Enesetõhusus õpilaste kaasamisel: 0

0 0 0 0
0
0
0
52432
0
0
0

624355098 score kokku: 52432

624355098 keskmine score: 19.34

624355098 grupp1 score kokku: 0

624355098 grupp1 keskmine score : 0

624355098 grupp2 score kokku: 0

624355098 grupp2 keskmine score : 0

624355098 grupp3 score kokku: 0

624355098 grupp3 keskmine score : 0

 

624355098 grupp4 score kokku: 0

624355098 grupp4 keskmine score : 0

 

624355098 grupp5 score kokku: 0

624355098 grupp5 keskmine score : 0

score kokku: 25431 keskmine score: 18.5 grupp1 score kokku: 0 keskmine score : 0 703049150grupp2 score kokku: 0 703049150grupp2 keskmine score : 0 703049150grupp3 score kokku: 0 703049150grupp3 keskmine score : 0 703049150grupp4 score kokku: 0 703049150grupp4 keskmine score : 0 703049150grupp5 score kokku: 0 703049150grupp5 keskmine score : 0