Vaikuseminutite harjutused õpetavad lastele enesekohaseid oskuseid. Pean defitsiiti just nendes oskustes peamiseks põhjuseks, miks ei saavutata tugevat vaimset vormi ning mille asemel tekivad hoopis probleemid – motiveerimatus, tühjusetunne, vastutustunde puudumine ja tähelepanu püsimatus. VM harjutused varustavad lapsi oskustega, mis võimaldavad neil muuhulgas teha intelligentset ja kvaliteetset, “peaga” tööd. – HELENA LASS (Psühhiaater)