Vaikuseminutite noortekursus

Vaata, mida Vaikuseminutite noortekursuse läbinud noored selle põneva avastustee kohta kõnelevad:

Vaikuseminutite noortekursuse eesmärk on toetada kogemuslike tegevuste kaudu positiivse muutuse tekkimist noorte tähelepanu ja enesejuhtimise oskustes:

•   treenida õpilaste võimet oma tähelepanu tahtlikult juhtida ja keskenduda;
•   õpetada toime tulema võimalike pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega, et hoolitseda enda vaimse tervise ja heaolu eest;
•   kasvatada võimet oma emotsionaalset seisundit teadvustada ja reguleerida ning mitte jääda negatiivsete mõttemustrite ohvriks;
•   kujundada heatahtlikku ja tähelepanelikku hoiakut, mis aitab leida loovaid ja kõigi suhtes hoolivaid lahendusi.

Noortekursus põhineb teadvelolekul (ingl k mindfulness) – see on tähelepanelik hinnanguvaba ja heasoovlik kohalolu, mida kasutades saame aina paremini märgata parasjagu enda sees ja ümber toimuvat.

Õppides viibima kogu tähelepanuga käsiloleva tegevuse juures ja end vajadusel tasakaalustama, suureneb võimekus teha teadlikke ja heasoovlikke valikuid ka keerulistes olukordades. Nii on näidanud paljud uuringud, mille kohaselt väheneb teadvelolekut rakendades stress, konfliktid, läbipõlemise risk, depressiivsus ja ärevus, suureneb heaolu ja õnne tase ning keskendumisvõime.

Nüüd võimalus õppida ka noortekursuse juhendajaks. Vt infot allpool.

Noortekursuse sihtrühm ja sisu

Vaikuseminutite noortekursus on suunatud eelkõige teismelistele põhikooli lõpuosas  ja keskkoolis. Selles vanuses on paljud noored arvestatava surve all nii koolis kui eluliste valikute mõttes. Ealistest iseärasustest tulenevalt võivad nad kogeda varasemast enam protesti ja seista silmitsi erinevate stressiallikatega (sh suhete teemad, mis võivad nõuda palju tähelepanu).

Selles eas oodatakse noortelt juba üsna palju iseseisvust ning endaga hakkama saamist, oskused elus ettetulevate raskuste ja pingetega toimetulekuks on neil aga sageli veel kesised. Soov olla iseteadlik ja iseseisev on enamasti olemas ning omades häid tehnikaid ja toimetulekustrateegiaid saab iga noor enda õpivõime ja vaimse heaolu jaoks palju ära teha.

Seda näitas ka Tartu ülikooli uuring Vaikuseminutite noortekursuse mõju kohta, kus ilmnesid mitmed vaimse tervise ennetuses olulised tulemused:

Tartu Ülikooli uuringuga seotult viidi noortekursust läbi 12 erinevat tüüpi koolis üle Eesti. Uuringus osales 740 õpilast ja klasside valik kontroll- või katsegruppi oli juhuvalikuline. Kasutusel oli ka objektiivne mõõtevahend (vereanalüüsid stressihormoonide määramiseks), uuringu kohta saab lähemalt lugeda siin. Tookord osalenute endi kommentaare saad lugeda siin.

Vaata lühivideost, millistes olukordades OMA kursuse läbinud noored õpitud eluoskusi kasutavad:

Olulist konteksti annab ka riiklik statistika, mille kohaselt on 15.-19.aastaste esmahaigestumused psüühikahäiretesse viimastel aastatel oluliselt kasvanud (vt ERR-i artikkel). Näiteks meeleoluhäirete esmajuhtumite esinemissagedus on kasvanud lausa kolmandiku, levinud on ka stressi ja ärevusega seotud häired, paraku ka depressioon. Noortekursusega soovime panustada selliste probleemide ennetusse ja leevendamisse, aidates noortel kasvatada oskusi, kuidas emotsioonide, stressi ja ärevusega paremini toime tulla.

Vaikuseminutite noortekursuse ülesehitus

Noortekursus OMA on üles ehitatud 10 iganädalasele kohtumisele (minimaalselt üks koolitund, aga eelistatavalt 90 minutit nädalas). Nende kohtumiste raames käsitletakse koos õpilastega erinevaid teemasid ning õpetatakse neile enesejuhtimise viise. Kohtumiste oluliseks osaks on kogemuslikud ühistegevused ja põnevad eksperimendid, mille põhjal arutatakse noortega nende edukogemusi, raskusi ja võimalikke lahendusi.

See on õppekursus noortele endile, et neid toetada ja jõustada oma väljakutsetega toimetulekul ja sihtide saavutamisel – sellest ka noortekursuse nimi OMA.

