Heaolu loov kool ja lasteaed – tõenduspõhiselt positiivseid muutusi loov programm

Stress, kurnatus ja oht läbipõleda muudavad nii õppimise kui õpetamise raskeks. Oluline on ennetada tõsisemaid vaimse tervise probleeme. Vaikuseminutite süsteemse toe programm “Heaolu loov kool ja lasteaed” võimaldab seda teha, õpetades teadveloleku oskusi, mille abil vaimset heaolu luua ja pingetega toime tulla.

Süsteemse toe sihiks on praktiliste oskuste kaudu postiivselt mõjutada organisatsiooni kultuuri, aidates vähendada kõigi osapoolte stressi ning ennetada kurnatust, konflikte ja pingelist õhkkonda. 

Esindusliku valimiga Tartu Ülikooli uuring Vaikuseminutite programmi mõju kohta tõendas, et süsteemse teadveloleku õppe tulemusena on laste stress ja kurnatus väiksem. Samuti vähenesid ärevuse ja paanikahoogude sümptomid, kui harjutusi tehti kavakindlalt. 

Süsteemne tugi haridusasutusele õpetajate ja õppijate stressi vähendamiseks

Vaikuseminutite süsteemse toe programmi sihiks on terve kooli või lasteaia keskkonna ja kultuuri positiivne mõjutamine, vähendades inimeste stressi, väsimust ja omavahelisi emotsionaalseid pingeid

See peegeldub olulistes muutustes, näiteks:

 • paranevad inimestevahelised suhted ja koostöö,
 • kujuneb vaimselt turvalisem ja tervem õpikeskkond,
 • õpetajate ja õppijate heaolu on toetatud.

Tartu Ülikooli uuringu tulemused

Vaikuseminutite programm toetub Tartu Ülikooli uuringus osalenud 12 kooliga töötamise põhjal saadud väärtuslikule kogemusele. Kontrollgrupi ja esindusliku valimiga uuringus ilmnesid kindlad positiivsed tulemused, mis on olulised nii vaimse heaolu kui õpivõime seisukohalt.

Tartu Ülikooli uuringu kohta saab lugeda pikemalt siit.

“Stress on tõhusa õppimise ja õpetamise üks suuremaid vaenlasi,” tõdes Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts. 

Õppijatel on vaja oskusi enda psühholoogilise heaolu eest hoolitseda. Nad saavad võtta vastutuse oma õppimise eest alles siis, kui nad ei ole stressi, väsimuse või vaimse tervise probleemide alla mattunud.

5aastase kogemuse õppetunnid – püsivate tulemuste loomine

MTÜ Vaikuseminutid on õpetajaid ja haridusasutusi toetanud üle 5 aasta ja selle aja jooksul katsetanud mitmeid süsteemse toe mudeleid, saades juhtidelt ja õpetajatelt väärt tagasidet. 

Aastate jooksul on välja joonistunud järgmised positiivsete muutuste loomisel suurt mõju omavad kriitilised tegurid:

 • juhtkonna kaasatus ja eestvedajate toetamine,
 • õpetajate endi stressi ja pingete leevendamise seadmine esikohale,
 • regulaarne õpetajate jätkutugi, et teema püsiks esil ja oskused saaks areneda,
 • et koolipere mõtestaks teemat järjepideva arenguprotsessina (mitte ajutise projektina) ja näeks seda kooli olulise tugevuse ja eelisena, nt kandes tiitlit “Heaolu loov kool”

Nüüd saame 5 aastasele kogemusele toetudes viia haridusasutustesse tõendatud sekkumist, mis muudab kooli/lasteaia keskkonna stressivabamaks ja jääb püsima.

Programmi käivitusaasta kesksed elemendid:

 1. Oskuste õpe ehk kursused õpetajatele:
  • Teadliku õpetaja kursus: pingetega toimetulev ennastjuhtiv õpetaja (4 päeva)
  • Keskendumise ja enesejuhtimise baaskursus: meetodi kasutamine lastega (2 päeva)
 2. Tugi ja nõustamine eestvedajatele/juhtkonnale
 3. Õpetajatele iganädalane tugi meilitsi
 4. Õppijatega lühiharjutuste kasutamine ainetunnis/rühmas
 5. Tulevaste noortekursuse juhendajate ettevalmistuse algus 
 6. Mõju mõõtmine ja tagasiside

Käivitusaasta fookus on õpetajate heaolul, järgnevatel tegutsemisaastatel jõutakse süsteemse õppijate heaolu toetamiseni.

