Amet: Vaikuseminutite koolitusprojektide juht

Kogemus: Endine meistersportlane sulgpallis, ärijuhtimise BA, üle 3 aasta kultuurivaldkonnas tõlgi-tõlkija-trupijuhina; 10 aastat tegutsemist tantsuvaldkonna juhtivas huvikoolis korraldades ja arendades mh festivali „Koolitants“; üle 3 aasta ärivaldkonnas Eesti suurima väliskaubanduskoja juhatajana; Kundalini jooga pikaajaline praktiseerimine; kahe poja emaks olemine

Miks vaikuseminutid? Olenemata valdkonnast ja tööülesannetest olen alati tähtsaimaks pidanud inimestevahelist kontakti. Oleme küll loodud inimesteks, aga inimeseks olemine on midagi palju enamat kui meie ühiskondlikud rollid. Väärtustan enesearengut, enesejuhtimise oskusi, igaühe potentsiaali avamist ning selliseid inimeseks olemise põhiomadusi nagu kaastunne, hoolivus, iga valiku taga enda vastutuse tajumine jne. Usun, et Vaikuseminutite harjutuste abil on võimalik külvata juba rohujuure tasandil neid inimeseks olemise põhiväärtuste seemneid.