Kvaliteetset läbiviimist toetab metoodiline materjal juhendajale (tunnikavad, harjutuste juhsed ja multimeedia-esitlus).  Olulist tuge noortele pakub töövihik (102 lk), mis aitab põhisõnumeid meelde jätta (sh visuaalsete kujundite abil), eesmärke seada ja õpitut enda eluga lõimida.

OMA materjalid on illustreeritud kõnekate piltidega, mille autor on Mette Mari Kaljas.

Noori julgustatakse õpitut endale sobival viisil ka iseseisvalt päeva jooksul rakendama, sh tegema ise harjutusi. Seda võimaldab mugavalt teha äpp noortele, kust leiab lisaks audioharjutustele ka inspireerivat teemakohast materjali (nt videointervjuud Eesti näitlejate ja muusikutega). Äpp toetab järjepidevat praktiseerimist, mis on oluline harjutuste mõju avaldumiseks.

Vaikuseminutite noortekursust OMA on võimalik tellida – kas kooli õppeprogrammi osana, huviringina või laagrina. 

Oleme avatud koostööle vaimse tervisega tegelevate spetsialistide ja organisatsioonidega. Näiteks oleme alustanud koostööd Tartu ülikooli laste ja noorte vaimse tervise keskusega. Noortekursus sobib ka huvihariduse formaati, näiteks on kursus toimunud Shate tantsukoolis. Avatud kursuste puhul saab kasutada infopostreid (lapsevanemate postri näidis on siin, noortele mõeldud plakatit saab vaadata siin). 

Huvi ja küsimuste korral kirjuta koolitused@vaikuseminutid.ee

Kursuse oluliseks osaks on igapäevased Vaikuseminutite harjutused, mida noored teevad äpis audioharjutusi kasutades või juhendult aineõpetajate poolt ainetundides. 

TÜ uuringu raames tehti harjutusi 5 päeval nädalas 3 harjutust päevas: ühel korral viieminutiline põhiharjutus ja kahel korral kolmeminutiline miniharjutus (3+3+5 minutit ehk kokku 11 minutit koolipäevas). Kokku kuulub komplekti 24 erinevat harjutust, mis jäävad noorele kasutada alatiseks.

Keeruliste emotsioonidega toimetulek on teismelistele üks raskemaid teemasid. Kursusel õpivad nad tõhusaid võtteid, kuidas emotsiooni meelevalla alt pääseda, vaadata olukorda kainema pilguga ja teha teadlikke valikuid.

Vaikuseminutite noortekursuse juhendaja väljaõpe

Soovid õpetada noortele vajalikke eluoskuseid ühiskonnas toimetulekuks?
Vaikuseminutite noortekursusel OMA omandavad noored oskuseid tulla paremini toime:
•   stressi ja väsimusega;
•   keeruliste emotsioonidega, hajeviloleku ning muremõtetega;
•   ärevuse ja meeleolulangusega.

Toimumisaeg:  22.23. august 2024. a
Toimumiskoht: Tartu (ruumid täpsustamisel)
Koolitaja: Lii Kaudne

Hind: 250 eurot (sisaldab kahe koolituspäeva maksumust ning ka juhendaja raamatut, ühte töövihikut, isiklikku juurdepääsu noorteäpile ning töövahendite komplekti aktiivtegevuste läbiviimiseks).

Huvi korral pane ennast juhendaja kursusele kirja siin.

Korraldame kursuse läbiviijatele regulaarseid kogemuskohtumisi ja oleme valmis pakkuma vajaduspõhist nõustamist kursuse läbiviimise ajal.

Juhendaja väljaõpe on kogemuslik st saame ühiselt kogeda kursusel olevaid harjutusi ja eksperimente ning arutleda üheskoos võimalike ettetulevate keerukate kohtade üle, samuti saab väljaõppe läbiviija jagada juba olemasolevaid kogemusi.  Kursuse õppekava leiad siit. Juhendaja väljaõppel osalemine eeldab ka kuni 3-tunnist kodust ettevalmistust.

Väljaõppel osalemise eelduseks on noortega töötamise kogemus ja järgnevate kursuste läbimine:
•   tähelepanu ja meelerahu lühiharjutuste kursus (2 päeva või online 4x2h)
•   Teadliku õpetaja kursus “Õpetaja vaimne tervis ja turvaline õpikeskkond” (4 päeva)
•   Teadveloleku kursus: 2h sinu meelerahu heaks 8 nädalat järjest; iganädalased kohtumised teemadel: teadlikkus, lõdvestumine, kohalolu, mõttemustrid, emotsioonid, suhted, tasakaalus elu, teadlikuna edasi. 

Kui soovid teadveloleku uudiste ja kursustega kursis olla siis liitu uudiskirjaga

This field is for validation purposes and should be left unchanged.