Vestlesime Airene Vaike Kumariga, kes on Vaikuseminutite teadveloleku koolitaja ja psühholoog, sotsiaalse ärevuse teemadel. 

Millised on sotsiaalse ärevuse mõned levinud tundemärgid ja sümptomid?

Sotsiaalne ärevus, mida vahel nimetatakse ka sotsiaalfoobiaks, on seotud arvamusega, et teised inimesed mõtlevad minust halvasti. Sellist eelarvamust aktiveerib väline tegur, milleks on teiste inimeste kohalolek. Ärevus tekib, sest inimene pöördub oma mõtete juurde ja usub, et inimesed annavad talle hinnanguid ja need on negatiivsed ning nendel hinnangutel on pikaajalised ja kohutavad tagajärjed. Nt “Nii halva suhtlejaga nagu mina, ei taha keegi enam rääkida ega suhelda. Kõik näevad kui närvis ma olen ja saavad aru, et minust pole kusagil kasu.”

Inimene, kes kannatab sotsiaalse ärevuse all, kasutab sageli vältimist, ehk teisisõnu ei osale sündmustel, kus tuleb suhelda ja esineda. Ta leiab viimasel hetkel põhjusi, miks ta ei saa sellel koosolekul või koosviibimisel osaleda. Vältimine on üks levinumaid ärevusega toimetuleku viise, kuid ta on ka peamine põhjus ärevuse säilimiseks. Vältides ärevust tekitavat olukorda, ei saa me kinnitust, et meie eeldus on vale. Sotsiaalset ärevust iseloomustab hirm olukordade ees, kus peab avalikult esinema või olema suurendatud tähelepanu all.

Ärevust võivad tekitada sotsiaalsed koosviibimised või isegi igapäevased suhtlemised nagu vestlused võõraste inimestega või vestluse alustamine. Sotsiaalne ärevus on üks ärevuse liik, kus meie ärevuse vallandamiseks on vaja teiste inimeste kohalolu. Paradoks on selles, et usume, et teised inimesed vallandavad meis ärevuse, kuid tegelikult vallandame ärevuse ise, minnes inimeste juuresolekul iseenda mõtete ja tunnete juurde. Sageli on meie mõtted eelarvamuslikud ja meile tundub, et kõik vaatavad meid ja annavad negatiivseid hinnanguid. Kuna me siis tõmbume endasse ja ei suhtle, jääb eelarvamus kehtima ja valmistab ette pinnast järgmisteks ärevateks kohtumisteks. Nii läheb ärevuse nõiaring tööle ja süvendab usku, et me ei sobi teiste hulka ning seltskonna vältimine süveneb veelgi. Äärmuslikel juhtudel võib inimene sulguda üksindusse ja tunda ärevust ja hirmu teistega suhtlemise ees niivõrd, et katkestab suhted välismaailmaga.

Millised tegurid soodustavad sotsiaalse ärevuse teket ja miks on see tänapäeval levinud probleem?

Ärevus on sisuliselt hirm, mis väljendub mure, närvilisuse või rahutusena, johtudes mõnest eelseisvast sündmusest või millestki, mille tulemus on ebamäärane. Hirm iseenesest ei võrdu ärevusega. Ärevus sünnib kui meie ajul ei ole küllaldaselt teavet, mille pealt tulevikus toimuvat ennustada ja ohte vältida.

Koos interneti ja sotsiaalmeedia ajastu saabumisega informatsiooni hulgast puudu ei tule, ent selle täpsus on mattunud rohkuse alla. Lisaks informatsiooni üleküllusele on selles teabes veel vasturääkivusi ja sihilikult eksitavat teavet, millega käib kaasas veelgi suurem määramatus. Sellises olukorras lähevad käiku „Mis siis kui?“ stsenaariumid, mis muutuvad mustadeks stsenaariumiteks inimese peas ja tunduvad kohe-kohe reaalsuseks muutuvat. Sotsiaalmeedias on võimalik avaldada arvamust võhivõõraste kohta, keda sa üldse ei tunne ja see vähendab empaatiat ja vastutustunnet. Küll aga võib see olla traumeeriv inimesele, kelle kohta sellist negatiivset arvamust avaldatakse ja kelle tuttavad seda samuti lugeda saavad.

