Harjutuste lühemad versioonid

Siit leiad audioharjutused, mis on Vaikuseminutite kodulehel kuulamiseks-kasutamiseks olnud juba mitmeid aastaid ning mida paljud lapsed,  lasteaia õpetajad ja teised on selle aja jooksul armastama hakanud.

Kõik allolevad harjutused kuuluvad Vaikuseminutite baaskursuse 16 harjutuse hulka. Samuti olid need kasutusel Tartu Ülikooli läbiviidud mõju-uuringus, mis näitas Vaikuseminutite metoodika tõhusust stressi ja väsimuse vähendamisel.


KUULAMISE KOGEMINE

Loomulike helide märkamine aitab kiiresti rahuneda ja muutuda ärksamaks.  See sobib hästi ka lastele, aidates neil häälestuda ja keskenduda vajalikule tegevusele. Harjutus on lihtne ja pakub põnevust isegi rahututele lastele.

KUULAMISE KOGEMINE

Loomulike helide märkamine aitab kiiresti rahuneda ja muutuda ärksamaks.  See sobib hästi ka lastele, aidates neil häälestuda ja keskenduda vajalikule tegevusele. Harjutus on lihtne ja pakub põnevust isegi rahututele lastele.

3
      KUULAMISE-KOGEMINE

HINGAMISE JÄLGIMINE

Hingamisele keskendumine on üks parimaid viise selleks, et tulla välja eelnevate tegevustega seotud emotsioonidest ja mõtetest. Hingamine toimub alati praeguses hetkes – me ei saa mitte kunagi hingata ette ega tagantjärgi. Harjutust on meeldiv teha ja sellel on kiire mõju enesetundele.

layer_img
      HINGAMISE-JALGIMINE

KEHA TUNNETAMINE

Keha aistingute tajumine mõjub lõdvestavalt ja võimaldab saada enda enesetundest teadlikumaks. Harjutus treenib oskust enda keskendumisvõimet suunata ja hoida. Harjutus eeldab natuke pikemaajalist keskendumist ja selle tõttu on mõju sügavam. Regulaarne kasutamine mõjub tervistavalt ka keskendumisraskustega lastele.

6
      KEHA-TUNNETAMINE

HOOLIVUSE UURIMINE

Tegemist on kujutlusharjutusega, mis toetab empaatiavõime ja sotsiaalse vastutustunde arengut. Hoolivuse uurimisel on väärtuskasvatuslik mõju: see soodustab heasoovlikkust ja tähelepanelikkust üksteise suhtes. Harjutus võimaldab kogeda inimsuhteid toetavat käitumist ja head enesetunnet, mis sellise käitumisega kaasneb

4
      HOOLIVUSE-UURIMINE