WHO HEAOLU INDEKS (WHO-5)

Juhend:

“Palun märkige ära iga järgneva väite juures, milline neist on lähim Teie enesetundele kahe viimase nädala jooksul. Tehke ainult üks märge iga väite kohta. Pange tähele, et suuremad numbrid tähendavad paremat heaolu.”

Juhul, kui süsteem tõrgub “Edasi” nupu vajutamisel, siis eemaldage viidatud kohast vastus ja täitke see uuesti. Kirjutage julgelt info@vaikuseminutid.ee kui vajate tehnilist abi.   

Punktide ja protsendi arvutamine:
Liitke esmalt kokku saadud punktide arv. Punktide arv peab jääma vahemikku 0 kuni 25:
0 väljendab halvimat võimalikku elukvaliteeti ning 25 parimat võimalikku elukvaliteeti.
Protsendi leidmiseks, tuleb punktide arv korrutada 4-ga. 0% väljendab halvimat
võimalikku elukvaliteeti ning 100% väljendab parimat võimalikku elukvaliteeti.
Tõlgendamine:
Juhul, kui punktide arv on alla 13 või kui mõnele küsimustest on vastatud 0 või 1, siis
näitab see heaolu madalat taset ning depressiooni äratundmiseks on soovitav täita mõni
täpsem depressiooni test.
Muutuste jälgimine:
Võimalike muutuste jälgimiseks kasutatakse protsenti. Testu tulemuste erinevus 10% näitab
olulist muutust