Vaikuseminutitega liitusid 5 uut vabatahtlikku erinevatest eluvaldkondadest, kes hakkavad korraldama MTÜ kommunikatsiooni. Palusime igal vabatahtlikul lühidalt enda tausta ja motivatsiooni avada, et saaksime nendega lähemalt tuttavaks.

 

 

Sanne Sigrid Taveter 

Sanne Sigrid Taveter 

Mina olen Sanne, olen 19-aastane ja õpin Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni. Olen elanud nii Soomes, Austraalias kui ka Ameerikas. Vabal ajal meeldib mulle teha trenni ja käin ka rahvatantsus. Otsustasin liituda Vaikuseminutite kommunikatsioonitiimiga, sest vaimne tervis ja selle hoidmine on minu jaoks alati oluline olnud. Samuti meeldib mulle inimesi aidata ja nägin, et praktika Vaikuseminutite tiimis oleks selleks suurepärane viis. Loodan, et panustades selle MTÜ töösse, saan mingil viisil muuta paremaks kasvõi ühe inimese elu. 

 

Ene Künnap 

Ene Künnap 

Mina olen Ene. Õpin Tartu Ülikoolis eesti ja  soome-ugri keeleteadust. Varasemast on mul rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös. Samuti olen läbinud sotsiaaltöö ja  sotsiaalpoliitika magistriõppe õppekava Tartu Ülikoolis. Ehkki ma pole magistritööd kaitsnud, on neid õpinguid Vaikuseminutite vabatahtliku tegevuse kontekstis mainida minu meelest siiski oluline, kuna magistriõpingute käigus läbisin ma mitmeid psühhiaatria-alaseid kursuseid. Viimased kolm aastat olen töötanud Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses tegevusjuhendajana ning varem olen seitse aastat töötanud tegevusjuhendajana Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku akuutosakonnas. Vabal ajal meeldib mulle matkata, maalida, lugeda teaduskirjandusele vahelduseks nordic noir’i ja tegeleda aiandusega. Olen umbes 15 aastat tegelenud vibulaskmisega, viimasel ajal paraku pole enam selleks aega leidnud. Keeleteadus ennekõike.

 

Triin Aasa

Triin Aasa
Fotograaf: Ants Leppoja

Minu nimi on Triin ja mu haridustee kulgeb Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal. Vaikuseminutitega liitusin ühest küljest selleks, et praktiseerida oma teadmisi ja õppida enda, oma oskuste ning vaimse tervise kohta. Selle kõrval tahan juba õpituga teistele abiks olla. Usun, et millegi uue omandamisel on kasulikud selged ja arusaadavad tekstid ning just sellesse annan oma panuse.

Piret Maiberg-Nõu

Piret Maiberg-Nõu
Fotograaf: Regina Marcenkiene

Mina olen Piret ning hariduselt ja elukutselt andragoog. Töötan RTK sisekommunikatsioonispetsialistina, aga sealt olen hetkel veidi pikemal puhkusel. Teadveloleku teemadega olen kokku puutunud vähemal või suuremal määral alates teismeeast ning viimaste aastatega on huvi üha süvenenud. Hetkel õpin MBSRi kahe-aastasel õpetaja väljaõppel, haldan Meelenõu FB lehte ning tegutsen vabakutselise tõlkijana. Vaikuseminutite tiimiga otsustasin liituda eelkõige sellepärast, et mul on pikaajaline kogemus kommunikatsioonivaldkonnas ning nagu juba eelnevalt mainitud – üha süvenev huvi teadveloleku ja tähelepanuharjutuste vastu.

Maya Helena

Maya Helena

Mina olen Maya Helena – armastaja, kuulaja, tundja, elutantsija. Soovin Vaikuseminutite vabatahtliku tiimi luua ruumi koosloomele- ja õppele. Minu toeks on 10-aastane erinevate vaimsete praktikate kogemus, mille väge soovin ka teiste inimeste igapäevaellu lähemale tuua. Näen ennast rakendamas kirjasõnas, sisuloomes, tõlkimises ning ehk ka illustratiivses pooles.