis võtmeisikud, kes vajavad teadmisi, et panna tähele märke, mis viitavad vaimse tervise halvenemisele nii endal kui õpilastel, et probleeme võimalikult kiiresti lahendada. Ema ja vanaemana loodan väga, et minu lastelastel on koolis õpetajad, kes oskavad neile õpetada enesejuhtimise oskusi ja luua heaolu, milles õpilased saavad enda potentsiaali
maksimaalselt rakendada.

 


 

CURRICULUM  VITAE

NIMI: Airene Vaike Kumari 
E-post: Vaike.Kumari@gmail.com 

HARIDUS:
2005.a. TÜ, rakenduspsühholoogia magister (MA) koolipsühholoogia alal
1987.a. TRÜ, psühholoog, õpetaja
1978.a. Tallinna Polütehniline Instituut, elektriinsener elektronarvutite alal
1973.a. Nõo Keskkool

KUTSEKVALIFIKATSIOON:
2010.a. Koolipsühholoog V

TEENISTUSKÄIK:
2003.a- k.a.  Põlva Ühisgümnaasium, psühholoog
2001.a-2002.a.Räpina Ühisgümnaasium, psühholoog
1998.a.-k.a. Põlva Ühisgümnaasium, õpetaja
1996.a. – k.a. Põlvamaa  Nõustamiskeskus, lepinguline nõustaja, lektor.
1991.a.-2003.a. Ahja Keskkool, psühholoog, õpetaja

TÄIENDKOOLITUS:
2015.a. Vaikuseminutite koolitajate koolitus
2015 a. HITSA, Tuleviku õpetaja:õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul (26 t)
2015.a. Eesti Seksuaaltervise Liit, Suhted ja seksuaalsus: vägivalla ennetamine (8,5 t)
2014.a. Unego, Teadlikkuse algkursus  (16t)
2014.a. TÜ, Õppe- ja kasvatusmeetod ühisarutelude juhtimiseks (lastega filosofeerimine) (84 t)
2012.a. TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitajate täiendusõppe programm II (13 EAP)
2012.a.  EKPÜ, Õpiraskused. Mida koolipsühholoog võiks teada (7 tundi)
2011.-2012.a. TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitajate täiendusõppe programm I (8 EAP)
2012.a. TÜ, Internetisõltuvus (1 EAP)
2011.a. Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus, Sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse (24 t)
2011.a. Tartu Laste Tugikeskus, Samuel Schürer (Šveits), Teismeliste nõustamine II ( 16 t)
2010.a. TÜ, Kliiniline neuropsühholoogia (3EAP)
2010.a. Tartu Laste Tugikeskus, Samuel Schürer (Šveits), Teismeliste nõustamine ( 16 tundi)
2008.a. Traumateraapia- ja Koolituskeskus OÜ, Sandra Wieland (Kanada), Komplekstrauma ja dissotsiatsioon (16 t)
2008.a. TÜ, Bill Rogers (Austraalia), Toimetulek probleemsete lastega koolis (7 t)
2006.a. Gordoni Õpetajate Kooli koolitajate väljaõpe, Gordon Training International (30 t)
2006.a. TÜ, Inimestevaheliste probleemide lahendamise eeloskuste ja oskuste õpetamine I – II kooliastme õpilastele (1AP)
2004.a. GTI esindaja Eestis Perekeskus Sina ja Mina, Gordoni perekooli treeneri koolitus
1994–1995.a Tartu Lahenduskeskse Lühiteraapia Ühing, lahenduskeskse lühiteraapia kursus (66 t)
1994.a. Eesti Pereteraapia Ühing, perekonna psühhoteraapia sissejuhatav kursus (64 t)