Tartu Kesklinna koolis kasutatakse vaikuseminutite harjutusi mitmetes tundides, näiteks matemaatikatunnis 7. ja 5. klassisMatemaatika õpetaja tegi harjutusi erinevatel aegadel: tunni alguses (vahetunnist ülemineku saavutamiseks) ning tunni lõpus, kui õpetaja märkas, et õpilased ei suuda olla matemaatika lainel. Õpetaja poolt läbiviidud tagasisidedes tõid õpilased 5. ja 7. klassidest esile järgmist:

♦   Aitavad eelmise tunni mured unustada, lõõgastuda ja sisseelada teise tundi.
♦  
Hea algus tunnis, saab keskenduda, rahulikult olla ja vahetunni asjadest toibuda.
♦  
Normaalsed, võiksid olla tihedamini – 9st punktist 10 p.
♦  
Väga toredad ja mõnusad.
♦  
Saab lõõgastuda õppimisest ja puhata – mulle meeldivad.
♦  
Kogesin seda, et kõik minu ümber on selline nagu see on ja ma ise ei saa seda muuta.
♦  
Saab keskenduda, ei pea mõtlema – hea algus tunniks.
♦  
Suht hea – huvitav ja vinge.
♦  
Tore, rahustav, aitab keskenduda.
♦  
Mulle meeldisid need – eriti kui pidin vaikust kuulama.
♦  
Toredad minutid, lasevad tunnis olla rahulikult.
♦  
Mulle väga meeldisid – aitab rahuneda, keskenduda ja süvendada.
♦  
See on lõbus.
♦  
Rahustav ja lõõgastav vahepala tunnis.
♦  
Mulle meeldis, kuid need võiksid kauem kesta ja pikemalt olla.
♦  
Suht normaalne – rahulik.
♦  
Rahulik ja tore.
♦  
Hästi toredad hetked.
♦  
Peale vaikuse ei tundud midagi!
♦  
Kui ma neid harjutusi kuulan, siis tunnen end väga rahulikult ja hästi. Mulle meeldivad need väga.
♦  
Ma ei lõõgastu nende harjutuste ajal, aga meeldib, sest siis on kõik vaiksed.
♦  
Väga äge – enesetunne muutub värskemaks ja paremaks!

Õpetaja sõnul luges ta vahel ise tekste ette, vahel kasutas fonogramme (eriti meeldisid talle meeshäälega peale loetud tekstid). Õpetaja märkis, et paari õpilase puhul, kel polnud soovi kaasa teha, saavutati kokkulepe, et nad võivad siis niisama omaette olla, aga ei tohi nutiseadmeid kasutada.

Üldiselt arvas õpetaja, et vaikuseminutid on väga olulised, sest korraks ja teadlikult aja mahavõtmine aitab õpilastel paremini saada teadlikuks iseendast. Samuti ei võta see tunnist palju aega ning  kõige vahvam oli siis, kui tal õnnestus mõned korrad ka ise kaasa teha, sest see aitas tundi paremini kohale jõuda ning saavutada ühine hingamine lastega. 

Vaata ka Tabasalu ühisgümnaasiumi laste ja õpetaja kogemust TV3 uudisklipist:


Ka lasteaedades kasutatakse vaikuseminuteid, et toetada eneseregulatsioonivõimet, oskust vajadusel rahuneda ja keskenduda:

“Minu läbiviidud vaikuseminutite harjutusi praktiseerivad kolm lasteaia rühma ja  koduses keskkonnas minu lapsed. Õpetajate tagasiside mulle on olnud super. Lastele on need meeldinud ja nad on innustavalt kaasa teinud, nii minuga kui ka enda rühma õpetajatega.

Kõige parem aeg lastega igapäevaselt vaikuseminutite harjutusi teha on enne und, kus keha lõõgastub paremini pärast kohaloleku harjutust, eriti kuulamise harjutusega, kuulates lähedal olevaid ja kaugel olevaid helisid, tuues tähelepanu lõpuks enda sisse. Uni tuleb rahulikumalt ja sujuvalt. Sealjuures olen märganud, et neid harjutusi läbi viies, viivad mind ennast tasakaalu ja  rahulikumasse temposse.

