Vaikuseminutite koolitusprogramm õpetajatele

Vaikuseminutite opetajakursus

Õpetaja töö pakub vaieldamatult väljakutseid, millega kaasneb rõõm ja eduelamused, kuid ka oht väsida ja läbipõleda. Väsimust võib põhjustada kestev stress seoses keeruliste suhete ja situatsioonidega, lähenevad tähtajad, vastuolulised ootused ja nõudmised, meie enda sisemine kriitika ja rahulolematus. Kursustel uurime, kuidas võtta vastutust enda heaolu eest ning parandada toimetulekut igapäevaste väljakutsetega.

Samade Vaikuseminutite kursuste mõju hindas Tartu Ülikooli põhjalik uuring, kus ilmnes nii töökonteksti kui isikliku õnnne vaatest olulisi tulemusi.

 

12 koolis teadusuuringu raames kursusi läbi viies saime olulist tagasisidet, et õpetajate vaatest on kasutegur ja mõju suurem, kui alustada õpetaja heaolu ja pingevabama tööelu fookusega (Teadliku õpetaja kursus, 4 koolituspäeva) ning jätkata praktiliste töövahendite ja nende kasutamise õppega (Tähelepanu ja meelerahu lühiharjutuste kursus, 2 koolituspäeva).

 

6 koolituspäeva järel tegid õpetajad igal koolipäeval lastega ainetundide alguses/lõpus kursustel õpitud  lühiharjutusi. Tartu Ülikooli uuring näitas, et kontrollgrupiga võrreldes oli harjutusi teinud õpilastel väiksem stress, vähem kurnatust ning kavakindlalt rakendanud koolides ka vähem ärevuse ja paanikahoogude sümptomeid. Programmis osalenud õpetajad tõid esile ka positiivseid muutusi klassikliimas: “Suurenes teineteisemõistmine, tasakaalukas suhtlemine ja empaatia.” .

Tartu Ülikooli uuringu kohta saab lugeda pikemalt siit.

Teadliku õpetaja kursus – pingetega toimetulev ennastjuhtiv õpetaja

Teadliku õpetaja kursuse eesmärk on toetada õpetaja eneseteadlikkust ning anda oskused enda heaolu eest hoolitsemiseks, eneseregulatsiooniks, stressi juhtimiseks ja emotsionaalsete olukordadega toimetulekuks.

Kursuse formaat: 4  koolituspäeva (päevade vahele jääb alati 2-4 nädalat praktika aega) + igapäevane iseseisev harjutamine

1. päev: Paindlik ja ennasthoidev õpetaja
Heaolu ja stressi juhtimine läbi teadveloleku: teadliku õpetaja rollid, hoiakud ja väärtused.

2 päev: Suhete ja õpetamise emotsionaalne kunst
Teadlikkus suhetes – kuidas tulla toime keerulistes suhteolukordades.
Õpetaja emotsionaalne ja sotsiaalne paindlikkus.

3. päev: Mõtteviiside mõju ja hinnanguvabadus
Õppimist ja õpimotivatsiooni toetav tagasiside. Oma hinnangute märkamine ja hinnanguvaba vaatlemise oskuse arendamine.

4. päev: Enesesõbralikkus ja meeskonna jõustamine
Takistavad ja toetavad mõttemustrid meeskonnas. Tugevuste esiletoomine ja arengu prioriteetide seadmine. Enesesõbralikkus, andestamise ja aktsepteerimise kunst

 

Kursuse läbinud õpetaja:

♦   oskab ennast juhtida viisil, et hoida oma vaimset ja füüsilist tervist olemasolevas süsteemis
♦   oskab märgata enda ja õpilaste vajadusi ning nende eest hoolt kanda
♦   märkab endas ja klassis toimuvaid protsesse ning oskab neid asjakohaselt juhtida
♦   oskab hoida distantsi oma mõtetest ja emotsioonidestoskab luua ja hoida õppimist toetavaid suhteid klassiruumis

Teadliku õpetaja kursus on praktiline. Kesksel kohal on õpetajate reaalsed töösituatsioonid. Igal koolituspäeval saavad õpetajad harjutuste näol praktilise tööriista oma vaimse tervise eest hoolitsemiseks ja stressi vähendamiseks. 

Kursusel kasutatavad meetodid on kogemuslikud: eneseanalüüs, rollimängud ja teised tegevuslikud meetodid  ning teadveloleku praktikad, mis võimaldavad reaalseid klassiruumis toimuvaid olukordi kõrvalt vaadata, et leida uusi lahendusi ning katsetada teistmoodi toimimisviise. Teadliku õpetaja kursus sisaldab ka tutvumist kirjandusega, teadusuuringutega, mis aitavad uute perspektiivide kaudu suurenda teadvelolekut õpetajana.