On näide, kus üks sõbranna kirjutas teise sõbranna kohta sotsiaalmeediasse nende omavahelise tüli ajal negatiivse kommentaari. Sellele kommentaarile reageeris üks täiesti võõras inimene ja kirjutas kokku sellise šokeeriva loo, mis äärmuslikult mustas inimest nii välimuse kui käitumise osas. Loomulikult sai see neiu trauma ja talle jäi hinge küsimus, miks selline asi juhtus. Asja uurimisel selgus, et viimase kommentaari kirjutaja oli ise kiusamise ohver ja elas oma pingeid sel viisil välja. Ta ju ei tundnud kommentaari saajat ja see muutis ta eriti julmaks. Küll aga võib selline negatiivne sotsiaalmeedia kirjutis rikkuda meie enesehinnangu ja seada kahtluse alla meie väärtuse inimesena.

Sotsiaalärevuse puhul on oluliseks teguriks just inimese suhtumine endasse. Sageli arvame, et peame olema kõiges parimad, sooritama uusi tegevusi kohe esimesel korral veatult ja olema alati rahulikud, tasakaalukad ja asjatundlikud. (Kes ei tahaks seda olla, aga see on pigem utoopia kui reaalsus.)

Kui levinud on sotsiaalne ärevus töökeskkonnas ja mida saab tööandja selle ennetamiseks ära teha?

Sotsiaalne ärevus on haaramas järjest suuremaid inimhulki ja küllap jätkub neid ka töökeskkonda. Ärevuses inimene arvab sageli, et teistele on tema ärevus ja sellega kaasnevad sümptomid hästi märgatavad, kuid see pole nii. Inimesed on väga üllatunud, kui kuulevad, et teised peavad neid rahulikuks ja tasakaalukaks, kui nemad ise tunnevad ennast ärevana. Seega on tõenäoliselt rohkem ärevaid meie ümber kui arvame. Nii tööl kui koolis saab ärevaid aidata neid kuulates ja mõistes. Soovitus, et „võta rahulikult!“ ei tööta, sest ratsionaalne ajuosa on ärevuse ajal tahaplaanile lükatud.

Millised on tõhusad eneseabi strateegiad, mida inimesed saavad igapäevaselt kasutada oma sotsiaalse ärevuse haldamiseks?

Sotsiaalse ärevuse haldamiseks on hea tegelda teatud harjutustega ennetavalt. Alustada võiks sellest, et räägid kasvõi ühele usaldusväärsele inimesele oma hirmudest ja ärevusest. Sageli hoiab sotsiaalset ärevust üleval hirm, mis juhtub, kui teised minu ärevust märkavad? Kindlasti nad naeravad mu üle ja teevad õelaid märkusi. Eneseavamine aitab sul pinget maandada ja sa näed, et see inimene ja tõenäoliselt ka teised ei pea sotsiaalset ärevust millekski häbiväärseks, sest see on üks inimeseks olemise hirme.

Tänapäeval on saanud suure tähelepanu teadveloleku kasutamine ärevuse juhtimiseks. Just nimelt juhtimiseks, sest ärevuse väljajuurimine ei ole võimalik. Ärevus on tunne ja tema ülesanne on aidata meil keerulistes ja pingelistes olukordades toime tulla. Ärevuse juhtimiseks on hea teada, et sageli märkame ärevust alles siis, kui kehalised sümptomid on juba hästi tunnetatavad. Sel juhul oleks hea mõelda, et „ahah, minu keha on juba valmis mind aitama selles pingelises olukorras“ ja pidada neid märke kasulikeks mitte kahjulikeks. Ärevuse ja stressi sümptomid näitavad, et keha on „võitle või põgene“ seisundis ja see ongi kogu lugu.

Stressi (ärevuse) ilmingute tajumisel on hea lülituda hingamise jälgimisele. Sellega katkestame ärevad mõtted, mis kõik juhtub ja saame jälgida oma hingamist sellel hetkel. Kui hingamisharjutused ei sobi, siis on kasulik muutuda uudishimulikuks ja püüda vaadata ja kuulata, mida teised räägivad (on hirmus küll, aga proovi ikka). Kui inimeste vaatamine tundub hirmutav, siis vaatle ja uuri ruumi- selle värve, mustreid, esemeid ruumis ja kõige selle suurust ja kuju. Ära anna hinnanguid, vaid lihtsalt jälgi ja märka.

Milline on sinu lemmik lõdvestustehnika või teadveloleku harjutus, mida on hea ka töökohal praktiseerida sotsiaalse ärevuse leevendamiseks?

