TAI ennetuse teadusnõukogu on andnud Vaikuseminutitele ennetustegevuse tõendatuse neljanda taseme. 

Eesti Tervise Arengu Instituudi (TAI) ennetuse teadusnõukogu on andnud Vaikuseminutitele ennetustegevuse tõendatuse neljanda taseme, tunnustades programmi efektiivsust ning kasutusvalmidust Eesti haridusasutustes. See samm märgib olulist verstaposti mitte ainult Vaikuseminutite programmile, vaid ka ennetustegevuste laiemale mõistmisele ja toetamisele noorte vaimse tervise valdkonnas.

Allikas: TAI veebileht (2023)

Tõendatuse neljanda taseme saavutamine tähendab, et Ennetuse teadusnõukogu on hinnanud Vaikuseminutite programmi tõenduspõhiselt. Vaikuseminutite programmi efektiivsus on tõestatud mõõdukalt ning selle kasutamine haridusasutustes on kavakohane ning jätkusuutlik.

Ennetuse teadusnõukogu soovitab Vaikuseminutite ennetustegevust Eestis kasutada, sest tegevuse kujundamisel on võetud arvesse kohalikku konteksti ja tegevuse mõju sotsiaalemotsionaalsete oskuste ning kognitsioonide paranemisele on uuringutes mõnevõrra tõendatud. 

See tunnustus kinnitab, et Vaikuseminutid on oluline ressurss noorte vaimse tervise toetamisel ning aitab kaasa koolikeskkonna positiivsele arengule. Ennetustegevuse mõju hindamise metoodika kohta saad rohkem lugeda siit:  Tõendatuse taseme hindamine 

Allikas: TAI veebileht (2023)

Ennetuse teadusnõukogu eesmärk on hinnata ennetustegevuste tõendatuse taset ning toetada programmide arengut, põhinedes andmetel ja teaduslikul tõendusel.

Lisaks Vaikuseminutitete on tõendatuse tase määratletud programmidel:

  • Hoolivad isad,
  • MDFT mitmedimensiooniline pereteraapia,
  • Dialoog laste nimel,
  • Gordoni Perekool,
  • KiVa kiusamisvastane programm,
  • VEPA Käitumisoskuste Mäng,
  • Vanemlusprogramm „Imelised Aastad“ põhiprogramm 2–8-aastaste laste vanematele,
  • STEP-programm

Vaikuseminutite programmi kuuluva noortekursuse sihtgrupp on 14.-19. aastased noored ning noortekursuse läbiviimiseks saavad õpetajad põhjalikku tuge teadveloleku ja sotsiaal-emotsionaalse pädevuse osas (eelkõige eneseteadlikkus ja enesejuhtimine). Õpetajate oskuste õpet ja positiivset muutust koolikultuuris toetatakse läbi Vaikuseminutite koolituste ja teiste elementide, mis moodustavad süsteemse programmi “Heaolu loov kool ja lasteaed”. Programmiga on liitunud enam kui 20 haridusasutust üle Eesti. 

Vaikuseminutite programmi tõendatuse 4 taseme hinnang annab tunnistust Eesti haridussüsteemi avatusest ja valmisolekust integreerida uuenduslikke ning tõenduspõhiseid lähenemisi õpilaste vaimse tervise toetamiseks. See on oluline samm, mis toob kaasa positiivseid muutusi kogu haridusmaastikul ning võimaldab noortel paremini toime tulla igapäevaste väljakutsetega.

Lõppkokkuvõttes on TAI Ennetuse teadusnõukogu otsus anda Vaikuseminutitele neljas tase tunnustuseks nende olulisele panusele noorte vaimse tervise edendamisel ning julgustuseks jätkata ennetustegevuste tõenduspõhist arendamist ja rakendamist. See on võimalus luua tugevam ja tervislikum keskkond noorte jaoks, kus nende vaimne heaolu on esmatähtis ning toetatud igas õppeasutuses.