Amet: koolitaja, õppija

Kogemus: Kaia on omandanud magistrikraadi haridusteadustes andragoogika suunal ning õppinud doktoriõppes psühholoogiat; ettevõtja ja koolitaja Kasvuruum OÜ-s; õpetajate ja koolijuhtide koolitaja; külalislektor Tallinna Ülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias

Miks Vaikuseminutid? Tänases maailmas on väga palju väljapoole suunatust ja nii kaob kontakt iseendaga ning tihti eelneb tegutsemine uurimisele ja mõistmisele. Vaikusminutite kasu näen keskendumise kasvus, kontaktis iseendaga, teadlikuse suurenemises, tunnete märkamises ning nendega toimetamise paranemiseks. Mulle läheb korda Eesti haridus ja soovin, et kool oleks parem ning rõõmsam koht nii õpilase, õpetaja kui juhi jaoks. Vaikuseminutites näen suurt potensiaali sellele kaasa aitamiseks.
Usun siiralt, et sellest on kasu õppimisele, suhete paranemisele, heaolu suurenemisele, enesekohaste oskuste omandamisele.


Kaia on Vaikuseminutite koolitaja!
Loe tema CV-d siin!