Enesekohaste oskuste õpe läbi tähelepanu ja meelerahu harjutuste, mille abil saab toetada nii iseenda kui laste ja noorte rahunemist ning keskendumisvõimet.

Projekti ülevaade

Vaikuseminutid MTÜ viis perioodil november 2021 – aprill 2022 läbi tõenduspõhist tähelepanu ja meelerahu harjutuste koolitusprogrammi lastevanemate, laste ja noorte vaimse tervise toetamiseks.

Toimus 15 ühepäevast (6 akad tundi) kontaktkoolitust maakonnakeskustes ja 10 mitmeosalist veebikoolitust (4 x 3 akad tundi). Veebikoolituse kohtumiste vahel oli 7 päeva õpitu iseseisvaks ellurakendamiseks.
Kokku osales koolitustel 458 lapsevanemat.

Koolitused olid rahastatud Haridus ja Teadusministeeriumi toetusmeetmest „Laste ja noorte vaimse tervise ning õppimise toetamine, kriisijärgsel ajal, lastevanemate teadlikkuse ja kompetentside tõstmise kaudu“.

Koolitusel õpiti kogemuslikult:

🔷 tähelepanu ja meelerahu harjutusi,  mille abil saab toetada nii iseenda kui lapse/noore rahunemist ja keskendumisvõimet, samuti ennetada-leevendada pinget ja ärevust ning neist tingitud üleväsimust;
🔷 tehnikaid, mis aitavad piiravate mõttemustrite ja keeruliste emotsioonidega toime tulla ning tugevdada enda ja lapse/noore stressiga toimetuleku võimet;
🔷 nippe, kuidas  sisemiselt oravarattalt maha astuda ning olla kohal siin-ja-praegu, et tugevadada tasakaalukust ja rahulolu tunnet.

Kokkuvõte osalejate tagasisidest
Tagasiside põhjal on toimunud koolituste soovitusindeks 9.6 (10st).

Miks osalejad koolitust teistele soovitaks?
Tagasisides mainitud korduvad märksõnad:

  • praktilised harjutused ja nipid enda tähelepanu suunamiseks, rahunemiseks, pingete maandamiseks ja lõdvestumiseks
  • sain kogemuse ja tööriistad kuidas oma emotsioone ja mõtteid juhtida. Suudan neid nüüd paremini märgata ja mõista.
  • koolitus on aeg iseenda jaoks ja suunas mõtlema, et enda tass tuleb täis hoida. Oskan nüüd leida rohkem hetki enda jaoks

Mis osalejaid koolituse sisust kõnetas?
Kõige rohkem mainitigi, et sai teadveloleku harjutusi kogemuslikult õppida. Osalejad väärtustasid ka omavahel kogemuste jagamiste võimalust, koolitaja poolt toodud näited ja teoreetilist raamistikku.

41% tagasiside andnutest oleks huvitatud ka “regulaarsest harjutusõhtust, et õpitu püsiks meeles”.

Kuidas teadveloleku meetodist kasu on?

Vaikuseminutid MTÜ koolitajad jagavad oma kogemusi ja nõuandeid.
Videotes soovitatud teadveloleku harjutusi saad kogeda audiojuhiste abil – vaata siit: https://vaikuseminutid.ee/vaikuseminutite-harjutused/

Kuidas lapsevanemana kurnatust ja läbipõlemist ennetada?
Nelli Jung
, teadveloleku koolitaja, väärtuskasvatuse koolitaja.

Kuidas teadvelolek aitab olla tasakaalukam lapsevanem?
Helena Väljaste, teadveloleku koolitaja ja psühholoog

Kuidas teadveloleku harjutusi lastega teha?
Malle Rajangu, teadveloleku koolitaja ja lahenduskeskne coach

Kuidas teadvelolek aitab suheldes südamega kohal olla?
Lii Kaudne, teadveloleku koolitaja ja pereterapeut

Kuidas teadveloleku harjutused
on abiks õppimisel?
Jaanika Peeba, 
teadveloleku koolitaja, õpetaja ja eripedagoog

Kuidas teadvelolek toetab koostööd ja üksteise kuulamise oskust?
Kaia Lainola, teadveloleku koolitaja, coach ja superviisor

Kuidas teadveloleku harjutused aitavad paremini puhata?
Kristiina Kraft,
teadveloleku koolitaja, hiina võitluskunsti õpetaja

Kuidas teadveloleku harjutused treenivad aju?
Airene Vaike Kumari,
teadveloleku koolitaja ja koolipsühholoog