Minu 6-aastase tütre rühmas esitlesin lastevanemate koosolekul vanematele vaikuseminutite harjutust, kus nad said enda peal proovida, mida need harjutused endast kujutavad. Huvitav tähelepanek on see , et ühelgi lapsel polnud raskusi silmade kinni hoidmisega ja rahulikult istumisega, küll aga vanematel.

Õpetajad, kes neid harjutusi minu läbiviimise eeskujul praktiseerivad, mainivad, et lapsed teevad harjutusi ilusti kaasa ja pärast ka annavad väga head tagasisidet. Näiteks kuulamise harjutust on õpetaja viinud läbi erinevates lasteaia maja osades, kus hääled on erinevad. Laste tagasiside on olnud hämmastavalt täpne ja vajanud head kontsentreerumisvõimet (3-4 aastastel).

Usun nende harjutuste eesmärki!”

Grete Kald, Kannikese lasteaed


Väga sageli toovad õpetajad välja harjutuste mõju keskendumisvõimele:

“Minu juhendada on 1. klass, kus õpib 13 eriti erilist kohtlemist (loe: suure tähelepanuvajadusega ja püsimatut) vajavat õpilast.

Esimese 4 nädala jooksul olen avastanud, et vaikuseminutid satuvad mu tundi vaat et iga päev. Märk, et vaikuseminuteid on vaja kasutada  annab see kui tundi alustades mõni lastest ei märka, et õpetaja klassis on ja ei kuule, et õpetaja tundi tahab alustada. Siis on kindel. Vaikuseminutid lendavad peale.

Enamasti on selleks tunniks tund peale söögivahetundi. Siiani olen praktiseerinud ainult kuulamise ülesandega, sest kuulamine – õpetaja kuulmine ja kuulamine – on kõige raskem ülesanne meie klassis. Peale vaikuseminuteid suudavad lapsed pöörata tähelepanu õpetajale ja teda kuulata. Tööjuhendi kuulamine ja selle mõistmine õnnestub paremini. Nii mõnigi suudab seejärel iseseisvalt tööd alustada ja selle lõpuni  iseseisvalt valmis vormistada.  

Lapsed ise ütlevad, et peale vaikuseminuteid nad rahunevad maha ja suudavad õpetajat kuulata.”

Mai Uus, Kuldre kool

Vaikuseminutite harjutustega tulid lapsed rõõmuga kaasa. Põnev oli jälgida laste osalemist, kes sulges kohe silmad, mõnel olid silmad lahti harjutuse lõpuni, mõni piilus ripsmete vahelt ühele ja teisele poole, mida kaaslane teeb, mõni niheles, mõnel tuli naer peale. Kuulamine lastele meeldis, peale harjutuse sooritamist tahtsid kõik rääkida, mida nad kuulsid. Paljud avastasid, et kuulamise ajal läks tähelepanu hoopis mujale, kuni õpetaja toetas tähelepanu tagasi suunamist.

Kuulamise kogemise harjutust tegime üks kord nädalas kuue nädala jooksul. Lisaks kasutan teisigi harjutusi. Muutusi on märgata: kui enne mõtlesin ühe lapse puhul kogu aeg „Millega ta küll tegeleb?“, siis esimese veerandi lõpuks suutis ta tähelepanu koondada ühele õpitegevusele ja selle ka lõpuni viia. Tulemused ei tule üleöö, seepärast jätkan ja katsetan teisigi harjutusi. Põnev, missugused on lapsed kevadel?”

Merike Helekivi, Rõuge põhikool


Ja keskendumine pole oluline sugugi mitte vaid tunniülesannete seisukohast, vaid ka spordis, muusikas, hobitegevuses, töös ja mujal heade tulemuste saavutamiseks. Siin ühe spordiklubi repliik facebookist:

“Vaikuseminutid parandavad eelkõige keskendumisvõimet. Keskendumisvõime on oluline muuhulgas ka ekstreemspordis. Siit samm edasi on autogeenne ja ideomotoorne treening, mida kasutavad enda ettevalmistamisel enamus koordinatsiooni nõudvate alade tipptegijatest. Nüüd teate, et seda saab juba mõnes koolis harjutada. Nõudke seda ka oma koolis. Asi on seda väärt!”

