Vaikuseminutite küsimustik õpetajate toetamiseks

Hea kolleeg

Millised on praegu mõned Sinu tugevused või tugevdamist vajada võivad küljed õpetajana?
Kuidas muutuvad Su tugevused õppeaasta lõpuks ja uue alguseks?
Aita toetada Eesti õpetajate vaimset heaolu!

Siit leiad teadlaste loodud ja usaldusväärseks hinnatud küsimustikud. Vastamise järel saad kohest isiklikku tagasisidet mõnedes olulisemates õpetajatööga seotud valdkondades. Vastamine on anonüümne ja vastuseid ei seostata Su isikuga.

Vastamisest on kõige rohkem kasu Sulle endale. Samuti annad olulise panuse, toetamaks Eesti õpetajaskonna vaimset heaolu.

Küsimustik annab Sulle hea kõrvalpilgu, mille abil saad teadlikumaks enda hetkeseisust ja tulevasest arengust järgmistes valdkondades:

  • eneseusk eri tööülesannetes;
  • suhtumine iseendasse (enesekaastunne);
  • tähelepanelikkus ja kohalolu;
  • emotsioonidega toimetulemine.

Kutsume vastama nii sel õppeaastal Vaikuseminutite kursusel osalevaid kui mitteosalevaid õpetajaid, kellest tekib väga väärtuslik ja vajalik kontrollrühm. Palun vasta küsimustele ehedalt, just nii, nagu see Sinu jaoks praegu on.

Oled oodatud küsimustikku täitma neljal korral, et saaksid enda praegusi ja hilisemaid tulemusi omavahel võrrelda ning näha enda muutumist ajas:

  • september 2021
  • aprill 2022
  • august 2022
  • aprill 2023

Nii saad soovi korral tänast tagasisidet võrrelda näitajatega õppeaasta lõpuosas ja aasta pärast samal ajal saadud tagasisidega.

Jätka vastamisega ka siis, kui asud vahepeal tööle uude õppeasutusse. Samuti saad uuringuga uuesti liituda, kui mõni vastamise kord jäi vahele.

Kui on võimalik, siis proovi küsimustiku täitmiseks leida hetk, kus Sa ei ole liiga väsinud. Vajadusel võta vastamise ajal lühike paus. Vastamine võtab aega umbes 40 minutit. 

Kuna tulemused on anonüümsed, siis soovitame soojalt pärast ankeedi täitmist ilmuva isikliku tagasiside kohe endale ära salvestada.

Huvitav, mida avastad Sina enda juures, uurides tänaseid tulemusi ja võrreldes neid edaspidi uutega?

Vastanute üldistatud tulemusi kasutatakse Vaikuseminutite kursuse mõju uurimiseks ja teadustööks.

Aitäh, et pöörad õpetaja ja inimesena tähelepanu olulisele!

Juhul, kui süsteem tõrgub “Edasi” nupu vajutamisel, siis eemaldage viidatud kohast vastus ja täitke see uuesti.

 

TÄNUSÕNAD

Täname hea koostöö eest mõõtevahendi ja tekstide loomisel: Kristi Akkerman (TÜ), Kenn Konstabel (TÜ, TAI), Anni Kuusik (Teadvelolu Keskus), Elin Ots (Eesti Õpetajate Liit), Kristel Põder (TÜ doktorant), Riin Seema (TLÜ), Aire Trummal (TAI), Megan Tschannen-Moran ja meeskond (William & Mary School of Education), Helena Väljaste (OÜ Meelerahu, MTÜ Vaikuseminutid).

Terviklahendus ja tekstid: Edvard Ljulko. Tehniline teostus: Aimar Reinup (Editiv OÜ). Keeletoimetus: Triin Aasa. Konsultandid: Nelli Jung ja Rainer Melts.

VIITED

Emotsioonide Regulatsiooni Raskuste Skaala (DERS):
© Gratz & Roemer 2004
© Eestikeelne versioon Akkermann & Vachtel, 2013
Küsimustiku kasutamine lubatud ainult autorite nõusolekul.

Enesekaastunde Skaala (nimetatakse ka: Enesesõbralikkuse Skaala):
Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223–250.
Talsep,T. (2015). Measuring mindfulness and self-compassion: a questionnaire and ERP study (Mõõtes teadvelolekut ja enesesõbralikkust: Enesekohaste küsimustike ja ERP uuring), Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Psühholoogia instituut.
PhD Kristin Neffi koduleht: www.self-compassion.org

Mindful Tähelepanu ja Teadlikkuse Skaala (MAAS):
Brown, K.W. and Ryan, R.M. (2003) The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 822-848.
Seema, R., Quaglia, J. T., Brown, K. W., Sircova, A., Konstabel, K., & Baltin, A. (2015). Development of an
Estonian mindful attention awareness scale: Assessing mindfulness without a distinct present tense. Mindfulness, 6, 759–766.

Õpetaja Enesetõhususe Skaala (ÕETS):
© Tschannen-Moran, M. & Hoy, A.W. (2001).
Eesti ja vene keelde kohandamine: Tartu Ülikool RAKE, TAI tellimusel (2016).