KajaAmet: õpetaja, eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitaja

Kogemus: õpetamine kõigis kooliastmetes; töö huvijuhina, haridusametnikuna

Miks vaikuseminutid? Oskus keskenduda ja teadlikult oma tähelepanu suunata on meile kõigile vajalik. Lapsele, kes vajab täiskasvanu suunamist ja julgustamist, on võimalik seda lihtsate vahenditega tutvustada ja anda aega harjuda.