Vaikuseminutite noortekursuse juhendaja õpe

Kolmandik Eesti noori on viimase aasta jooksul kogenud pikemaid depressiivseid episoode.
Sealjuures nt 15-aastastest tüdrukutest koges vähemalt kahenädalasi depressiivseid episoode lausa 51%!

Kehv toimetulek tunnete ja pingetega toob kaasa tülid, stressirohked suhted ning vaimse tervise riskid. Esindusliku valimiga Tartu Ülikooli uuring Vaikuseminutite programmi mõju kohta tõendab, et süsteemselt kasutatud teadveloleku harjutused aitavad kaasa koolinoorte stressi ja kurnatuse leevendamisele. Teadveloleku (i.k mindfulness) oskuste abil saab oluliselt parandada nii keeruliste emotsioonidega toimetulekut kui stressitaluvust. Vaikuseminutite noortekursus aitab neid väärt oskuseid arendada tõhusalt ja mänguliselt.

Vaikuseminutite noortekursuse raames omandavad noored oskuseid tulla paremini toime:

  • stressi ja väsimusega;
  • keeruliste emotsioonidega;
  • hajeviloleku ning muremõtetega;
  • ärevuse ja depressiivsusega.

Soovid toetata noori seesmise tasakaalu leidmisel? Soovid õpetada neile eluoskuseid heaoluühiskonnas toimetulekuks?

Noortega toimub ootamatuid muutusi ka aineõppega seotult. Kuula kindlasti Eeva lugu, mis pakub mitmeid üllatusi:

Vaikuseminutite noortekursuse mitmekesiste materjalide ja väljaõppe kaudu saad selliseid vajalikke oskusi arendada, kusjuures formaadiks võib olla nii huviring, valikaine kursus või sobivad ainetunnid (nt on õppeprogrammil suur kattuvus inimeseõpetuse ainekava teemadega).

Tule omanda väärt oskused ja liitu Vaikuseminutite noortekursuse juhendajate tiimiga!
Nüüd on enamus väljaõppest online-formaadis, mis muudab osalemise mugavalt kättesaadavaks üle Eesti ja kaugemalgi.

Väljaõpe ja stipendiumid

Juhendaja väljaõppe kursus on kogemuslik. Väljaõppe läbinud noortekursuse juhendajatele pakume tuge ka väljaõppe järgselt korraldades kogemuskohtumisi ning anname täiendavat vajaduspõhist tuge kursuse juhendamise ajal.

Juhendaja väljaõppel osalemise eelduseks on noortega töötamine ja järgnevate kursuste läbimine:

Vaikuseminutite baaskursus (2 päeva), Teadliku õpetaja kursus (4 päeva), Teadveloleku kursus (8 iganädalast õhtust kohtumist). Nende koolituste läbimise järel saab registreeruda noortekursuse 2-päevasele väljaõppele, mis toimub 2021 aasta augustis. Seal tehakse koos läbi noortekursuse teematunnid ja jagatakse kasulikke praktilisi näpunäiteid

2020. aastal on Haridus- ja Teadusministeerium toetamas asutusesisest võimekust Vaikuseminutite noortekursuse läbiviimiseks. Sellega seoses pakume terve eelduskursuste paketi läbimisel võimalust osaleda eelduskursustel poole hinnaga.

Huvi korral täida motivatsiooniankeet siin: https://bit.ly/juhendajaope

Info avatud koolitusgruppide kohta leiad http://vaikuseminutid.ee/koolituste-info/

Koolitusi on võimalik tellida ka asutusesiseste koolitustena. Selleks kirjuta oma soovist rainer@vaikuseminutid.ee või helista +372 515 5850

Sisuliste küsimustega pöördu julgelt juhendajate väljaõppe juhtivkoolitaja poole: Lii Kaudne lii@vaikuseminutid.ee +372 525 7253

NOORTEKURSUSE ÕPIVÄLJUNDID

Vaikuseminutite noortekursuse läbinud õpilane:

•     oskab märgata, kus on tema tähelepanu;
•     oskab treenida võimet hoida tähelepanu vajalikul/valitud tegevusel ja tuua mujale liikunud tähelepanu aina selle juurde tagasi;
•     oskab rakendada harjutusi, mille abil parandada kontakti enda kehaga ning vajadusel lõdvestuda või soodustada und;
•     märkab ja kirjeldab emotsioonide mõju käitumisele;
•     on õppinud, milliste tehnikatega saab emotsionaalses olukorras võtta aeg maha ja rahuneda;
•     oskab eristada toimivaid ja mittetoimivaid emostioonidega toimetuleku tehnikaid oma käitumises;
•     tunneb tehnikaid, mida kasutada ärevuse või stressi korral;
•     teab, et mõtted mõjutavad enesetunnet ja et oma mõtteid saab teadlikult valida;
•     mõistab konfliktide edasiviivat mõju suhetele;
•     oskab viia teadlikult tähelepanu toetavatele ja kosutavatele aspektidele enda elus;
•     mõistab, et tähelepanu fookus ja enda suhtumine mõjutab oluliselt heaolu;
•     märkab väikeste heategude mõju teistele ja ka endale;
•     mõistab, et tähelepanuga praegusel hetkel toimuva juures olemine on tulemuslikum ja vähem kurnav, võrreldes automaatselt mineviku/tuleviku teemades hüpleva tähelepanuga;
•     oskab selgitada, kuidas ta saab valida enda käitumist ja kuidas tema enda poolt tehtavad valikud mõjutavad oluliselt ta heaolu.

Noortega toimub ootamatuid muutusi ka aineõppega seotult. Kuula kindlasti Eeva lugu, mis pakub mitmeid üllatusi:

Noortekursuse juhendajaid on toetamas õpetajaraamat, töövihik, slaidiesitlused, videomaterjalid ja nutiäpp audioharjutustega. Veelgi infot leiad siit: http://vaikuseminutid.ee/noorteprogramm/

Vahel kipuvad mured ja ärevus üle pea kasvama, varjutades nii heaolu kui tulemuslikkust. Noorteprogramm annab konstruktiivsed toimetulekustrateegiad, kuidas nende meelevallast pääseda ja rahulikku keskendatust luua.