MTÜ AK Rahinge


Selgelt tõuseb kogemustest esile see, kuidas harjutused võimaldavad vaid paari minutiga oluliselt parandada oma enesetunnet. Seda märkavad nii lapsed, lapsevanemad kui õpetajad:

“Vaikuseminutite harjutusi olen katsetanud oma 7- aastase poja ja iseenda peal. Poeg ütleb, et peale harjutust (hingamisharjutust) on ta puhanum. Ise olen märganud, et teen neid harjutusi juba märkamatult terve päeva jooksul erinevates situatsioonides. Näiteks poes järjekorras ootamine on puhtalt minu aeg iseendale kus saan teha kuulamise või vaatlemise või hingamise harjutusi. Üllatus on, et pole enam kiire, aega on justkui rohkem. Iga tegevus tundub nauditavam kui varem ja õnnestub paremini.”

Merje Remmelgas, Koeru pereõde

“Töötan lasteaias 5-6 aastaste lastega ja nende arengutase on väga erinev. Vaikuseminuteid olen teinud 3 nädalat 2-3 korda nädalas hommikuringis.  Erilist vaimustust nad ei tundnud, oli mitmeid segajaid, kes ei suutnud silmi sulgeda.

Täna enne spordipäevale minekut tegime taas 2-3 minutilise vaikuseminutite istumise. Olin meeldivalt üllatunud kui üks poiss ütles, et ta tundis kuidas talle tuli jõudu juurde, 2 tüdrukut tundsid, et nad on kerged nagu liblikad.

Loodan, et vaikuse minutid saavad meie igahommikuseks traditsiooniks.”

Malle Kortspärn, Lohkva lasteaed

“Mina olen proovinud vaikuseminuteid oma väikeklassis (klassis 2 väga rahutut last). Olin üsna kahtleval seisukohal, kuid siiamaani on see täitsa hästi toiminud. Olen katsetanud nii tunni alguses kui ka tunni lõpus. Alguses oli nii, et üks poistest jäi täitsa rahulikuks, teine hakkas u 45 sekundi pärast vaikselt ringi piiluma ja nihelema. Nüüd mõne kuu möödudes on mõlemad juba rahulikud!
Arvatavasti hakkan vaikuseminuteid tegema ka teistes tundides. Igatahes algus on olnud paljutõotav.”

Pille Pirn, Tallinna Saksa Gümnaasium


Oleme saanud palju tagasisidet, et lapsevanemad rõõmustavad Vaikuseminutite kasutamise üle klassis või rühmas.

“Mina õpetan I+IV liitklassis. Tutvustasin vaikuseminutite harjutusi kohe 1. septembril. Selles klassijuhataja tunnis viibisid ka I klassi laste vanemad. Alustasime kuulamise kogemise harjutusega.  Kõik tegid rõõmsalt kaasa. Alguses mõni laps ikka niheles ja piilus. Tundus, et harjutused meeldisid. Üksmeelselt leiti, et need on kasulikud. Vanemad olid väga huvitatud ja lubasid ka kodus teiste pereliikmetega proovida.

I õppeveerandil katsetasin oma õpilastega kõiki koolitusel õpitud harjutusi. Tavaliselt 1-3 korda nädalas. Õpilased on võtnud need harjutused positiivselt vastu. Alguses oli mõnel raskusi oma arvamuse avaldamisega, kuid mida aeg edasi seda julgemalt ja avatumalt nad seda teevad. Nad tahavad oma tunnetest rääkida ja see on väga positiivne.
Kindlasti plaanin jätkata.”