Programmi tegutsemisaasta kesksed elemendid:

 1. Praktiline väljaõpe noortekursuse juhendajatele 
 2. Süsteemne igapäevane rakendamine õppijatega (sh koolides tõenduspõhine noortekursus)
 3. Regulaarne tugi huvitatud õpetajatele: online juhtumianalüüs, kitsaskohad, lisateemad.
 4. Tugi ja coaching eestvedajatele
 5. Võrgustikukohtumised teiste asutustega
 6. Sisuline tugi asutusesiseste kohtumiste läbiviimiseks
 7. Mõju mõõtmine ja tagasidestamine

Oluline on toetada õpetajaid!

Õppijakeskse lähenemise ja õppijate enesejuhtimise oskuste kujunemise eelduseks on, et õpetajate endi stressi ja väsimuse tase ei ole üle pea. Nii saavad nad enesejuhtimise oskusi tulemuslikult õpetada, olles ise eeskujuks ning toetudes praktiliste meetodite õpetamisel isiklikule kogemusele.

Tartu Ülikooli uuring näitas ka õpetajate puhul mitmesuguseid positiivseid tulemusi.

Ka sina saad õpetajatele ja lastele toeks olla

Toeta laste ja õpetajate vaimset heaolu koolides ja lasteaedades – süsteemne stressi ja kurnatuse ennetamise programmi kaudu.

Kogume programmi toeks annetusi, et toetada koole ja lasteaedu, kus tahetakse süsteemselt tegeleda vaimse tervise edendamisega. Soovime 2-aastase tõenduspõhise programmiga süsteemselt vähendada stressi ja kurnatuse taset rohkemates koolides ja lasteaedades.

Annetused on  oodatud siin armastanaidata.ee/vaikuseminutid

 Iga laps ja iga toetus loeb!

Sinu panuse tulemusena on õpetajatel parem õpetada ja lastel parem õppida. Aitäh!

Heaolu loov kool ja lasteaed – mitmekülgne tugi vaimsele heaolule

MTÜ Vaikuseminutid on valmis pakkuma pikaajalist partnerlust, et pakkuda tõhusat tuge õpetajate ja laste heale vaimsele tervisele. Koos saame vähendada inimeste stressi, väsimust ja omavahelisi emotsionaalseid pingeid.  Positiivse tulemuse püsimisele loovad kindluse:

 • järjekindlus ja süsteemsus pika aja vältel (tegemist pole projekti või üksiku koolitusega, mis vajub ära ja pole tulemuslik);
 • erinevad osapooled on kaasatud: õpilased, õpetajad, laiendatud juhtkond, lapsevanemad;
 • juhtkond on muutust eest vedamas ja saab selleks tuge, seeläbi on teema ka organisatsioonis väärtustatud;
 • õpetajate motivatsioon ja õpitu rakendamine on toetatud ning ka monitooritud, mis annab juhtkonnale olulist tagasisidet;
 • on olemas valmisolek toetada süsteemseks toeks vajaliku rahastuse saamist (KOV, projektid, sponsorlus);
 • praktilisus: tegemist on praktiliste oskuste õppe ja rakendamisega, mis võimaldab (järjekindla toetuse abil) jõuda praktiliste ja püsivate muutusteni koolikultuuris;
 • Vaikuseminutite programmi teaduslikult tõendatud positiivne mõju.

Programmiga on liitunud, Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Tehnikagümnaasium, Tallinna Humanitaargümnaasium, Ristiku Põhikool, Tallinna Mahtra Põhikool, Tallinna Prantsuse Lütseum, Ehte Humanitaargümnaasium, Rakke Kool, Tartu Kivilinna Kool, Vastse-Kuuste Kool, Konguta Kool, Elva Lasteaiad, Põlva lasteaiad Lepatriinu ja Pihlapuu ja Tartu Lasteaiad Piilupesa, Rukkilill ja Kivike.

Kooli või lasteaia huvist programmiga ühineda saad teada anda täites järgneva küsimustiku

Liitu meie uudiskirjaga

Sulle meeldib, mis me teeme? Liitu uudiskirjaga ja ole meie tegemistega kursis.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.