Võta ühendust

Kaia Lainola (Köster)

Mulle läheb korda Eesti haridus ja soovin, et kool oleks parem ning rõõmsam koht nii õpilase, õpetaja kui juhi jaoks. Usun siiralt, et Vaikuseminutitest on kasu õppimisele, suhete paranemisele, heaolu suurenemisele, enesekohaste oskuste omandamisele.

Kogemus ja tegevused

Teadveloleku väljaõpe

2-aastane MBSR e. mindfulnessil põhineva stressivähendamise programmi  sertifitseeritud juhendaja väljaõpe, (L. Pennanen), 2020-2022
“MBSR originaalkursuse tuum”, 2 päevane (L.Pennanen), 2020
Vaikuseminutite teadveloleku kursuse koolitaja 2-päevane väljaõpe (H.Väljaste), 2018
Vaikuseminutite koolitajate 5-kuine väljaõpe (H.Väljaste, M.Mitt jt), 2015

Koolitamise kogemus

Koolitaja, superviisor ja coach
Noorteprogramm OMA läbiviija alates sügis 2018 a.
Vaikuseminutite teadveloleku kursus alates 2018 a.
Teadlik juht ja teadlik juhtimine alates 2017 a.
Teadliku õpetaja kursus alates 2017 a.
Vaikuseminutite keskendumise ja enesejuhtimise kursus alates 2015 a
TLÜ Mentorite koolitaja alates 2005 a
Õpetajate ja haridusjuhtide koolitaja alates 2005 a
Täiskasvanute koolitaja alates 2001 a

Motivatsioon

Tervis on füüsiline, vaimne ja sotsiaalne heaolu. Samas ei ole heaolu iseenesest
mõistetav, vaid vajab teadlikku loomist ja hoidmist. Teadvelolek võimaldab
igapäevaselt hoolitseda oma heaolu eest. Kui inimesel on hea olla, on lihtne olla hea
ning teha enda parim siin maailmas. Mulle läheb korda Eesti haridus ja soovin, et
panustada sellesse, et kool on koht, kus hea ja rõõmus olla õpilasel, õpetajal ja juhil.
Teadlik õpetamine ja juhtimine saab sellele palju kaasa aidata.


CURRICULUM VITAE

HARIDUS
2009-2015 Tartu Ülikool, Psühholoogia doktoriõpingud
2005 Tallinna Ülikool, Haridusteaduste magister, andragoogika
2001 Tallinna Pedagoogikaülikool, Kasvatusteadused, andragoogika suund

TEENISTUSKÄIK
2020-…      MTÜ DRAMMA asutaja ja juhatuse liige
2018-…       coach ja superviisor, Kasvuruum OÜ
2015-2016  SA Noored Kooli programm, tuutor
2012-2018  Eesti Kunstiakadeemia, lepinguline õppejõud
2008-…       Kasvuruum OÜ, juhatuse liige
2005-2007 Tallinna Ülikool, kutseaasta prorgrammijuht
2002-2004 Tallinna Ülikool, koolitusjuht
2001-…        Tallinna Ülikool, lepinguline õppejõud

TÄIENDKOOLITUS
2020-…      Psühhodraama lavastajaõpe (CP) Moreno Keskus
2019            Building Resilience in organisations and educational systems
2015-2018  Superviison ja coaching väljaõpe, Moreno Instituut
2015-2017  Kehaterapeudi väljaõpe, Core Evolution
2015             Vaikuseminutite koolitaja väljaõpe, MTÜ Vaikuseminutid
2015             Education for Future (E4F), TLÜ
2010-2013  Imago suhteterapeudi väljaõpe
2012             Positiivne psühholoogia, Middlesex University
2006-2007 Individuaalne ja organisatsioonide nõustamine protsessitöö meetodil, Protsessitöö Ühing
2006            MINT- Mentoring: A Journey of Learning
2005            Mentor Trainer Development Couse
2001-2003 Adult Guidance in Education; Training of Trainer