Tänu SA Innove (ESF) rahastatud projektile “Vaikuseminutite teadliku õpetaja arenguprogramm” korraldame erinevates Eesti piirkondades tasuta Teadliku õpetaja kursuse (4 koolituspäeva sagedusega 1 x kuus).

Ootame 2-3 liikmelisi meeskondi koolituspäevadele, mis toimuvad:

Tartus – 28.augustil algavale kursusele saab registreeruda SIIN

Pärnus – kursusele vabad kohad puuduvad. Huvi korral kirjuta: lii.kaudne@gmail.com

Rakveres – kursus alustab 6. septembril – pane end kirja SIIN

Tallinnas – 27. augustil algavale kursusele saab registreeruda SIIN

Tallinnas – 17. jaanuaril 2020 algavale kursusele saab registreeruda SIIN

 

Kui Sina või keegi Sinu kollegidest on huvitatud ka Vaikuseminutite noortekursuse OMA juhendamisest siis on teie asutuse meeskond oodatud kursusele eelisjärjekorras.

Teadliku õpetaja kursus on kogemuslik. Kesksel kohal on õpetajate reaalsed töösituatsioonid. Igal koolituspäeval saavad õpetajad harjutuste näol praktilise tööriista oma vaimse tervise eest hoolitsemiseks ja stressi vähendamiseks. Iga koolituspäeva järel saavad osalejad veebipõhist isikliku meelerahu tuge (uue harjumuse rakendumiseks). Isiklikku praktikat toetab nutiäpp koos audioharjutuste ja õppematerjalidega. Osalejad saavad kogemusi vahetada ka veebipõhiselt.

Teadliku õpetaja kursus koosneb kahest kahepäevasest omavahel seotud koolitusest:

Koolitus “Õpetaja vaimne tervis: stressijuhtimine, emotsioonid ja suhted” keskendub peamiselt sellele, et õpetaja oskaks jälgida, hinnata ja väärtustada oma vaimset ja emotsionaalset tervist ning ennetada läbipõlemist.

I päev: Paindlik ja ennasthoidev õpetaja
Heaolu ja stressi juhtimine läbi teadveloleku, teadliku õpetaja rollid, hoiakud ja väärtused

II päev: Suhete ja õpetamise emotsionaalne kunst
Teadlikkus suhetes – kuidas tulla toime keerulistes suhteolukordades. Õpetaja emotsionaalne ja sotsiaalne paindlikkus.

 

Koolitus “Õpetaja vaimne tervis: suhtlusviisid ja vaimselt terve õpikeskkond” keskendub peamiselt vaimselt terve ja turvalise õpikeskkonna loomisele, olukordadele sobivate suhtlusviiside valikule ning distsipliiniprobleemide lahendamisele, andes õpetajale tööriistad ka õpilastega teadveloleku harjutuste tegemiseks.

III päev: Mõtteviiside mõju ja hinnanguvabadus
Õppimist ja õpimotivatsiooni toetav tagasiside. Oma hinnangute märkamine ja hinnanguvaba vaatlemise oskuse arendamine.

IV päev: Enesesõbralikkus ja meeskonna jõustamine
Takistavad ja toetavad mõttemustrid meeskonnas. Tugevuste esiletoomine ja arengu prioriteetide seadmine.  Enesesõbralikkus, andestamise ja aktsepteerimise kunst.

Kursuse läbinud õpetaja:

♦   oskab ennast juhtida viisil, et hoida oma vaimset ja füüsilist tervist olemasolevas süsteemis
♦   oskab märgata enda ja õpilaste vajadusi ning nende eest hoolt kanda
♦   märkab endas ja klassis toimuvaid protsesse ning oskab neid asjakohaselt juhtida
♦   oskab hoida distantsi oma mõtetest ja emotsioonidestoskab luua ja hoida õppimist toetavaid suhteid klassiruumis

MTÜ Vaikuseminuti soovib toetada haridusasutusi, kus on soov süsteemselt arendada ka õpilaste enesejuhtimise oskusi. Kui Sina või keegi Sinu kollegidest on huvitatud ka Vaikuseminutite noortekursuse OMA juhendamisest siis on teie asutuse kolmeliikmeline meeskond oodatud arenguprogrammi eelisjärjekorras.

OMA noortekursus on loodud toetamaks 8.-11. klassi õpilasi, et arendada nende enesekohaseid ja sotsiaalseid oskuseid. Täpsema info noortekursuse ja juhendaja väljaõppe kohta leiad siit.