Helve Saar, Laiuse põhikool

“Praktiseerisin kuulamise kogemise harjutust esmalt oma klassi vanematega. See toimus septembri teisel nädalal. Rääkisin vanematele vaikuseminutitest ja mõttest oma klassiga vaikuse minutite harjutusi laste tähelepanu ja meelerahu saavutamiseks kasutada. Vanemate esmane kogemus oli meeldiv, nende meelest aitaksid need harjutused nii mõnegi lapse õpivõimet tõsta.”

Merike Helekivi, Rõuge põhikool


Nii õpetajad kui lapsed on äratundnud, et tähelepanu ja meelerahu harjutused aitavad ka stressirohketes olukordades, näiteks teadmisteproovi eel.

“Kasutasin vaikuseminutite tarvis peamiselt tunni algusosa, harvem tunni keskmist või hoopis viimast osa. Eriti tulemuslik oli nende kasutamine juhul, kui õpilasi ootas ees kas tunnikontroll või kontrolltöö. Nende minutite abil õnnestus mul õpilastes töö alustamispinget maandada ning nende tegemistesse rohkem usku sisendada.”

Heleri Šelemba, Kuusalu keskkool

Viisin täna läbi ühe meelerahule pühendatud tunni 7. klassile. Väga vahva kogemus oli! Läbi praktiliste tegevuste vaatasime, kuidas olla rohkem kohal ning märgata siin ja praegu toimuvat. Nad tegid nii kenasti kaasa!

Noored muutusid eriti särasilmseks siis, kui proovisime läbi teha paar lihtsat nippi selleks, kuidas jääda rahulikuks ja keskendunuks ka enne kontrolltööd või tahvli ees vastates (minu kunagine õudusunenägu). Oeh, loodan, et nad kasutavad kogetut edaspidigi ja et neil saab olema seeläbi rahulikum ja rõõmsam koolitee.

Helena Väljaste


Vaikuseminuteid kasutatakse ka keskkoolinoorte ja tudengitega, sest nemadki vajavad tuge hajevil mõtete ja pingetega paremini toime tulekuks.

Mõned keskkoolinoorte kommentaarid õpetaja Kersti Türki vahendusel:

– Kõige kasulikum asi, mida olen selles aines õppinud.
– Tänu neile harjutustele saan aru, kuidas kõik on mõtetes kinni.
– Oskan lõõgastuda, endaga toime tulla…
– Olen saanud kogeda, kuidas rahuneda ja endast paremini  aru.

Olen kasutanud Vaikuseminutite harjutusi esimese kursuse tudengite grupile loengu alguses. Harjutused mõjuvad väga hästi ja sobivad suurepäraselt ruumi ja loengussesisse logimiseks” – pärast silmade avamist on nad mõneks ajaks täielikult kohal ja keskendunud.”
Elen Lotman, Balti Filmi- ja Meediakool

Kõige positiivsemat tagasisidet on saanud meie kuulamisharjutus, mis meeldib väga ka noorematele lastele.

“Olen teie esimest nö kuulamisülesannet katsetanud nii isiklike (3-8a), oma 2kl kui ka 5. klassi õpilastega. Mina olen vaimustuses, nemad ka. Täiesti supppper! Nad tahavad seda veel ja veel. Väga hea tempo maha võtmiseks, enne tähtsa töö kirjutamist.”

Koeru klassiõpetaja

“Minu katsetused olid vaid minutilised, aga need olid täis vaikust ja rahu. Kuna lapsed rühmas on mul alles 2-3 aastased, siis miskit keerulist katsetada ei näinud mõtet … aga proovisime helide kuulamist – seda tekitatud heliga varianti, mida koolitusel õppisime – uskumatu aga lapsed olid äärmiselt  usinad kuulajad.

