HallikiAmet: TÜ ajakirjanduse professor

Kogemus: nii vahendatud kui vahendamata kommunikatsiooni uurimine ja õpetamine, sealhulgas kommunikatsiooni õpetamine kasvatusteadustes

Miks Vaikuseminutid? Nii lapsevanemana kui teadlasena olen hakanud otsima praktikaid, mis kiirenevas sotsiaalses ajas aitavad n.ö. individuaalset aega aeglustada. Harjutused, mis on kergesti õpitavad ning toetavad keskendumist ja süvenemist on minu arvates üks praktiline viis suureneva informatsioonitöötlemise survega toime tulla.