Minu lemmiktehnika on oma mõtetest välja astumine. Kui ma näiteks olen veendunud, et „mu töökaaslased ei taha mind enda sekka ja peavad mind rumalaks“, siis seda on raske kahtluse alla seada, eriti kui ma nendega ei suhtle. Selle tehnika puhul ma ütlen endale:“ Ma mõtlen, et mu töökaaslased ei taha mind enda sekka ja peavad mind rumalaks.“ Lugedes nüüd mõttega mõlemat lauset, saad tunnetada nende erinevust. Milline on tunnetatud mõju? Tõenäoliselt saad teise lause puhul endalt küsida, et kas saan ka kuidagi teisiti mõelda? Selle kindla väite kahtluse alla seadmine on nüüd lihtsam, kas pole?

Millised elustiilimuutused või harjumused on sinu kogemuses aidanud inimesi kõige rohkem sotsiaalse ärevusega toime tulla?

Ärevus on tihedalt seotud ajus toimuvaga ja oma sõna on siin öelda ajukeemial, mis tegelikult mõjutab meie meeleolu ja emotsionaalset seisundit. Meie aju toodab rahustavaid ja stressi vähendavaid aineid, aga ka aineid, mis käivitavad võitle-põgene reaktsiooni kehas. Liikumine (eriti treening) tõstab küll alguses kortisooli taset veres (võitle-põgene seisund), kuid korduva treeningu tulemusel kortisooli tase veres langeb ja seega oleme stressile vastupidavamad.

Üks põnev aine on gamma-aminovõihape (GABA), mis on aju tulekustuti ehk ajurakkude aktiivsuse vähendaja. Koos ajuaktiivsuse vähenemisega alaneb ka stress. Uurijad on tuvastanud, et (GABA) tootmine tõuseb kui inimene liigub. Võib julgelt öelda, et füüsiline treening ja liikumine aitavad ajul rahuneda ja ärevuse tase langeb.

Sotsiaalse ärevusega toimetulekut toetab kindlasti oma enesehinnangu ja mõttemustritega töö. Sageli on sotsiaalselt ärevad inimesed enesekriitilised ja „kõik või mitte midagi“ mõttemallidega. Nad tähtsustavad üle oma nõrkusi ja eksimusi ning vähendavad oma saavutuste ja tugevuste olulisust. Enesekriitika asemel tuleks hakata kasutama enesekaastunde ja eneseaktsepteerimise võtteid. Eksimuste korral on hea öelda, et inimesed eksivad ja mina olen ka ainult inimene. Ma olen väärtuslik just sellisena nagu olen. Kui on kalduvus enesekriitikale, siis otsusta, et tänasest alates leian iga negatiivse väite või omaduse kohta vähemalt kaks (või kolm) positiivset väidet või omadust, mis mind iseloomustavad. 

Milliseid nõuandeid annaksite sotsiaalse ärevuse all kannatavate inimeste kolleegidele ja tööandjale, et pakkuda neile tuge ja mõistmist?

Kõrvalseisjatel on sageli raske aru saada, et inimesel on sotsiaalne ärevus, sest seda varjatakse ja häbenetakse. Kõige paremini aitab soe ja toetav õhkkond organisatsioonis. Kui tööandja on mõistev ja julgustav, mitte nõudlik ja kriitiline. Selline tööõhkkond tundub pigem utoopia valdkonda kuuluvat, aga loodan, et meie tööandjad saavad aru sellise õhkkonna positiivsest mõjust töö efektiivsusele ja heaolu loovate organisatsioonide arv hakkab kasvama. Kui mõni kolleeg aga räägib oma ärevusest või hirmust, siis kindlasti ei aita ütlus, et võta ennast kokku, kõik kardavad, aga saavad hakkama. Aitab empaatiline kuulamine ja kohalolu ning kui oskate, siis ka kuuldu ümbersõnastamine laadis: “Ma saan su jutust aru, et koosolekul sõnavõtmine on sinu jaoks suur eneseületus. Kas on midagi, mida mina saan teha sinu abistamiseks?“ Kuulame inimest ja tema lahendusi, sest tema teab, mida ta vajab.

Mismoodi saab inimene aru, et tuleb sotsiaalse ärevusega paremini toime?

