Kasutaja avatar

Lii Kaudne

Amet: sotsiaalpedagoog, laste- ja noortegruppide juhendaja, pereterapeut, koolitaja.

Kogemus: Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Kasvatusteaduste magistri. Lisaks omandanud bakalaureuse ka Suhtekorralduse erialal. Olen ennast täiendanud Kunstiteraapiate valdkonnas nii Tallinna Ülikooli kui ka Northamptoni Ülikooli täiendkoolituste raames ning 2020 aastal lõpetan pereterapeudi põhiväljaõpet.

Oman laste ja noortega töötamise kogemust alates 2004. aastast, mil alustasin tööd alusharidusvaldkonnas. Alusharidusest tegin äärmusliku hüppe kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli, kus viie tööaasta vältel sain mitmekülgse kogemuse töös noortega ning mitmetasandilise võrgustiku liikmena. Töö üldhariduskoolis sotsiaalpedagoogi ja inimeseõpetuse õpetajana on andnud mulle praktilise kogemuse tähelepanu- ja meelerahu harjutuste rakendamisest nii klassiruumis kui ka individuaaltöös. Täna töötan Tartu Ülikoolis kus minu töö fookuses on sotsiaal-emotsionaalne õppimine. Ühtlasi juhendad erapraksises laste- ja noortegruppe ning viin läbi pereteraapilist nõustamist.

Miks Vaikuseminutid? Vaikuseminutid on mulle südamelähedased mitmel põhjusel. Esiteks on mul kodus kasvamas kaks üliägedat last ja ma loodan, et nende haridustee saab olema vaimset tervist enam väärtustav kui tänane kool seda on. Teisalt on mu südames veel suur hulk omanäolisi lapsi ja noori, kes kõik suuremal või vähemal määral vajavad mitmekülgset arengulist toetust. Usun, et Vaikuseminutite integreerimine õppe- ja kasvatusprotsessi Eesti haridusmaastikul on vähemalt üks samm lähemale lapsesõbralikumale lasteaiale ja koolile. Seda usuvad ka minu lapsed (kõige laiemas mõttes), kes on saanud kogeda meelerahu ja keskendumisharjutuste imelist mõju.

1 Kursus
253 Students