liina jAmet: Kasvatusteaduste magistrantuuri üliõpilane, tärkav koolitaja.

Kogemus: Sotsiaaltöö BA, 11 aastat vabakutselise tööd filmi ja teatrialal.

Miks vaikuseminutid? Aastate jooksul omandatud ja katsetatud
teadveloleku ja tähelepanelikkuse harjutuste hää mõju saadab mind
igapäevases toimimises ja suhestumises maailma ja enesega. Tunnen, et
need harjutused võiksid olla osake meie kultuurist.