Ja ma ise leidsin end ühel hetkel samuti vaikuseminutite radadele rändamast ja õpitut kasutamast. See juhtus, kui olin ühel ööl magamisega hädas (häirivate väliste helide tõttu) ja suutsin tänu Vaikuseminutite harjutuse meenumisele mujale keskenduda ning uinuda.”

lasteaiaõpetaja Raili


Vaikuseminutite ettevõtmisele kaasaelav Tartu Ülikooli teadur Vivian selgitas oma poolehoidu nii:

Ma olen ammu mõelnud, et lisaks teadmistele füüsikast, matemaatikast, ajaloost, kirjandusest jne tuleks lastele õpetada ka oma emotsioonide ja tähelepanu juhtimist. Kahjuks paljud täiskasvanudki ei valda seda kunsti, sest seda pole neile kunagi õpetatud. Kuid just seetõttu on väga tänuväärne alustada lihtsatest harjutustest lastele – et lastest saaksid endaga hästi toime tulevad inimesed. On väga hea meel, et Eestis on tekkinud “Vaikuseminutite” algatus, mille eesmärgiks on võimaldada lastel selliseid oskusi omandada.


Üks kahe lapse ema mõtiskles facebookis vaikuseminutite ettevõtmise üle nii:

“Vaikust ja rahu eneses võiks rohkem olla. Huvitav, mis mõjud oleksid olnud sellel kui keegi oleks mind lapsena suunanud eneses toimuvat paremini märkama ja juhendanud kuidas stressi, väsimuse ja emotsioonidega paremini toime tulla. Tundub väga toetamist väärt idee olevat.”


Toimib ja on vajalik kaasaja lastele. Ka täiskasvanutele.

Merike Nurk

Väga vajalikud harjutused lastele ja mida nooremalt alustada, seda parem.

Inge Peterson

olen proovinud, kuigi natuke teises võtmes. lapsed väga huvilised. ja kui vanematele rääkisin, et tegime sellist asja, küsiti kohe, et millal meie lastele teed. endaga tegelemine ja tähelepanelikkus enda ja ümbritseva suhtes peaks kujunema harjumuseks, ehk tõesti vajab harjutamist

Ly Aasav 

Suurepärane!

Aili Lindmäe 

Aitab kaasa noorte emotsionaalsele ja vaimsele enesearengule! Toetan

Madis Masing 

Õpilastega on väga mõnus Vaikuseminutite harjutusi teha – see vahetu olek, pilk nende silmades ja uudse kogemuse hõng klassiruumis. Väga võimas. Ja ma ei tegi, kas mulle vaid tundub või ongi nii, et peale harjutusi on nad rohkem minu tunnis olemas.

Lii Kaudne 

Kindlasti vajalik praktika kõigile, mitte ainult lastele. Toetan!

Mariann Joonas 
Väga vajalik. Toetan.
Reet Kaljund
Väga pooldan, sobib kasutamiseks nii kodus kui koolis kui mujal!
Triin Käpp
Pooldan, on ülimalt tähtis osata saavutada meelerahu, osata ennast teadvustada ehk tajuda ennast “siin ja praegu” ja mõista oma tundeid.
Aivo Eevardi
Toetan. Vaikuseminutid toetavad laste vaimset tervist.
Riina Janno
Vajalik algatus!
Anu Olvik
Vaikuseminutite harjutused õpetavad lastele enesekohaseid oskuseid. Pean defitsiiti just nendes oskustes peamiseks põhjuseks, miks ei saavutata tugevat vaimset vormi ning mille asemel tekivad hoopis probleemid – motiveerimatus, tühjusetunne, vastutustunde puudumine ja tähelepanu püsimatus. VM harjutused varustavad lapsi oskustega, mis võimaldavad neil muuhulgas teha intelligentset ja kvaliteetset, “peaga” tööd. Toetan projekti.
Helena Lass
Parim idee laste tähelepanu ja õppevõime parandamiseks ja iseenda mõistmiseks!
Merje Remmelgas
Äärmiselt oluline idee. Puuduolev lüli kasvatus/haridusilmast. Toetan igati!
Liina Jaska
Mina küll tahaks, et minu laps saaks kooliajast kaasa lisaks teadmistele ja väärtustele just sellised baasilised enesejuhtimise oskused.
Merike Mitt
Usun, et just väiksemates linnades on õpetajaid, kellel oleks selle meetodi rakendamisest tohutult kasu just nende laste puhul, kellel on keskendumisega raskusi. Olen veendunud, et selle projekti abil saaks aidata väga palju lapsi.
Eve Vendelin