TEST SÜGIS 2022 

ENESEKAASTUNDE SKAALA – Sügis 2022

 

 

Aitäh, hea õpetaja, et uurid enda arengut jätkuvalt kasutades valideeritud mõõtevahendeid. 

Kopeeri endale või salvesta edaspidiseks siit lehelt tänased tulemused. Vajutades näiteks klaviatuuril Ctrl+P avaneb väike lisa-aken, mis võimaldab tulemused välja printida või valida hoopis PDF failina salvestada. Kirjuta julgelt info@vaikuseminutid.ee juhul kui esineb tehnilisi küsimusi. 

Arvesta, et tulemused on üldistavad ja peegeldavad tänast seisu, mis võib olla rohkem mõjutatud hiljutistest sündmustest, ja võib edaspidi muutuda.  

 

Vaikuseminutite õpetajate küsimustiku tulemused

ÕPETAJA ENESETÕHUSUSE SKAALA (ÕETS)

Enesetõhusus puudutab meie tajutud kompetentsust ehk mille saavutamist endale jõukohaseks peame. Tajutud enesetõhusus on situatsioonispetsiifiline ja dünaamiline uskumus. See mõjutab, kuidas inimene teatud olukorras end tunneb ja motiveerib, mõtleb ning käitub. Enesetõhususe uskumused mõjutavad meie toimetulekut, sest see, kuidas tajume enda võimet ülesande sooritamiseks või eesmärgi saavutamiseks, määrab meie motivatsiooni ja pingutuse käsitletavas situatsioonis.

NB! Enesetõhusus ei pruugi peegeldada tegelikke võimeid. Madala enesetõhususe taga võib peituda märkamata potentsiaal. Kõrge enesetõhususe puhul võib see mõnel juhul ebaadekvaatne olla. Samuti võib kõrge enesetõhususega mõnel juhul kaasneda risk alahinnata ülesannete raskust või vajalikke ressursse (nt aega).

ÕETSi alamskaalade tulemused on skaalal 1.00 – 5.00.

Enesetõhusus juhendamispraktikates: [survey_answers id=”564060972″ style=”plain” qid=”grupp2″ data=”average-score” bgcolor=”#0096EC,#ccc,#ccc,#000″ progress=”true” max=”5″  uid=”true” session=”last”]
Enesetõhusus õpilaste kaasamisel: [survey_answers id=”564060972″ style=”plain” qid=”grupp1″ data=”average-score” uid=”true” session=”last”]

grupp1 keskmine score

[survey_answers id=”564060972” style=”plain” data=”average-score” bgcolor=”#0096EC,#ccc,#ccc,#000″ progress=”true” max=”5″ qid=”grupp2″ uid=”true” session=”last”]
Enesetõhusus juhendamispraktikates: [survey_answers id=”564060972″ style=”plain” qid=”grupp2″ data=”average-score” uid=”true” session=”last”]

grupp2 keskmine score

[survey_answers id=”564060972” style=”plain” data=”average-score” bgcolor=”#0096EC,#ccc,#ccc,#000″ progress=”true” max=”5″ qid=”grupp3″ uid=”true” session=”last”]

Enesetõhusus klassi juhtimisel: [survey_answers id=”564060972” style=”plain” qid=”grupp3″ data=”average-score” uid=”true” session=”last”]

grupp 3 keskmine score

ENESEKAASTUNNE (ENESESÕBRALIKKUS)

Kaastunne on kavatsus vähendada kellegi kannatusi. Enesekaastunne tähendab iseenda suhtes lahke ja hooliv olemist samamoodi, nagu oleksid hea sõbraga. Enesekaastunne sisaldab enda valu ignoreerimise või end enesekriitilisusega “piitsutamise” asemel endasse soojalt ja mõistvalt suhtumist ka siis, kui kannatame, oleme enda hinnangul ebaõnnestunud või tunneme end ebapiisavana. Enesekaastundes on kannatuste vähendamiseks ja neist vabanemiseks lõimitud üheks tervikuks ja tasakaalus hell (ing k tender) ning tugev (ing k fierce) lähenemine endale ja olukordadele.

SINU TÄNANE ENESEKAASTUNDE KOGUSKOOR ON: [survey_calculation id=”564060972″ math=”6 – question1_score + 6 – question2_score + question3_score + 6 – question4_score + question5_score + 6 – question6_score + question7_score + 6 – question8_score + question9_score + question10_score + 6 – question11_score + question12_score + 6 – question13_score + question14_score + question15_score + 6 – question16_score + question17_score + 6 – question18_score + question19_score + 6 – question20_score + 6 – question21_score + question22_score + question23_score + 6 – question24_score + question25_score + question26_score % 26″ uid=”true” session=”last”]

Skoorid on skaalal 1.00 kuni 5.00. Skoor vahemikus 1–2.5 viitab madalale enesekaastundele. Koguskoor 2.5–3.5 viitab mõõdukale ja 3.5–5.0 tugevale enesekaastundele. Allpool toodud alamskaalade paremal poolel tulemustes – enese hukkamõistmine, isoleeritus ja ülemäärane samastumine – näitavad kõrgemad tulemused vastupidi hoopis madalamat enesekaastunnet.

Enesekaastundel on kuus omavahel paaris alamskoori:

1. Enesesõbralikkus tähendab olla enda suhtes hooliv ja mõistev, mitte karmilt enesekriitiline ja hukkamõistev.

[survey_answers id=”564060972” style=”plain” data=”average-score” bgcolor=”#0096EC,#ccc,#ccc,#000″ progress=”true” max=”5″ qid=”grupp1″ uid=”true” session=”last”]

Enesesõbralikkuse skoor: [survey_answers id=”1776942389″ style=”plain” qid=”grupp1″ data=”average-score” uid=”true” session=”last”]

[survey_answers id=”564060972” style=”plain” data=”average-score” bgcolor=”#f9d93c,#ccc,#ccc,#000″ progress=”true” max=”5″ qid=”grupp2″ uid=”true” session=”last”]

Enesekriitilisuse ehk karmi enesekriitika skoor (selle vastand): [survey_answers id=”1776942389″ style=”plain” qid=”grupp2″ data=”average-score” uid=”true” session=”last”]

TÄHELEPANELIKKUS JA KOHALOLU (SUUNATUS OLEVIKULE)

SINU TÄNANE MAAS SKOOR ON: [survey_calculation id=”564060972″ math=”totalscore % 15″ uid=”true” session=”last”]

MAAS (Mindful Attention Awareness Scale) uurib, kui tihti oled tähelepanelik ehk kui sagedasti oled avatud ja vastuvõtliku tähelepanuga teadlik käimasolevatest sündmustest ja enda kogemusest praeguses hetkes. Näitaja on seotud eneseregulatsiooni ja heaoluga.

Tulemus alla 2 punkti võib näidata kõrgendatud riski madalale subjektiivsele heaolule. 

Tulemus üle 4 punkti ennustab tõenäolisemalt kõrgemat subjektiivset heaolu.