EgleAmet: TÜ õppejõud ja koolitaja haridusteaduste instituudis; lastega filosofeerimise meetodi maaletooja, arendaja ja uurija, TÜ väärtusarenduse programmi koolitaja.

Kogemus: klassiõpetaja eriala BA, Kasvatusteadused MA, hetkel Haridusteaduste doktoriõppes (4.aasta), lastega töötamise kogemus alates 1996 aastast; kolmele lapsele emaks olemine; 8 aasta pikkune lastega filosofeerimise (sh vaikuseminutite harjutuste) rakendamise kogemus.

Miks Vaikuseminutid? Vaikuseminutite harjutused kuuluvad eneseregulatsiooni oskuste ja samuti õpioskuste hulka. Iga laps võiks omada oskust jälgida oma keha, meeleolu ja mõtteid, et valida pinge- ja ärevusseisundis sobiv viisi enda rahustamiseks või mõtete koondamiseks. Rakendades 5-11 aastaste lastega erinevaid vaikuseminutite harjutusi olen täheldanud nende harjutuste positiivset koosmõju (lastega filosofeerides) laste kuulamisoskusele, tähelepanu koondamise oskusele, mõtteselgusele ja analüüsioskusele. Treenerite ja lapsevanemate sõnul vajavad vaikuseminutite harjutusi ka võistlusspordiga tegelevad iluvõimlejad, kellega olen viimase kahe aasta jooksul mõningaid harjutusi edukalt rakendanud. Ja mis kõige tähtsam – lapsed naudivad vaikuseminutite harjutusi ja on veendunud nende harjutuste positiivses mõjus!