Iga koolituspäeva järel saavad osalejad veebipõhist isikliku meelerahu tuge (uue harjumuse rakendumiseks). Isiklikku praktikat toetab audioharjutustega äpp. 

Teadliku õpetaja kursuse õppekava leiad siit.

Tähelepanu ja meelerahu lühiharjutuste kursus – praktilised tööriistad stressi ja väsimuse vähendamiseks

Kui soovid tähelepanu ja meelerahu harjutustest tõeliselt kasu saada, siis on Sul abi praktilisest väljaõppest ja mitmekesisest harjutuste komplektist. 

 Vaikuseminutite lühiharjutuste kursus annab oskused harjutuste tulemuslikuks kasutamiseks ja ka nende juhendamiseks, et
• hoolitseda meelerahu ja parema enesetunde eest 
• toetada rahunemist, kui on muremõtted või emotsionaalselt keeruline olukord
• toetada hoolivat suhtekeskkonda ja empaatiavõime arengut
• häälestuda uuele tegevusele
• arendada keskendumisvõimet ja tähelepanelikkust

Kursuse raames uurime kogemuslikult, millest sõltub tähelepanuvõime ja kuidas seda treenida? Kursusel osaleja saab enda kasutusse praktilised teadveloleku harjutused ja oskused harjutusi rakendada nii enda kui ka laste/õpilaste tähelepanu hoidmise ehk keskendumise treenimiseks. 

Samuti harjutame tähelepanu teadlikku suunamist enesejuhtimise eesmärgil. Kursuse läbinul paranevad oskused emotsioonide ja mõttemustritega toimetulekul.

Kursuse kahe päeva vahele jääb 2-4 nädalat, et saaksid õpitut vahepeal ellu rakendada. Kursuselt saad olulise isikliku kogemuse, praktilised oskused, teadmised ja innustuse, et harjutusi tulemuslikult kasutama hakata. 

Õpitu kasutamist jääb toetama juhenditega raamat ja audioharjutused äpis.

Vaikuseminutite lühiharjutuste kursuse õppekava leiad siit.

Lühiharjutuste kursusel omandatavad harjutused olid kasutusel ka Tartu Ülikooli kontrollgrupiga uuringu ajal. Ilmnesid mitmed tulemused, mis on olulised nii keskendumise ja õppevõime jaoks kui ka vaimse tervise probleemide ennetuseks. 

 

 

Kursusel osalenute kogemusi

Mariann: “Enne kursust lasin end negatiivsetel emotsioonidel väga pikalt mõjutada, situatsioonid jäid minusse ketrama. Nüüd teiste käitumine, sellest tekkivad emotsioonid ja ka enda emotsioonid enam ei dikteeri minu enesetunnet. Suudan palju rahulikumaks jääda ja oma mõtteid ise rohkem suunata.

 

Tatjana: “Tihti upume ära kohustustesse. Oleme olemas teiste jaoks ja oma vajadused jäävad märkamata. See kursus annab oskuse ja tunnetatud teadmise, kuidas olla enda jaoks olemas, ka väikeste hetkede jooksul.”

 

Maris: “Märkan kursuse lõpuks üsna suuri muudatusi. Õppisin stressiga paremini toime tulema. Olen palju rahulikum, nii pingelistes olukordades kui üleüldse. Varem oli mul uinumisega raskusi, nüüd on mu unekvaliteet paranenud.” 

 

Triinu-Liis: “Kasutan harjutusi pea igapäevaselt, sageli tunni alguses, enne pingelist õppetööd, lõõgastuseks ja preemiaks. Harjutused aitavad tähelepanu suunata ja hoida, vähendavad ärevust. Vajan ise seda sama palju, kui minu õpilased. Tänu sellele olen enda suhtes kordi hoolivam ja minu süütenöör on palju pikem.

2023. aastal valis Tervise arengu instituut pika kaardistuse ja hindamisprotsessi tulemusena välja 2 sekkumist, mille abil saab toetada õpetajate sotsiaal-emotsionaalseid oskusi: Vaikuseminutite koolitusprogramm õpetajatele ning Gordoni õpetajate kool. Sellega seoses algavad 2023. aasta novembris üle Eesti ülalkirjeldatud 6-päevased koolitusprogrammid, mis on õpetajatele tasuta ja mille käigus uurib Balti Uuringute Instituut koolitusprogrammi mõju täpsemalt just sotsiaal-emotsionaalse pädevuse aspektist. Korralduslik info on siin: www.ibs.ee/koolitused/

Kui tahad meie uute pakkumiste ja võimalustega alati kursis olla, siis telli meie uudised endale e-postkasti: