Vaikuseminutite küsimustik õpetajate toetamiseks
HEA KASUTAJA, oled jõudnud aegunud ehk varem kasutatud õpetajate toetamise küsimustiku lehele. 

Uuem küsimustiku versioon on siin (2022 sügis): https://vaikuseminutid.ee/kusimustik-opetajate-toetamiseks-s22/


Hea õpetaja

Aitäh, et toetad Eesti õpetajate vaimset heaolu!

Millised on praegu mõned Sinu tugevad või tugevdamist vajada võivad küljed õpetajana? Kuidas on need muutunud selle õppeaasta jooksul ja kuidas muutuvad tulevikus?  

Siit leiad teadlaste loodud ja usaldusväärseks hinnatud küsimustikud. Vastamise järel saad kohese isiklikku tagasiside olulisemates õpetajatööga seotud valdkondades: 

  • eneseusk eri tööülesannetes;
  • suhtumine iseendasse (enesekaastunne);
  • tähelepanelikkus ja kohalolu;
  • emotsioonidega toimetulemine. 

Kutsume vastama sel õppeaastal Vaikuseminutite kursusel osalevaid ja samuti mitteosalevaid õpetajaid (uuringu jaoks väga vajalik võrdlusrühm). Palun vasta küsimustele ehedalt, just nii, nagu see Sinu jaoks praegu on.

Vastamine on anonüümne ja vastuseid ei seostata Su isikuga. Vastamisest on kõige rohkem kasu Sulle endale. Samal ajal annad olulise panuse toetamaks Eesti õpetajaskonna vaimset heaolu.

Oled oodatud küsimustikku täitma kokku neli korda, et võrrelda õppeaasta alguse ja lõpu tulemusi ning muutust lõppeva ja tuleva õppeaasta võrdluses: 

  • august-september 2021
  • aprill-mai 2022
  • august-september 2022
  • aprill-mai 2023

NB! Jätka vastamisega ka siis, kui Su töökoht muutub või lähed lapsehoolduspuhkusele. Palun täida esimeste võrdlusandmete saamiseks praegu kevadel küsimustik ka siis, kui Sa ei ole hetkel kindel, kas täidad küsimustikku ka uuel õppeaastal. 

Kui on võimalik, siis proovi küsimustiku täitmiseks leida hetk, kus Sa ei ole liiga väsinud. Vajadusel võta vastamise ajal lühike paus. Vastamine võtab aega umbes 40 minutit või natuke vähemgi (taustainfo küsimusi on nüüd vähem kui sügisel). 

Huvitav, mida avastad Sina enda juures, uurides tänaseid tulemusi ja võrreldes neid varasemaga või tuleva õppeaastaga?

Vastanute üldistatud tulemusi kasutatakse teadustöös ja Vaikuseminutite programmi mõju uurimiseks.

Aitäh, et pöörad õpetaja ja inimesena tähelepanu olulisele!

[modalsurvey id=”120192751″ style=”flat” width=”70%” display=”20″]

Juhul, kui süsteem tõrgub “Edasi” nupu vajutamisel, siis eemaldage viidatud kohast vastus ja täitke see uuesti.
Kui vajate tehnilist tuge, siis kirjutage: info@vaikuseminutid.ee 

TÄNUSÕNAD

Täname hea koostöö eest mõõtevahendi ja tekstide loomisel: Kristi Akkerman (TÜ), Kenn Konstabel (TÜ, TAI), Anni Kuusik (Teadvelolu Keskus), Elin Ots (Eesti Õpetajate Liit), Katrin Poom-Valickis (TLÜ), Kristel Põder (TÜ doktorant), Riin Seema (TLÜ), Aire Trummal (TAI), Megan Tschannen-Moran ja meeskond (William & Mary School of Education), Helena Väljaste (OÜ Meelerahu, MTÜ Vaikuseminutid).

Terviklahendus ja tekstid: Edvard Ljulko. Tehniline teostus: Aimar Reinup (Editiv OÜ). Konsultandid: Nelli Jung ja Rainer Melts.

VIITED

Emotsioonide Regulatsiooni Raskuste Skaala (DERS):
© Gratz & Roemer 2004
© Eestikeelne versioon Akkermann & Vachtel, 2013
Küsimustiku kasutamine lubatud ainult autorite nõusolekul.

Enesekaastunde Skaala (nimetatakse ka: Enesesõbralikkuse Skaala):
Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223–250.
Talsep,T. (2015). Measuring mindfulness and self-compassion: a questionnaire and ERP study (Mõõtes teadvelolekut ja enesesõbralikkust: Enesekohaste küsimustike ja ERP uuring), Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Psühholoogia instituut.
PhD Kristin Neffi koduleht: www.self-compassion.org

Mindful Tähelepanu ja Teadlikkuse Skaala (MAAS):
Brown, K.W. and Ryan, R.M. (2003) The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 822-848.
Seema, R., Quaglia, J. T., Brown, K. W., Sircova, A., Konstabel, K., & Baltin, A. (2015). Development of an
Estonian mindful attention awareness scale: Assessing mindfulness without a distinct present tense. Mindfulness, 6, 759–766.

Õpetaja Enesetõhususe Skaala (ÕETS):
© Tschannen-Moran, M. & Hoy, A.W. (2001).
Eesti ja vene keelde kohandamine: Tartu Ülikool RAKE, TAI tellimusel (2016).