Kui inimene kasutab teadveloleku/ärksameelsuse harjutusi, siis ta saab kontakti oma tunnete, mõtete ja kehaga. Kui ärevus väheneb, siis inimene märkab, et on teatud olukordades rahulikum ja enesekindlam. Julgeb ehk juba oma arvamust väljendada ja osaleb kokkusaamistel sagedamini. Alati tasub meeles pidada, et ärevuse vähenemine võib olla pikemaajaline protsess. Võib esineda tagasilangusi, kui elus on raske periood. Ärevus on stressi ilming ja kui oleme olukorras, mis on a) väga uudne, b) raskesti kontrollitav, c) enesehinnangut ohustav, siis ärevus võib olla suurem kui tavaolukorras. Ärevus on inimelu loomulik kaasnähtus ning aitab meil väljakutsetega toime tulla ja seda nulli viia ei õnnestu.

Kuidas on hea ennast tunnustada ärevusega toime tulemise edusammude puhul? Kuidas motiveerida, kui on tagasilööke?

Ärevust on nimetatud ka harjumuseks. Harjumuse muutmine ei toimu kunagi lihtsalt ja muutused ei tule kiiresti. Oluline on uue harjumuse tekitamise juures alustada väikeste sammudega. Nt helistan ise töökaaslasele, küsin kaupluses teenindajalt abi. Suhtlen tänaval võõra inimesega, osalen koosolemisel, mida alati olen vältinud. Tunnustada saab ennast kui märkad neid edusamme ja oled rahul ka väikese eduga. Sageli on saavutatud parem enesetunne juba suur motivaator jätkamiseks. Tagasilöögid on peaaegu alati valusad, aga on hea teada, et tee ei lähe kunagi ainult ülesmäge ja väikesed tagasilangused on elu loomulik osa. Olles all, tuleb alutada taas ülesminekut. Nii lihtsalt on.

Kui palju sinu arvates teadveloleku harjutuste praktiseerimine mõjutab sotsiaalse ärevusega toimetulemist?

Sotsiaalne ärevus on üks ärevuse liikidest, kus kehaliste reaktsioonide kõrval on väga olulisel kohal enesekohased mõtted. On üsna tavaline, et olles nn automaatrežiimil me oma mõtteid ei teadvusta. Nii ütlebki inimene, et ärevus tabas mind ootamatult, sain aru, et süda klopib, hingeldan ja põlved värisevad. Küsimusele, et mida sa mõtlesid enne seda, vastatakse tavaliselt, et mitte midagi. Tegelikult käis inimese peast läbi hulk mõtteid ja nende tulemusel tõusis ärevus. Tänapäeval kasutatakse nn uut kognitiiv-käitumisteraapiat, kus teadvelolek on toodud teraapia keskmesse ja mille käigus inimene õpib oma mõtteid ja tundeid märkama ja nende paikapidavust kontrollima. Kõik teisedki teadveloleku harjutused (erinevad hingamisharjutused, keha tunnetamise harjutused jne) mõjutavad kehalisi reaktsioone ja viivad rahunemisele. Sageli hoiab ärevust üleval hirm ärevuse ja sellega kaasnevate ebameeldivate füüsiliste aistingute ees.

Kui sul on võimalik jagada mõnda lugu, kus inimene õppis oma sotsiaalse ärevusega toime tulema siis palun jaga.

Lugu on aastatetagune. Minu poole pöördus üks gümnaasiumi viimases klassis õppiv noormees ja kurtis sotsiaalse ärevuse üle. Ma olin teda õpetanud ja ometi oli see teave mulle üllatuseks. Kinnitus sellele, et ärevad inimesed oskavad oma ärevust hästi varjata. Selgus, et noormees soovib õppida näitlejaks ja tahaks saada oma ärevusest vabaks. Järgnevatel kuudel kohtusime regulaarselt, õppisime keha lõdvestamist (mindfulness oli sel ajal Eestis tundmatu asi) ja tegelesime mõtete teadvustamisega ning mõtete ja kehaaistingute seose märkamisega. Noormees tutvus põhjalikult oma mina-pildi ja enesekohaste mõtete ja hoiakutega. Noormeest kannustas tegutsema suurem tulevikueesmärk. Nüüdseks võin öelda, et eesmärk sai reaalsuseks ja täna on meie lavalaudadel üks professionaalne näitleja, kelle mängu ilu saame kõik nautida.

7 nõuannet sotsiaalse ärevusega toime tulemiseks

  • Armasta ennast sellisena nagu oled. Just sellisena oled sa väärtuslik ja armastust väärt.
  • Liigu palju.
  • Sea suuri eesmärke ja väiksemaid suurteni jõudmiseks.
  • Õpi midagi, millest oled unistanud.
  • Tee seda, mis pakub rõõmu.
  • Suhtle päriselt silmast silma – olgu selleks kasvõi sõber.
  • Kui oled hädas, otsi abi.