Teadvelolekut rakendades õpime olema reaalsusega kontaktis tähelepanelikult, aktsepteerivalt ja heasoovlikult. See vajalik oskus toob endaga kaasa hulgaliselt head, näiteks

  • väheneb reaktiivsus, keskendumisraskuseid, depressiivsus, stress ja ärevus,
  • suureneb heaolu, eneseregulatsioonivõime, hoolivus, produktiivsus ja loovus.

Samuti soovitatakse süsteemset juhendatud teadveloleku õpet ravimeetodina stressihäirete, ärevuse ja depressiooni korral.

Ometigi võib teadveloleku rakendamine mõnele kursusel osalejale keerukaks osutuda. Kuna teadvelolekut rakendades õpitakse olema üha enam käesolevas hetkes ja nägema elu just sellisena, nagu see on, loob see soodsa pinnase nö. puhastus-protsessiks: esile võivad kerkida senini allasurutud, ignoreeritud või eemale tõugatud tunded ja mõtted. Ärevust ja depressiooni põdenutel võivad vastavad sümptomid taasavalduda, samuti võib taasaktiveeruda traumakogemus. See on pigem erand kui norm ning üldjuhul on võimalik kerkinud füüsiliste aistingute, emotsioonide ja mõtetega “koos olla”, kuniks need kaotavad oma tähtsuse ja mõjujõu.

Kui võimalik, ära võitle ilmnevaga, luba sel olla, tule üha ja jälle hingamise või teadveloleku harjutuse juurde tagasi. Kui kerkivat on aga väga raske kogeda, siis on kõige enesesõbralikum pöörduda toe saamiseks kogenud nõustaja poole ja teha väike paus teadveloleku praktikasse. Soovitame eelmainitud raskuste ilmnedes kindlasti teavitada sellest ka oma kursuse juhendajat.

Kui Sa käid psühhiaatri või psühhoterapeudi juures, siis soovitame teavitada kindlasti ka teda oma plaanist teadveloleku kursusel osaleda ja hoida teda arengutega kursis – nii saab ta Su käekäiku jälgida. Palume seda infot jagada ka koolitajaga kursuse alguses.

Akuutsete vaimse tervise probleemide korral ei ole soovitatav osaleda grupiõppes (see ei ole teraapia, vaid oskuste õpe). Sellisel juhul palume kursusele tulijal pöörduda vaimse tervise spetsialisti poole ja kliendi osalemine või kursusega jätkamine on võimalik vaid vaimse tervise spetsialisti nõusolekul. MTÜ-l on õigus koolitusteenuse osutamisest keelduda, kui kliendil on olnud probleeme varasemate koolitusel osalemistega, mis häirivad rahulikku õpikeskkonda. MTÜ jätab endale õiguse loobuda registreerunud osaleja lubamisest koolitusgruppi.

Enesesõbralikkus ja -kaastune on sellel kursusel au sees. Seega märka ja austa oma enesetunnet ning tunneta oma piire kogu kursuse vältel. Vajadusel katkesta mõni sinu heaolu häiriv praktika või kohanda see endale sobivaks.

Nõustun, et osalen kursusel enda heaolu silmas pidades ning probleemide ilmnedes teavitan sellest kursuse juhendajat ning vajadusel küsin nõu spetsialistilt.